Šéf odvolané Dozorčí komise ČT: Nové radní televize vůbec nezajímá, polovina původních kolaboruje

Předseda ve středu odvolané Dozorčí komise Rady ČT Jiří Staněk v rozhovoru pro INFO.CZ vysvětluje okolnosti, za kterých se manévr s jejich odvoláním odehrál. Dle svých slov o něm dopředu vůbec netušil. Podrobně také osvětluje kontext a dopady odvolání Dozorčí komise. A jak Staněk vnímá situaci v Radě ČT v posledních týdnech a měsících?Je to až šikanózní jednání vůči zaměstnancům televize. Nové radní televize a její chod vůbec nezajímá. A polovina těch původních kolaboruje, protože na jaře budou obhajovat mandáty,“ říká Staněk.

Ve středu Rada ČT odvolala kompletní Dozorčí komisi, které jste byl předsedou. Jaký je váš základní komentář?

Po jedenácti letech práce pro Radu a Českou televizi to považuji za neprofesionální a po lidské stránce za nevkusné. Většinu těch lidí, co hlasovali, důvěrně znám a nikdy mi nesdělili výhrady. Za celou dobu mého působení Rada ČT nevyjádřila Dozorčí komisi zásadnější nespokojenost, v zápisech z jednání Rady za posledních jedenáct let nenajdete jedinou výtku k činnosti Dozorčí komise, naopak naše činnost byla vedením Rady veřejně několikrát hodnocena velmi pozitivně a až do poslední doby byla naše kontrolní usnesení jednohlasně přijímána. Troufnu si tvrdit, že většina radních, zvláště těch nových, vůbec neví, co děláme, a že nedají dohromady ani dvě jména členů vlastní Dozorčí komise.

Měl jste nějaké indicie o tom, že se podobný manévr chystá?

Neměl. V srpnu navrhl odvolání radní Kratochvíl, to byla taková zkouška, spíše naivní. Někdo ho navedl, protože před tím deset let schvaloval bez potíží všechny naše závěry. V srpnu z ničeho nic navrhl odvolání, odůvodnění bylo až humorně smutné, prý „Dozorčí komise si dělá z Rady šoufky“. Takhle to zdůvodnil. Přidal se k němu tehdy jen radní Karmazín. Ten zase doposud kritizoval komisi za to, že hlasuje per rollam, což ji samozřejmě žádný jednací řád vůbec nezakazuje.

Zlom v Radě ČT. Zformovala se nová většina proti Dvořákovi, odvolání dozorčí komise byl test její síly

Jak dlouho dopředu jste se dozvěděl o tom, že Rada bude o odvolání Dozorčí komise hlasovat?

Netušil jsem to ještě ani na jednání Rady ČT. Návrh paní Lipovské byl pro mne naprosto nečekaný, navíc, když si jej dám do souvislosti s jejím prohlášením na jednání Dozorčí komise z 2. září, že pro odvolání Dozorčí komise není důvod, nedává to logiku.

Jak radní zařazení bodu, který se týkal vašeho odvolání, odůvodnili?

Nijak. Řešil se nákup pozemku v Ostravě, který zamítli, a okamžitě poté začala radní Lipovská načítat usnesení o odvolání. Čistá exekuce. Žádná diskuze, žádné argumenty, žádné důvody, žádná možnost pro reakci.

Dostali jste prostor pro nějakou obhajobu?

Nedostali. Jednání Rady ČT jsem byl přítomen, ale slovo jsem nedostal. Rada ani žádnou rozpravu nevedla. Hned chtěla hlasovat. Hlásil se přitom radní Šarapatka, který zřejmě chtěl vyvolat diskusi, ale prostor nedostal.

Hana Lipovská a Luboš Xaver Veselý na jednání Rady ČT

Jak důvody, kvůli kterým jste byli odvoláni, hodnotíte?

Já důvody neznám. Zákon o České televizi jasně uvádí důvody pro odvolání členů Rady ČT a obdobně uplatňuje tyto důvody pro členy Dozorčí komise. Rada neměla žádné zákonné důvody a ostatně v usnesení ani žádné odůvodnění nebylo.

Co vlastně odvolání Dozorčí komise znamená pro chod Rady ČT?

Začnu vysvětlením. Pro členství v Radě ČT nejsou potřeba žádné kvalifikační předpoklady, můžete být dělník nebo jaderný fyzik, není žádné omezení, zastupujete diváckou veřejnost. Proto si Rada ze zákona zřizuje svůj odborný poradní orgán – Dozorčí komisi –, ve které sedí zpravidla právníci a ekonomové, kteří na žádost Rady připravují podklady a kontroly v oblasti hospodaření.

Na konci roku má Dozorčí komise vždy hodně práce, protože se chystá rozpočet na další rok a uzavírá se rok aktuální. Letos je to ještě náročnější, protože Rada už podruhé v jednom roce požaduje po managementu sestavení dlouhodobých plánů, což jsou strategické dokumenty technického, programového a ekonomického rozvoje. Navíc letošní rozpočet se musí upravit kvůli důsledkům pandemie a dopadům na hospodaření. A v prosinci se musí schválit rozpočet pro rok 2021.

Dozorčí komise byla vždy žádána o rozbor těchto materiálů. Do konce roku zbývají dva termíny zasedání. Rada by musela zvolit hned na příštím zasedání všechny členy nové komise a ti by museli do čtrnácti dní načíst všechny dokumenty, zorientovat se v nich a dát stanovisko. To je nemožné!

A co to znamená pro celou Českou televizi?

Z hlediska komunikace s Radou ČT je to jistá obtíž, protože nemají s kým řešit dokumenty, o kterých jsem mluvil. Ale zřejmě osloví napřímo členy Rady s ekonomickou erudicí a zvládnou to. Zásadnější je položit si otázku, jaký vzkaz bleskové odvolání je. Je to ukázka toho, že Rada si nyní může s televizí dělat, co chce, aniž by to musela jakkoli podložit nebo předkládat skutečné důvody. Těch deset hlasů se příště klidně může dohodnout na odvolání generálního ředitele.

Provozovatel FlashNews brzy narazí do zdi. Jeho přístup vůči vydavatelům ukazuje, že se z ničeho nepoučil

Jak obecně vnímáte dění v Radě ČT v posledních měsících?

Zasedání Rady ČT se protahují do večerních hodin a diskutují se malichernosti, dodejky na poštu, provozní chyby ve zpravodajství, soukromé facebookové a twitterové profily moderátorů. Je to až šikanózní jednání vůči zaměstnancům televize. Nové radní televize a její chod vůbec nezajímá.

A polovina těch původních kolaboruje, protože na jaře budou obhajovat mandáty. Jednání Rady je nekonečná série kritiky vedení ČT a hlavně generálního ředitele. Hledá se cokoli, co by televizi poškodilo. Destrukce je cílem, podívejte se na výsledky hlasování. K důležitým tématům hlasují dva pro, tři proti a zbytek se zdrží. Sjednotí se jen na kroku proti generálnímu řediteli.

A co to všechno podle vás znamená pro budoucnost veřejnoprávní televize?

To nechci domýšlet. ČT je nejlepší televize ve střední a východní Evropě, má vysokou důvěru, je nejsledovanější na našem trhu, funguje velmi dobře. Obávám se, že časem o ni přijdeme…

SDÍLET
sinfin.digital