Džungle před tabulí. Jak se v Česku obchoduje s vysokoškolskými tituly?

Nejen Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, ale i některé fakulty Univerzity Karlovy nabíraly a ještě nabírají zahraniční studenty prostřednictvím agentur. Za studenta jim platí desetiprocentní provizi. I když se jedná o jiný model spolupráce než na Mendelově univerzitě, ani Univerzita Karlova se podle oslovených akademiků nechová zrovna eticky.

Oba případy ukazují, že slovní spojení „obchodování s tituly“ nemusí být nutně spojeno s přímou korupcí, ale může se týkat i snahy vysokoškolských fakult obhájit vlastní existenci. Vítejte ve světě, kde školy bojují o studenty, a nikoliv naopak.

Kauza Mendelovy univerzity, která se dotýká i její bývalé rektorky a současné kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové, upozornila na problém, o kterém se sice vědělo, ale zůstával ukrytý kdesi hluboko v akademických kruzích. Vysokých škol je přinejmenším v některých oborech nadbytek, bojují o přežití a jednou z cest, jak obhájit jejich existenci je nábor studentů doslova za každou cenu.

Příkladem může být právě Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity. Jak jsme zevrubně popsali v předchozím textu, fakulta uzavírala smlouvy s pochybnými zahraničními agenturami, dodávající univerzitě studenty doktorandského studia. I když se s touto praxí začalo už před nástupem Danuše Nerudové do funkce v roce 2017, nábor přes agentury pokračoval i za její éry.

Navíc se přidalo podezření, že disertační práce některých rakouských studentů, dodaných univerzitě právě agenturami, nesplňovaly obvyklé standardy, možná se jednalo o plagiáty, a některým studentům mohlo být studium i nápadně zkráceno.

Nerudová se hájí tvrzením, že to byla ona, kdo začal tyto pochybné praktiky prošetřovat, podezření z plagiátorství a zkráceného studia se podle ní týká pouze jednotek z celkem osmi tisíc studentů v 231 studijních programech.

To může být pravda, ovšem nedává to odpověď na základní otázku, proč Mendelova univerzita potřebovala k náboru zahraničních doktorandů spolupracovat s agenturami a co přesně se dělo s penězi, které se v tomto systému pohybovaly.

Celé to probíhalo tak (INFO.CZ má kopie příslušných smluv k dispozici), že univerzita uzavřela s agenturou smlouvu o dodávce například 33 zahraničních studentů a součástí byl závazek k platbám.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • V čem je role agentur nestandardní a jaká podezření to vyvolává?
  • Proč se kritizovaná praxe netýká technických oborů?
  • V čem se vymykala faktulta Mendelovy univerzity, kde byla rektorkou Danuše Nerudová?
  • Jaká je praxe na dalších českých univerzitách?
sinfin.digital