„Jde o účelové kroky v zájmu Babiše.“ Právník popisuje kličku skrývající vlastníka Agrofertu

Právník Transparency International Jan Dupák se v rozhovoru pro INFO.CZ pokouší vysvětlit, v čem je problematický návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který byl spěšně zařazen na pondělní jednání vlády. Podniky Agrofertu podle něj využívají toho, že systém kontroly skutečných majitelů nefunguje, protože současná evidence je neúplná a pravidla pro zjišťování skutečných majitelů jsou formalistická. „Proto,“ dodává, „je zásadní, kdo je a bude v evidenci uveden, protože to úřady v praxi nepřezkoumávají. Současný návrh dává možnost neuvádět jako skutečného majitele společností ve svěřenském fondu Andreje Babiše.“ Rozhovor jsme publikovali ještě před zasedáním vlády, která projednávání bodu přerušila.

Premiér Andrej Babiš na dnešní jednání vlády spěšně zařadil návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. O víkendu se kvůli tomu strhla mela na sociálních sítích. Premiéra nekritizovala jenom Transparency International, ale také prakticky kompletní opozice. O co přesně jde? Umíte to popsat tak, aby tomu rozuměl i člověk, který nemá právní vzdělání?

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů stanoví, kdo je skutečným majitelem jednotlivých právnických osob. U svěřenského fondu jsou skutečnými majiteli nevyvratitelně všechny zapojené osoby (§ 6 odst. 3: zakladatel, obmyšlený, svěřenský správce a případně další). U obchodních společností je skutečným majitelem zjednodušeně řečeno každá fyzická osoba, která ji ovládá nebo z ní má majetkový prospěch přesahující pětadvacet procent. Jedná se především o akcionáře nebo společníky, ale zákon je schválně obecněji formulovaný, aby bylo možné postihnout i další formy legálního vyvádění peněz ze společností.

A v čem je problém? Jak to souvisí s Andrejem Babišem?

Transparency International upozorňuje na problém, že v současném návrhu ministerstvo spravedlnosti zavádí ustanovení (§ 6 odst. 5; po zásahu Legislativní rady jde o § 5 odst. 4 jejího stanoviska), kterým se říká, že u obchodních společností, na konci jejichž akcionářského řetězce je svěřenský fond, se nepoužije výše zmíněné formalistické pravidlo pro určení skutečného majitele svěřenského fondu.

Místo toho se má zjišťovat, kdo skutečně získává majetkový prospěch. Touto „výjimkou“ se docílí toho, že u společností vložených do svěřenského fondu se nedá automaticky předpokládat, že jejich skutečným majitelem je kdokoliv zapojený do svěřenského fondu.

Třaskavý bod na programu vlády. Babiš chce v tichosti řešit svůj střet zájmů, tvrdí Piráti

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital