Musíme zabránit ekonomickému šoku a neprofitovat z bezprecedentní zdravotní situace, burcují odbory

Vratislav Dostál

22. 03. 2020 • 13:10

Evropská odborová konfederace zveřejnila poměrně radikální prohlášení adresované finančním institucím. Podle odborářů by nikdo neměl být nucen volit mezi tím, že bude chránit sebe a své blízké a tím, že si zachová svoji práci a příjem a tím bude potenciálně ohrožovat sebe a své okolí. Odboráři mimo jiné požadují okamžité pozastavení obchodování na burzách nebo regulaci pohybu cen životně důležitých produktů a bydlení. „Jakékoliv zneužití v této nouzové situaci by mělo být jednoznačně odsouzeno,“ nepochybují.

Evropští odboráři navrhují soubor opatření, která adresovali finančním institucím. V danou chvíli jde o poměrně radikální opatření, podle odborářů je totiž situace natolik vážná, že je třeba jednat vskutku rázně. „Obáváme se, že nástroje a fondy, které dávají na stůl instituce Evropské unie a jednotlivé vlády nebudou dostatečné. Plné využití flexibility Paktu růstu a stability budou jako kapka v moři, pokud nebude doplněno o další opatření. Je nutné aktivovat klauzuli pro stav nouze fiskálního kompaktu,“ píše se v úvodu jejich prohlášení.

Odboráři proto všechny finanční instituce žádají, aby zabránily ekonomickému šoku a neprofitovaly z bezprecedentní zdravotní situace. Mimo jiné doporučují okamžitě pozastavit obchodování na burzách. „Po bezprecedentním poklesu na burzovních trzích v celém světě budou podniky i zaměstnanci nevyhnutelně trpět a budou bojovat o přístup k úvěrům,“ tvrdí. Podle odborů je třeba snížit zápůjční úrokovou sazbu Evropské centrální banky na nula procent či méně (v současnosti je na úrovni 0,25 %), snížit sazbu na hlavní refinanční operace pod současných nula procent a snižovat ještě dále do negativního pásma sazbu vkladové facility (v současnosti na úrovni 0,5 %), a umožnit a motivovat banky k udržování ekonomické aktivity.

Jak čelit ekonomické krizi? Návrh odborů.

Evropská centrální banka by dále podle odborářů měla mimo jiné zabránit tomu, aby finanční instituce půjčovaly na pozitivní úrok jak členským státům, tak malým a středním podnikům. „Malé a střední podniky si buď vytvoří zásoby, nebo zastaví a ukončí svoji činnost, pokud se jim nedostane další podpory. Žádáme, aby všem finančním institucím, nejen národním podpůrným bankám a Evropské investiční bance, ale i soukromým bankám bylo zabráněno úročit půjčky, aby se podniky mohly dostat z krize. Pokud toho není možné dosáhnout pobídkou, musí vlády jednat prostřednictvím nařízení a/nebo zajištěním garance na národní úrovni s podporou evropské úrovně.“

Evropský stabilizační mechanismus musí v tomto směru, tvrdí odboráři, sehrát svoji zásadní roli. „A my naléhavě žádáme vlády, aby zajistily získání peněz za nulový nebo negativní úrok a jejich půjčení členským státům s opatřeními, která jsou popsaná výše. Členské státy by navíc mohly využít preventivní úvěrové linky dostupné v rámci Evropského mechanismu stability, ovšem bez veškerých kondicionalit,“ píše se v prohlášení.

Dále je třeba podle odborářů seriózně zvážit možnost mechanismu „shazování peněz z vrtulníku“ od Evropské centrální banky k překlenutí přerušeného bankovního transmisního mechanismu. „A bude-li to nutné, jako způsobu vyrovnání se s poklesem ekonomické aktivity, na podporu příjmů zaměstnanců a k prevenci deflace. Je třeba přijmout také zvláštní opatření k regulaci pohybu cen životně důležitých produktů a bydlení, jakékoliv zneužití v této nouzové situaci by mělo být jednoznačně odsouzeno.“

Odboráři nepochybují, že je třeba zajistit, aby urgentní opatření, která by měla být zavedena nyní, byla následována strukturovanějšími a důkladnějšími opatřeními na podporu investic a udržitelného ekonomického rozvoje. „Musíme využít nynější revizi správy ekonomických záležitostí Evropské unie, kterou v nedávné době zahájila Evropská komise: je naprosto nutná celková revize evropského fiskálního rámce na zdravých ekonomických principech,“ píše se ve výzvě odborů.

Svůj soubor opatření odboráři mimo jiné obhajují jako demokratickou kontrolu finančního systému a nutná opatření k záchraně živobytí lidí. „Musíme jednat společně, pokud to vše nemá degenerovat do malicherného a rozdělujícího nacionalismu. Musíme jednat společně, protože čelíme stejné hrozbě a virus se na hranicích nezastaví. Jednejme solidárně, za svobodu lidí a našeho společného blaha,“ uzavírají odbory.

SDÍLET