Už zase se bere jeden „správný“ úhel pohledu. To jsem zažil už za komunistů, říká rektor Zima

Jan Januš

Univerzita Karlova neprožívá 30 let po sametové revoluci, na jejímž počátku stáli přímo její studenti, zrovna lehké období. Dlouhodoběji se řeší problémy spojené s kontroverzním Česko-čínským centrem, které tento týden rektor Tomáš Zima zrušil. Někteří studenti se radikalizují, zvláště ti z Filozofické fakulty. Hrstka z nich dokonce tento týden okupovala rektorát, aby upozornila na klimatické problémy a žádala rezignaci rektora. „Bohužel v současnosti, a to nejen u nás, se bere jen jeden úhel pohledu, a to ten vyhovující, ten „SPRÁVNÝ“. Zažil jsem, že před 30 a více lety byl jeden správný pohled, tehdy bylo alespoň zřetelné, kdo ho určuje, byla to komunistická strana,“ říká pak ve velkém rozhovoru pro INFO.CZ u příležitosti 30. výročí 17. listopadu 1989 rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Zdůrazňujete, že Univerzita Karlova věnuje významnou pozornost nejen výročí sametové revoluce, ale rovněž událostem z listopadu 1939. Jak bychom si je tedy měli připomínat?

Když si 28. října roku 1939 občané a studenti připomněli vznik státu, došlo ke střelbě do této pokojné demonstrace. Životem zaplatil pekařský dělník Václav Sedláček, těžce zraněn byl student medicíny Jan Opletal. Ten následně 11. listopadu ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí zemřel.

Smuteční průvod jeho pohřbu vyšel 15. listopadu z Albertova, byl to velmi tichý protest české veřejnosti a studentů a demonstrace postojů vůči nacistickému Německu. V čele průvodu šel tehdejší děkan lékařské fakulty. Nacisty to rozběsnilo, následně zavřeli české vysoké školy, bez rozsudku popravili devět studentů a učitelů různého vyznání i politického smýšlení a asi 1200 studentů a učitelů odvlekli do koncentračního tábora Sachsenhausen. Z nich už bohužel nikdo nežije, letos zemřel, v nedožitých 100 letech, i poslední pamětník, pan doktor Vojmír Srdečný, který často na univerzitu docházel a účastnil se pietních akcí.

Dělat revoluci ve svetrech nejde věčně, sednout za stůl s komunisty bylo správné, věří Durnová

sinfin.digital