Životní úroveň jako na západě? Česko ve spotřebě na hlavu předehnalo Řecko, dohání Španělsko

Marek Kerles

15. 12. 2018 • 07:00

Česká republika je, měřeno individuální spotřebou, šestnáctým nejbohatším státem EU. Vyplývá to z aktuální statistiky, kterou zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat.

Podle zprávy Eurostatu sice Česko stále patří do skupiny států, v níž se individuální spotřeba pohybuje pod unijním průměrem, na rozdíl od jiných „postkomunistických“ zemí však v posledních letech zaznamenává trvalý nárůst. V roce 2015 Češi v přepočtu spotřeby na hlavu dosáhli na 78 % průměru EU, loni to ale bylo už 82 %.

Tímto výsledkem předehnalo Česko vedle prakticky všech zemí bývalého východního bloku i Řecko (76 %) a Maltu (78 %) a dostalo se na stejnou úroveň jako Portugalsko. Pokud by růst individuální spotřeby v České republice pokračoval i nadále současným tempem, do tří let by Češi v míře bohatství překonali i Španělsko. Španělé jsou zatím na 89 % unijního průměru, na rozdíl do Česka ale už tři roky stagnují.

Míra individuální spotřeby (AIC) se počítá tak, že se celková spotřeba služeb i zboží ve státě, včetně spotřeby vlády, firem a organizací, přepočte takzvaně na hlavu. Podle Eurostatu je tento ukazatel nejčastěji používaný ukazatelem momentální životní úrovně a bohatství dané země.

Z tohoto pohledu je vůbec nejbohatším státem Evropské unie Lucembursko, kde individuální spotřeba dosahuje 132 % průměru EU. Následují Německo (122 %) a Rakousko (117 %). Česká republika figuruje na šestnáctém místě, přičemž z bývalých socialistických zemí je před ní pouze Litva (88 %). Nejchudšími státy EU, měřeno individuální spotřebou, jsou Rumunsko (68), Chorvatsko (62), Maďarsko (62) a poslední Bulharsko (54).

Podle některých českých ekonomů ale výsledek srovnání Eurostatu nevypovídá o tom, zda Česko už skutečně dohání v životní úrovni západní Evropu. „Je to momentální ukazatel, který vychází z toho, že je v Česku velmi nízká nezaměstnanost. Firmy se přetahují o zaměstnance vyšší nabídkou platů a zaměstnanci, jak vyplývá ze statistiky, tyto peníze ochotně utrácejí,“ řekla INFO.CZ ekonomka Markéta Šichtařová.

Individuální spotřeba ale podle ní může v závislosti na vnějších i vnitřních podmínkách rychle poklesnout, stejně jako vzrůst. „Mnohem lepším ukazatelem toho, zda se stát jako celek skutečně rozvíjí a bohatne, jsou celkové investice do infrastruktury,“ uvedla Šichtařová.

Individuální spotřeba ve vybraných zemích EU v roce 2017:

Průměr EU-100

1. Lucembursko 

 132

2. Německo  

122

3. Rakousko 

117

4. Dánsko 

114

10. Francie 

108

11. Itálie 

98

14. Španělsko 

89

15. Litva 

88

16. Česko

82

17. Portugalsko 

82

18. Malta

78

20. Řecko

76

21. Polsko 

 76

22. Slovensko

 76

28. Bulharsko

 54

SDÍLET