Mým cílem je digitální proměna CNC. Vydavatelství s daty pohříchu nepracovalo, říká Juraj Felix

Digitální transformace. To je zadání i cíl, se kterým do jednoho z největších tuzemských vydavatelství Czech News Center (patří stejnému vlastníkovi jako INFO.CZ) před sedmi měsíci nastoupil na místo co-ředitele mediální manažer Juraj Felix. Jak sám říká, chce tradičně printové vydavatelství digitálně posunout a pomoci jeho rozvoji. „Viděl jsem velký potenciál v tom, že CNC má na jedné straně skutečně velký zásah skrze své tituly, na druhé straně ale téměř nepracuje s uživatelskou bází, kterou prostřednictvím svých médií zasáhne. CNC tak sice vědělo, co a kdy jací lidé čtou, ale nijak tyto informace nevyužívalo. Přitom pro inzerenty mají tato data cenu zlata.“ V rozhovoru pro INFO.CZ Felix dále popisuje své plány na rozvoj prémiové sekce titulů vydavatelství i to, jak reálně funguje spoluředitelování mediálního domu s co-CEO Libuší Šmuclerovou.

Vraťme se asi o rok zpět v čase, do doby kdy se zrodila idea spolupráce mezi Mall.tv a CNC. Odkud ten impulz vlastně přišel? Koho to propojení napadlo?

Pro pochopení je nejdřív důležité zmínit kontext. Když jsme v roce 2018 s kolegy a s Jakubem Havrlantem začali stavět internetovou televizi Mall.tv, pokládali jsme její základy na zelené louce. Neměli jsme tehdy vůbec nic a bylo už dopředu jasné, že půjde o investičně hodně náročný projekt. Jinými slovy, čekala nás řada výzev, což se následně potvrdilo. Když jsem se pak po dvaceti měsících provozu ohlédnul přes rameno a na základě získaných dat hodnotil první fázi provozu, vymýšlel jsem, jak udržet růst, který jsme na počátku investorům slíbili.

U státních zástupců „promiňte“ neexistuje a Rychetský se patrně dopustil diskriminace, glosuje Václav Vlk

sinfin.digital