Porušuje Matocha zákon o ČT? Pojďme to řešit, vyzývá pirát Martínek. Banalita, reaguje Kořánová z ANO

Poslanec a člen volebního výboru Tomáš Martínek, v jehož gesci jsou veřejnoprávní média, vyzývá ostatní poslance k tomu, aby se začali zabývat tím, že radní ČT Pavel Matocha a Hana Lipovská i necelý rok od svého zvolení do Rady ČT mohou porušovat zákon. „Mám za to, že bychom měli konat,“ napsal Martínek svým kolegům z volebního výboru v reakci na dopis, ve kterém je k odvolání Matochy a Lipovské vyzývá radní ČT Zdeněk Šarapatka. Ten podal na Matochu také trestní oznámení. S tím, že Matocha a Lipovská porušují zákon o ČT, přišel nedávno také advokát a pedagog Právnické fakulty UK Aleš Rozehnal. Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořánová ale tvrdí, že jde o banalitu.

„Člen Rady nesmí působit ve prospěch žádné politické strany, hnutí nebo občanského sdružení nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů. Hana Lipovská přitom velmi viditelně vystupuje jménem Institutu svobody a demokracie založeného Janou Bobošíkovou a podle zakladatelské listiny je i členkou jeho správní rady. Pavel Matocha je předsedou spolku Pražská šachová společnost, přestože zákon o České televizi stanoví, že člen Rady České televize nesmí zastávat žádnou funkci v občanských sdruženích, což je podle starší právní terminologie označení spolku.“

Takto argumentuje Rozehnal v textu, který tento týden zveřejnil web Hlídací pes. Tentýž server v týdnu také připomněl, že Matocha je předsedou neprůhledně hospodařícího spolku Pražská šachová společnost. „Jako předseda je veden na webu spolku i v obchodním rejstříku a jako předseda spolku například 30. července 2020 podepsal smlouvu s hlavním městem Prahou o poskytnutí dotace ve výši 122 tisíc korun bez DPH na uspořádání šachového turnaje. A právě jako předseda spolku porušuje zákon tím, že ani jednou nezveřejnil v rejstříku účetní závěrku, jak mu nařizuje zákon,“ píše se mimo jiné v textu.

 Přitom v zákoně o ČT se mimo jiné píše toto:

 „Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě. Člen Rady nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona.“

Pirátský poslanec Martínek k tomu říká toto: „V případě, že by sněmovní legislativa potvrdila porušování zákona, navrhuji svolat mimořádný volební výbor na toto téma s přizváním radních – případně zařadit bod na příští řádné jednání volebního výboru.“ Mimo jiné upozorňuje na precedens z roku 2003, kdy Poslanecká sněmovna odvolala člena Rady České televize Ivana Binara. „Pan Ivan Binar je předsedou Obce spisovatelů, která je registrována ministerstvem vnitra jako občanské sdružení. Jednoznačně tedy nesplňuje podmínky zákona o České televizi,“ komentoval tehdejší rozhodnutí poslanců zástupce ODS Petr Pleva.

Redakce INFO.CZ v týdnu osloví všechny členy volebního výboru s prosbou o komentář. Avšak s ohledem na to, že v něm většinou disponují zástupci hnutí ANO, SPD a KSČM, lze vcelku realisticky očekávat, že výzvu Martínka navzdory tomu, co říká zákon o ČT, shodí pod stůl. Ostatně Barbora Kořánová z hnutí ANO, která je také členkou výboru, už na apel Martínka reagovala. A nutno říct, že ve značně ironickém tónu. „Jsem velmi ráda, že toto kolega Martínek navrhl. Možná by nebylo od věci přezkoumat všechny členy Rady ČT. Osobně to beru jako velmi dobrý nápad. Materiálu ze sítí radního Šarapatky mam víc než dost. Jsem zvědavá, jak se legislativa postaví i k tomuto, když už jí budeme obtěžovat s banalitami. Jakmile nashromáždím vše potřebné, zašlu celému výboru.“

Kořánová naráží na vleklé rozepře s radním ČT Zdeňkem Šarapatkou, kterého dokonce navrhovala loni v létě odvolat. V rozhovoru pro INFO.CZ to tehdy odůvodnila jednoduše tím, že se dlouhodobě, agresivně a pejorativně vyjadřuje na sociálních sítích. „Poslední kapkou pro mne bylo jeho vyjádření v den, kdy zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera,“ uvedla. Šarapatka tehdy pod společnou fotku Kubery a prezidenta Zemana napsal: „Smrt je popleta: Dobří odcházejí…“. Podle Kořánové se Šarapatka nezachoval v souladu s dobrými mravy a poškodil Radu České televize. „Zákon s takovým důvodem pro odvolání počítá,“ dodala Kořanová. Se svou iniciativou ale nakonec ve sněmovně nepochodila.

Není bez zajímavosti, že hrubé urážky novinářek z Českého rozhlasu, Seznamu a Fóra 24, kterých se veřejně dopouští jiný radní ČT, Lubomír Veselý, ale Kořanová jako porušení zákona nezmiňuje. Jenomže tentokrát – pokud jde o Matochu a Lipovskou – nejde o veřejné vystupování, nýbrž o zákon. Pokud ještě žijeme v právním státě, měly by jít osobní sympatie či antipatie poslanců směrem ke členům Rady ČT jednoznačně stranou.

Pod tlakem nebudou před volbami jen politici. Co chystají veřejnoprávní televize a rozhlas?

sinfin.digital