Je vyloučené, aby současná Rada ČT fungovala, jak má. Sledujeme obrovské manažerské selhání a hrozí politická krize, říká Blažek

Poslanec ODS Pavel Blažek v úterý na volebním výboru prosadil usnesení, podle kterého by se situací v Radě ČT mělo neprodleně zabývat plénum sněmovny. Občanští demokraté bod navrhnou hned příští týden v úterý. Co od debaty poslanců Blažek čeká a co návrhem vlastně sleduje? A jak situaci v Radě ČT hodnotí?

V úterý jste na volebním výboru navrhoval a také prosadil, aby se situací v Radě ČT zabývala celá sněmovna. Otázka zní: proč?

Protože volební výbor za situace, která vznikla a vzniká, je orgán, který nemá vůči Radě ČT vůbec žádné kompetence. Myslím si, že se na nás hrne velký politický problém, který může vyřešit jedině Poslanecká sněmovna jako celek. To znamená, že se o to musí pokusit různými návrhy řešení. Jenom Poslanecká sněmovna má takovou sílu, aby například vyzvala Radu ČT, aby příště postupovala jinak.

Anebo dokonce může navrhovat různá personální opatření, pokud sněmovna dojde k závěru, že současná Rada ČT nefunguje dobře. A podle mého názoru nefunguje dobře, protože – a to tady pozoruji – osobní vztahy členů rady jsou na úrovni, kdy už se nediskutuje, ale dochází tam spíš k osobním invektivám. A to je už nad rámec. Mně nevadí diskuse, ale to, co vidíme, už není diskuse. Tady evidentně v Radě ČT vznikají tábory, které pro sebe nemají uši. A já si prostě myslím, že to není dobře.

Na jednání výboru jste také řekl, že Rada ČT není navolena správně anebo vhodně.

Řekl jsem to trochu jinak. Řekl jsem to tak, že jenom sněmovna je odpovědná za to, jak Rada ČT funguje. A já začínám být přesvědčený o tom, že v současném personálním složení je v podstatě vyloučeno, aby fungovala, jak má. Pokud se tedy zásadně nezmění chování jejích členů vůči sobě navzájem, čemuž ale nevěřím.

Dolínek: Lipovská vědomě zmátla část Rady ČT. Šlo o naplánovaný krok jedné vlivové skupiny

Pokud říkáte, že jedním z výstupů sněmovní debaty mohou být personální návrhy, co přesně tím myslíte? 

To bych nechal na sněmovně. Ostatně největší boj se ještě svede o to, zda to vůbec na jednání sněmovny prosadíme. A pokud se to podaří, nepochybuju o tom, že padne spousta různých návrhů, včetně návrhů personálních. 

A jak vy osobně vůbec hodnotíte samotnou podstatu debaty? To znamená způsob, jakým byla odvolána Dozorčí komise Rady ČT. 

Každé rozhodnutí ve veřejné sféře musí být legální a o tomto se vedou spory. Budiž, rozhodnou to snad někdy soudy. Ale také musí být rozumné. A to rozumné rozhodnutí znamená, že je odůvodněné, což se nestalo. A odůvodněné musí být, i když to explicitně nevyžaduje zákon. Musí být také srozumitelné a musí se uskutečnit v rámci nějaké procedury, což se také nestalo. 

To, co vidí každý, je prostě obrovská manažerská chyba, a ta rada má do jisté míry také povahu manažerského orgánu. Jde o obrovské manažerské selhání, které má potenciál vyvolat politickou krizi, kterou si tady nikdo nepřeje. Takže buď zasáhneme jako sněmovna včas, anebo to necháme tzv. být s tím, že se to uklidní přes Vánoce. Ono se ale neuklidní vůbec nic, o tom jsem přesvědčený.

Vláda podzim totálně nezvládla. Nadúmrtnost v Česku bude vysoká, tisíce lidí zemřely zbytečně, říká matematik Levínský

Co přesně myslíte tou politickou krizí?

Odpor proti současným krokům Rady ČT vyjádřily osobnosti české kultury, které prostě není možné přehlížet. Nemusíme s nimi za každou cenu souhlasit, ale není možné je přehlížet. A nemůžeme si myslet, že se věcí bude zabývat jeden sněmovní výbor, a tím to skončí. Ono to totiž neskončí. 

Říkáte, že v Radě ČT vznikají protilehlé tábory, které spolu nejsou schopny komunikovat. Nepůsobí na vás podobně také jednání volebního výboru?

Řekl bych to takto: ve sněmovním výboru je to zcela v pořádku. Existuje tady nějaká koalice, a proti ní nějaká opozice. Taková jsou pravidla hry. Jedna věc je ale jistá. Za nějakou dobu, a ta je jasně dána Ústavou České republiky, se tyto role mohou prohodit. Tady se ale nemůžu nečinně dívat na to, že Rada ČT působí – a teď budu hodný – nešťastně. A já o tom málem nemohu ani mluvit, abych prý nezasahoval do jejich nezávislosti (Pavel Blažek naráží na argumenty zástupců hnutí ANO, pozn. redakce). To je nesmysl. Stejně tak zde můžu hovořit o kvalitě rozhodování soudů. Co však nemůžu, je nahrazovat jejich rozhodování. Tam navíc nemám vliv na jejich personální složení, zatímco tady mám jako poslanec, anebo také jako jeden z dvou set poslanců, vliv na všechno. A vyhýbat se tomu nemůžeme.

Petr Dolínek z ČSSD na výboru zmínil, že mu píše e-maily kolegyně Hany Lipovské z Institutu svobody demokracie Jana Bobošíková. Taky vám píše?  

Nezaznamenal jsem to. Já si ale čtu jakákoli stanoviska a lidi nehodnotím podle toho, co se o nich říká. Vrátit se ale musím k tomu upozornění význačných jmen společenského života. A tady prostě platí, že ho nemůžu ignorovat.

SDÍLET
sinfin.digital