Bavorsko: Nekácíš les kvůli kůrovci? Pokácí ti ho stát a draze zaplatíš

Zatímco čeští politici právě řeší, jak zastavit kůrovcovou kalamitu, v zahraničí si pomáhají i mnohem přísnější zákony. Například v sousedním Bavorsku hrozí majitelům lesů, kteří se o ně náležitě nestarají, až nucená správa, spojená s „násilnou“ asanací napadených stromů.

V Česku si podobné opatření nikdo nedovede ani představit. A to i přesto, že u nás je špatná péče o les jedním ze stěžejních faktorů rozšíření lýkožrouta. Řada vlastníků lesů buď nemá prostředky nebo invenci k tomu, aby dodržovala lesní zákon a likvidovala kůrovcem napadené stromy. „Nechci se zastávat Lesů ČR, ale objektivně největší potíže s broukem mají tam, kde se šíří z neasanovaných ohnisek v lesích sousedních vlastníků. A celoplošné odumírání smrku pak už jde jen těžko zastavit,“ řekl před časem v rozhovoru s INFO.CZ Petr Doležal, odborník na kůrovce z Entomologického ústavu Akademie věd.

Podle Doležala patří zejména na Vysočině lesy kromě státu i stovkám drobných majitelů, z nichž někteří nejsou schopni se o svůj majetek starat. „Mnohdy jde o starší lidi, kteří nemají potřebné znalosti, kontakty, či dokonce fyzické síly k tomu, aby les udržovali v dobrém stavu a chránili ho před škůdci. A stát si na nich přes hrozbu pokut nic nevezme,“ uvedl Doležal.

Než lesníci vyřídí papíry, kůrovec už se šíří dál. Musí přijít změna zákonů, katastrofa je možná, říká Doležal

Nejde ale jen o Vysočinu a drobné vlastníky. Česká inspekce životního prostředí letos v červnu udělila čtyřmilionovou pokutu zemědělské firmě, která jako majitel lesa u obcí Borek a Úsilné na Českobudějovicku neodstranila takřka 10 000 kůrovcem napadených smrků. Brouci z neasanovaného dřeva způsobili výrazné škody i v sousedních lesích.

Podobné případy nejsou v Česku nijak ojedinělé. „Loni inspekce udělila pravomocně vlastníkům lesů celkem 51 pokut v celkové výši 6 673 600 korun,“ řekla INFO.CZ mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Mezi pokutovanými „hříšníky“ přitom byl i státní podnik Lesy ČR a několik obcí. Problém je ale v tom, že žádná zpětně udělená pokuta nevyřeší rozšíření brouka z neasanovaných stromů do okolí. „Já jsem toho názoru, že když někdo ten les nechce, jinak by se o něj přece musel starat, ať ho raději nemá,“ uvedl Doležal.

Bavorská cesta

Například v Bavorsku mají úřady boj s kůrovcem jednodušší v tom, že majitelům hospodářských lesů, kteří se o porosty nestarají, hrozí fakticky nucená správa. „Pokud se vlastník nepostará o vyhledání a odstranění napadeného dřeva, může to lesní úřad udělat sám a náklady pak vymáhat na vlastníkovi zpětně,“ potvrdil v písemné odpovědi pro INFO.CZ mluvčí Bavorského státního ministerstva pro výživu, zemědělství a lesnictví Martin Hecht. I když se podle něj stát snaží především o prevenci a pomoc vlastníkům lesů, pokud majitel nebere v úvahu upozornění a varování příslušných úřadů, může ho nečinnost přijít draho. „Jestliže nadále neudělá žádná opatření proti šíření kůrovce, následuje zásah ze strany státu. Už za rozhodnutí o tomto zásahu musí příslušný majitel zaplatit. Stejně tak jsou za ním všechny další náklady, včetně účetních a personálních“ uvedl Hecht.

Jourová udělala raketový pokrok, jinde by byli za její funkci šťastní, říká Šefčovič

V Česku zatím zákony nucenou správu v případě neudržovaných hospodářských lesů ani v případě kůrovcové kalamity neumožňují. A to i přesto, že o tom ministerstvo zemědělství před časem údajně také uvažovalo. A v rámci chystané novely lesního zákona dokonce tento institut „náhradní správy“ připravilo k možnému schválení vládou. Nakonec se ale do vládního návrhu nedostal, údajně kvůli tomu, že by to mohlo v Česku po zkušenosti se socialismem vzbudit velmi negativní reakce.

„Takový postup, kterým stát zasahuje do vlastnických práv soukromých osob (byť z hlediska veřejného zájmu logicky opodstatněný), není v českém prostředí z historických důvodů přijímán jednoznačně pozitivně, naopak se setkává se silným odporem,“ napsal INFO.CZ mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Institut „náhradní správy“ ale podle něj bude nadále předmětem diskuse s odborníky.

SDÍLET
sinfin.digital