Procházíme nejteplejším obdobím za 2000 let. A na vině je lidstvo, tvrdí studie

25. 07. 2019 • 21:21

Současné globální oteplování má zcela jiný charakter i rychlost než teplotní změny v minulých dvou tisíciletích. Tvrdí to alespoň závěry dvou studií, zveřejněných v renomovaném vědeckém časopise Nature a v publikaci Nature Geoscience. Vyvrací tak hlavní argument klimaskeptiků, že podobně jako dnes se v minulosti měnilo klima i bez vlivu člověka.

Tým Raphaela Neukoma z univerzity ve švýcarském Bernu došel na základě dat a měření, které umožnily až moderní technologie, k závěru, že takzvaná „malá doba ledová“, nebo naopak „středověké oteplení“ neměly oproti dřívějším předpokladům globální charakter. A nelze je tedy úplně srovnávat se současnými změnami, které se týkají skutečně takřka celé planety.

„Aktuální klimatické změny nelze vysvětlit náhodnými výkyvy, ale pouze lidmi vyprodukovanými emisemi CO2 a dalších skleníkových plynů,“ píší autoři studie. Jako důkaz pro tuto tezi slouží podle týmu švýcarské univerzity hned tři vědecky podložené a metodicky čisté závěry, získané mimo jiné na základě celosvětového měření sedimentů v jezerech a mořích, složení ledu, dřeva či korálových útesů.

A co z nich tedy údajně vyplývá? Průměrná globální teplota je bezpochyby nejvyšší za poslední dvě tisíciletí, přičemž stejně rekordní je i rychlost, s jakou se za posledních 50 let planeta otepluje. Nejpodstatnější je ale poslední závěr. „Vůbec poprvé za dvě tisíciletí zasáhlo oteplování současně celou planetu a má tedy globální charakter,“ tvrdí autoři studie. A to je podle nich zásadní rozdíl proti teplotním změnám, zaznamenaným v hluboké minulosti.

Zelené Grónsko?

Odpůrci teorie o vlivu člověka na klima často argumentují tím, že když Viking Erich Rudý objevil v desátém století Grónsko, našel zelenou zemi s příznivým klimatem, v níž bylo možné pěstovat obilí. Proto ji také nazval Grünland, tedy Zelená země. Klimaskeptici proto tvrdí, že když nebylo možné tehdejší oteplení v Grónsku vysvětlit vlivem člověka, není to možné ani dnes. Podobně se často argumentuje takzvanou „malou dobou ledovou“, která zasáhla Evropu mezi 14. a 19. stoletím, a znamenala staletí ochlazení, následující naopak po teplém období mezi lety 950 až 1250. I některé další, kratší dobu trvající teplotní excesy podle klimaskeptiků dokazují, že na změny klimatu má mnohem větší vliv sama příroda, třeba erupce na Slunci než člověk.

Jenže to je podle švýcarských vědců dnes už překonaný omyl. Jejich měření údajně dokazuje (viz graf), že rychlost oteplení v periodách před průmyslovou revolucí se s dnešním oteplováním nedá srovnávat, a průměrná globální teplota byla i v těch nejteplejších obdobích nižší než dnes. Žádná z teplotních změn v průběhu posledních 2000 let navíc neměla zcela globální charakter.

Rychlost globálního oteplování/ ochlazování v posledních 2000 letech

„V malé době ledové sice možná bylo na celém světě chladněji, ovšem nikoliv všude současně,“ uvedl v Nature vedoucí švýcarského týmu Raphael Neukom. A platí to i pro teplejší periody. Pokud se v době příchodu Ericha Rudého výrazně oteplilo, pak to samé neplatilo pro střed Evropy. „Minimální a maximální teploty byly tehdy na různých místech velmi rozdílné,“ tvrdí Neukom. Nejednalo se podle něj o globální fenomén jako dnes, kdy se oteplení údajně týká 98 % povrchu zeměkoule.

Lokální zvyšování či snižování teploty v minulosti si vědci přitom skutečně vysvětlují přírodními událostmi, jakými byly velké erupce sopek nebo změny v aktivitě Slunce. „Tyto externí faktory ale nebyly dostatečně silné, aby v řádu desetiletí nebo dokonce staletí ovlivnily současně teplotu úplně na celém světě,“ píše se ve studii.

Vědci se dokonce domnívají, že ani v případě Grónska v době vikingského osídlení nešlo o celý „zelený ostrov“, ale pouze o popis vhodnějších klimatických podmínek na jihu ostrova, který byl vždy pro člověka příznivější. Zbytek mohl být stejně ledový a chladný jako o staletí později. Skutečně globální oteplování ale podle švýcarských vědců zažívá lidstvo až dnes. A to je podle nich hlavním důkazem, že za současnou klimatickou změnou stojí změna způsobu života lidí od začátku průmyslové revoluce, spojená se zvýšenou produkcí emisí skleníkových plynů.