Rakušané už nechtějí „anšlus“. Kritizují německou migrační politiku

Osmdesát let po takzvaném „anšlusu“, zabrání Rakouska hitlerovským Německem, se pouze 3 % Rakušanů domnívají, že by se Rakousku vedlo lépe, kdyby bylo součástí Německa. Potvrdil to obsáhlý výzkum veřejného mínění, zpracovaný pro deník Der Standard. 

Podle výsledků výzkumu sice většina Rakušanů sleduje, co se u sousedů děje, někdejší Hitlerův plán na spojení Rakouska s Německem v rámci jedné velkoněmecké říše dnes nemá mezi Rakušany takřka žádné příznivce. Připojení Rakouska k Německu pod berlínskou vládou by přivítali pouze 3 % rakouských respondentů. 90 % takovou myšlenku zcela odmítá. Zbytek neví. 

I když je v obou zemích úředním jazykem němčina a jejich vzájemný vztah lze označit za „příbuzenský“, průzkum zároveň prokázal někdy až propastné rozdíl ve většinových názorech na vývoj společnosti. Na dotaz, zda je dobrá německá politika migrace, odpovědělo kladně jen 16 % Rakušanů, 66 % ji považuje za špatnou. V samotném Německu přitom nedávno v průzkumu televize ZDF pochválilo domácí migrační politiku 49 % Němců.

Brexit, nástup populistů v Itálii či uklidnění migrace. Co se dělo v Evropě v roce 2018?

sinfin.digital