Spojené státy shodily v Afghánistánu „Matku všech bomb". V boji ji použily vůbec poprvé

Toto video je pro předplatitele
sinfin.digital