Debata o budoucnosti EU jde do finále. Většina lidí o ní vůbec nevěděla, nakonec se smrskla na souboj mezi euroskeptiky a stoupenci hlubší integrace

Konference o budoucnosti EU se chýlí ke konci. Dvouleté cvičení, jehož si naprostá většina obyvatel členských zemí unie nevšimla, poznamenala velmi nedobře koronavirová pandemie, jež znemožnila konání mnoha setkání a debat za fyzické přítomnosti účastníků z mnoha zemí, což bývá kořením takovýchto podniků. Nakonec se na finálním plenárním zasedání o víkendu ve štrasburském sídle Evropského parlamentu podařilo schválit 325 návrhů, jejichž realizace má přispět k naplnění 49 strategických cílů v devíti oblastech. Podkladem se stalo 178 doporučení, na kterých se shodly „evropské občanské panely“, stejně jako návrhy „národních panelů“. Na digitálních platformách konference se sešlo 43 734 příspěvků od občanů EU.

Vezme-li se v úvahu, že teoreticky byla účast otevřena 447 milionům občanů zemí EU, pak jde nepochybně o okrajovou záležitost. Opět se ukázalo, jak je těžké mobilizovat lidi do svrchu organizovaných procesů, které působí a priori uměle či byrokraticky. Politikové v členských zemích se vesměs nenamáhali, aby lidem vysvětlili, oč jde, a motivovali je k zapojení. V mnoha případech se naopak právě politikové, na místní i státní úrovni, snažili průběh usměrňovat a orientovat podle svých zájmů a představ. Účastníci, kteří se dobrovolně zapojili, si stěžovali na složitost organizace a nemožnost ovlivnit konečné výstupy. Nicméně i takto okleštěný, málo reprezentativní a různě ovlivňovaný proces dospěl k závěrům, které mají svoji hodnotu. 

Konference spočívala na čtyřech „nohách“; vedle občanů to byly Evropský parlament, Evropská komise a Rada EU, tedy zástupci členských států. Přispívaly národní parlamenty, organizace občanské společnosti, sociální partneři. Jejich zástupci pak společně pracovali na závěrech, které byly představeny v pátek a schváleny v sobotu. Práce na konečném znění se zvrhla, jak jinak, v souboj mezi stoupenci hlubší integrace a jejími odpůrci. Celkem názorně to předvedla delegace Evropského parlamentu, jejíž členové o závěrech hlasovali – lidovci, socialisté a liberálové byli pro. Zástupci euroskeptických klubů včetně ECR (Evropští konzervativci a reformisté, kam patří i česká ODS) byli proti. Podobně zřejmě dopadne i hlasování v plénu EP tento týden.

Oč konkrétně šlo?

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Co bylo cílem Konference o budoucnosti Evropy?
  • Jaké návrhy v ní padly?
  • A jaký bude další postup?
sinfin.digital