EU se snaží o boj s pandemií podle jednotných not, rodí se evropská zdravotní unie

Pandemie koronaviru pokračuje a Evropská unie se nehodlá nikterak držet stranou. Po téměř dvouleté zkušenosti překypuje aktivitou, kterou ne vždy snadno vysvětluje opatrným členským státům. Poslední novinkou byla v pondělí večer dohoda Rady EU a Evropského parlamentu o posílení úlohy Evropského střediska pro kontrolu a prevenci chorob (ECDC), čímž byl podle Evropské komise učiněn další krok k ustavení „evropské zdravotní unie“. Ta má Evropě pomoct při potírání stávající pandemie covidu-19 a také přispět k lepší připravenosti na další podobné hrozby v budoucnosti. Nový předpis posiluje pravomoci ECDC při sběru informací z členských zemí a při koordinaci jejich epidemiologických opatření, a také zřizuje stálou evropskou zdravotní službu, připravenou k nasazení v akutních situacích.

Po nedávném schválení silnějšího mandátu pro Evropskou lékovou agenturu (EMA) je to další posílení nadnárodních prvků v oblasti, která normálně spadá do výlučné kompetence členských zemí. Reakce na pandemii ukázala podle převládajícího názoru přidanou hodnotu společného postupu a vlády členských zemí vesměs uznávají, že užitečná součinnost se musí opírat o nové předpisy, i když ne vždy fandí aktivismu komise. Její místopředseda Margaritis Schinas je dnes vyzval, aby teď urychleně schválily vznik Úřadu EU pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) a také návrh nařízení o závažných přeshraničních zdravotních hrozbách.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • V čem Evropskou unii předběhl omikron?
  • Proč je Jihoafrická republika chválena a současně trestána?
sinfin.digital