„Stojíme tváří v tvář nové průmyslové revoluci.“ Komise načrtla budoucnost, která je radikálně zelená... a taky dražší

Evropská unie se drží ambiciózního cíle na cestě k takzvané bezuhlíkové budoucnosti. Komise schválila balíček, který plní obsahem politickou „zelenou dohodu“, schválenou na nejvyšší úrovni členskými státy. Jejím cílem je dosáhnout v Evropě do roku 2050 uhlíkové neutrality. Bude to těžká cesta, která pro některé aktéry stále není dost radikální. Ovšem pokud návrhy i přes rozdílné pohledy členských států projdou finálním schválením, přinesou nevyhnutelně zdražování, spory a celkovou proměnu života. Podle komise je to ale pořád nejlepší možnost, vlastně jediná přijatelná.

Dnešní „salva“ zahrnující tucet legislativních aktů, nazvaná kuriózně „Fit pro 55“, má zajistit snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 (ve srovnání s rokem 1990), což má být klíčový krok na cestě k bezuhlíkové Evropě a také politický závazek členských zemí z loňského prosince. Jsme svědky nejambicióznějšího ekologického legislativního návrhu na světě; pokud by byl schválen a naplněn, zcela promění životy Evropanů a významně zasáhne do chování států a podniků.

Jedna věc je ale vytyčovat velké cíle a druhá věc jich pak dosahovat. Komise byla členskými státy pověřena, aby ukázala cestu, což dnes radikálně učinila. Jednotlivé návrhy se týkají průmyslu, dopravy, energetiky, ale také mezinárodního obchodu, výstavby a rekonstrukce budov, lesního hospodářství plus zmíněných doprovodných kroků. 

Pokud by zůstaly v platnosti dosavadní evropské normy, snížily by se emise do roku 2050 přinejlepším „pouze“ o 60 procent; proto bylo třeba je výrazně zpřísnit a doplnit, uvedla předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. „Řekli jsme, že budeme první klimaticky neutrální kontinent na světě. Po dvou letech nejen víme, co chceme, ale také jak tam dojdeme.“ 

„Fit pro 55 sladí naše zákony a naše ambice,“ nepochybuje pro změnu místopředseda komise Frans Timmermans, přezdívaný „ekologický car“. Připomněl v té souvislosti tropické teploty v severozápadní Kanadě a na Sibiři nebo tornádo v České republice. „Nepopírejme, že musíme jednat. Bude to těžké, ale je to povinnost. Nesmíme zradit naše děti a vnuky. To je podstata našeho snažení.“ Celkový přístup se dá podle něj zjednodušit do dvou úkolů – stanovení ceny uhlíku a prémie za jeho odstraňování. To se pak promítá do jednotlivých nástrojů, směrnic a nařízení. „Snažili jsme se, abychom byli spravedliví. Pokud prokážeme, že to, co navrhujeme, je fér, bude méně odporu,“ uvedl.

Konkrétní návrhy 

Od roku 2035 se v EU prakticky nebudou moct prodávat auta se spalovacími motory, což má nejvýrazněji přispět ke snížení emisí z dopravy, které navzdory všem snahám dosud stoupají a představují asi 40 procent veškerého znečištění; do roku 2050 se mají snížit o 90 procent.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Co bude s emisními povolenkami a tedy i s cenou elektřiny či tepla?
  • Jak chce EU řešit fakt, že navrhované změny dopadnou na peněženky lidí?
  • A v jaké situaci bude Česko během svého předsednictví unii?
sinfin.digital