Konec spalovacích motorů v Evropě je zase o něco blíž, rok 2035 ale nemusí být definitivní. Unijní plán obsahuje ustanovení, které může celý proces zbrzdit

Ministři životního prostředí „sedmadvacítky“ se v noci na dnešek dohodli, že od roku 2035 bude v Evropské unii zakázán prodej nových osobních automobilů na benzínový a naftový pohon. Vedle této nejviditelnější a nejpochopitelnější normy schválili další čtyři klíčové zákony z balíku „Fit for 55“, jejichž provádění má umožnit Evropě dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, což má být stěžejní krok k dosažení nulových emisí, tedy „klimatické neutrality“ v roce 2050.

Ministři se o znění jednotlivých norem dohadovali 17 hodin a jedni i druzí do nich prosadili řadu vesměs drobných úlev a výjimek. Právě ty budou ve středu pozornosti při poslední fázi dojednávání této legislativy, takzvaném trialogu mezi Radou EU a Evropským parlamentem (za účasti Evropské komise). Trialogy začnou po prázdninách a zájmy členských zemí EU při nich bude hájit Česká republika jako země předsedající Radě EU. Evropský parlament sám také obtížně dosahoval shody ohledně těchto legislativních aktů, bude tedy bojovat tam, kde se jeho pozice liší od toho, co vyjednali ministři.

Kontroverzní „klimatické“ návrhy předložené Evropskou komisí v červenci 2021, tedy skoro před rokem, se dostaly pod palbu části evropských politiků v souvislosti se sankcemi EU uvalenými na Rusko za agresi proti Ukrajině, které způsobily prudký růst cen energií a celkové zdražování. Objevil se tehdy dosti silný názor, rezonující také v Česku, že za této situace by měla EU slevit ze svých klimatických met a počínat si racionálněji, zejména pokud jde o návrat k uhlí jako náhradě za potenciálně chybějící ruský plyn. Nakonec na úrovni EU převládlo přesvědčení, že klimatická opatření posílí alternativní energetické zdroje i úspory energie, budou tedy spíše součástí odpovědi na propad dovozu fosilních paliv z Ruska, takže není důvod se jich zříkat.

Spalovací motory, obchodování s povolenkami a uhlíková daň

Emise z nových osobních aut budou podle schváleného stanoviska sníženy do roku 2030 o 55 procent, z dodávkových vozů o 50 procent. Do roku 2035 pak dojde k „poklesu u obou kategorií o sto procent“, píše se v textu, což v překladu znamená zákaz prodeje aut se spalovacími motory. Obavy z tohoto kontroverzního kroku jsou zmírněny ustanovením, že v roce 2026, tedy už za čtyři roky, komise posoudí, zda s přihlédnutím k technologickému pokroku nebude na místě tento cíl revidovat. V úvahu se má přitom vzít vývoj nových hybridních technologií a má se také přihlédnout k tomu, aby přechod k elektrovozům či autům na vodíkový pohon byl „proveditelný a sociálně spravedlivý“.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak se má změnit obchodování s emisními povolenkami?
  • A jak chce EU pomoct chudým domácnostem ohroženým energetickou chudobou?
sinfin.digital