Vzpoura (nejen) farmářů proti systému. Úspěch hnutí BBB v Nizozemsku ukazuje, jak teoreticky dobré záměry elit mohou narazit u veřejnosti

Jmenují se BBB, což je zkratka pro BoerBurgerBeweging, česky Hnutí rolníků a občanů. Donedávna o nich slyšel málokdo, po nizozemských volbách před dvěma týdny je však znají už skoro všichni. Vyšli z nich totiž vítězně, když porazili jak premiéra Marka Rutteho, tak zejména jeho hlavní spojence, křesťanské demokraty. Hnutí BBB vzniklo v roce 2019 jako platforma odporu proti snaze vlády snížit škodlivé emise zejména metanu a amoniaku z intenzivního nizozemského zemědělství. Jak však ukázaly tyto volby, hnutí si získalo podporu nejen u farmářů, ale v dalších částech nizozemské společnosti.

BBB ztělesňuje především Caroline van der Plasová, jeho jediná poslankyně v dolní komoře parlamentu a přeběhlice z křesťanskodemokratických řad (CDA). Její symbolický vjezd do nádvoří parlamentu v Haagu na traktoru s heslem „stop dusíkové hysterii“ velmi zaujal loni v létě, když se farmáři masově vzbouřili proti záměru vlády prudce snížit emise ze zemědělství. Toho mělo být docíleno včetně takových metod, jako je povinné snižování stavů dobytka, a dokonce vyvlastňování některých hospodářství. Vláda neuspěla s nabídkami na odškodné a odstupné a zbytek Evropy nevěřícně zíral, jak traktory blokují nizozemské dálnice a zemědělci rozhazují hnůj před veřejnými budovami.

V Nizozemsku, zemi se 17,5 miliony obyvatel, se na území menším než Česko chovají miliony krav a prasat a intenzivně se hnojí. Země je druhým největším vývozcem zemědělských produktů na světě, po USA, a také jedním z největších znečišťovatelů v rámci EU, právě kvůli intenzivnímu zemědělství. Vláda se proto rozhodla, ve snaze splnit národní mety snižování emisí skleníkových plynů, podnítit snížení stavů dobytka a omezení hnojení.

sinfin.digital