Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Globální pakt o migraci jako strašák i přelomový dokument: Proč by k němu mělo Česko přistoupit?

Globální pakt o migraci jako strašák i přelomový dokument: Proč by k němu mělo Česko přistoupit?

Drtivá většina států mezinárodního společenství by koncem roku měla podepsat takzvaný globální pakt o migraci. Dokument vyjednávaný na půdě OSN má být jakýmsi vodítkem nejen pro státy, do kterých migranti míří, ale i pro země původu nebo tranzitu migrantů. Pro mnohé politiky a dezinformační weby je však globální pakt o migraci jako červený hadr pro býka a tvrdí, že dokument je pro jejich obyvatele hrozbou. Jaké lži se kolem textu šíří? A co je dobré o globální dohodě dojednávané mezi zeměmi OSN vědět?

Kdy a proč se o globálním paktu o migraci začalo jednat?

O globálním paktu o migraci se začalo na půdě Organizace spojených národů hovořit v souvislosti s migrační krizí, která zasáhla Evropu v roce 2015. Prvním odrazovým můstkem se stala takzvaná Newyorská deklarace pro migranty, kterou v září 2016 podepsalo 193 států Valného shromáždění OSN. Ta mimo jiné počítá s uspořádáním konference, během které by byl v roce 2018 uzavřen globální pakt o „bezpečné, řízené a legální migraci“.

Po jednání, které trvalo necelé dva roky, se státy v polovině letošního července dohodly na znění dokumentu. „Migrace je fakt. Existuje po staletí. A další staletí existovat bude. Nikdy jsme ale neměli nástroj, který by nám pomáhal tento proces řídit,“ komentoval vznik globálního paktu o migraci předseda Valného shromáždění OSN a rodák ze Slovenska Miroslav Lajčák. K oficiálnímu přijetí dokumentu má dojít na ministerské konferenci, která se bude konat 10. a 11. prosince v marockém městě Marrákeš.

Jaký je hlavní význam globálního paktu o migraci?

Čtyřiatřicetistránkový „Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci“ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) se snaží omezit nelegální migraci, zabývá se důvody, proč lidé z domovských zemí odcházejí, a řeší také to, jak je chránit a usnadnit jejich návrat do zemí původu. Podle odborníka na migraci z Asociace pro mezinárodní otázky Tomáše Jungwirtha je pakt „zlomovým“ okamžikem už jen díky vůli mezinárodního společenství v této oblasti spolupracovat a dosáhnout jednotného znění dokumentu.

„Hlavní význam dokumentu tkví v samotné schopnosti většiny mezinárodního společenství dohodnut se na nějaké základní, ač nezávazné, regulaci migrace obecně. Dosavadní úprava se týkala pouze uprchlictví a azylového práva, kdy se lidé nacházejí v ohrožení a je zde velmi dobrý důvod, aby zde taková úprava existovala. Ale pro migraci jako takovou žádná taková úprava dodnes neexistuje a nebyl ani učiněn žádný pokus, aby takový text vzniknul,“ říká pro INFO.CZ.

Infografika - uprchlíci ve světěInfografika - uprchlíci ve světěautor: Info.cz

Plynou z globálního paktu o migraci nové závazky?

Jak upozorňuje Tomáš Jungwirth, státy mezinárodního společenství od počátku preferovaly především to, aby dokument nebyl právně závazný. Globální pakt o migraci tak nebude žádným novým „celosvětovým zákonem“, jak ho označují některé české weby.

„Pokud bychom se na to dívali z hlediska platných a vymahatelných závazků, dokument ani nemůže přinést něco nového, protože státy jasně řekly, že to nechtějí. Všechno, co se v něm objevuje, má proto spíš deklaratorní nebo indikativní charakter,“ vysvětluje Jungwirth s tím, že přestože je dokument poměrně obsáhlý, žádné nově platné závazky nezavádí.

Které státy globální pakt o migraci odmítly?

Dojednanou podobu globálního paktu o migraci v červenci schválilo celkem 192 z celkových 193 členských států OSN. Začátkem loňského prosince se totiž z jednání o globální dohodě stály Spojené státy v čele s Donaldem Trumpem, podle kterých je pakt neslučitelný s americkou migrační politikou. Kromě USA se však k dokumentu postavilo odmítavě také Maďarsko, které krátce po uzavření červencové dohody oznámilo, že z jednání o paktu hodlá také vystoupit.

„Tento dokument je naprosto proti bezpečnostním zájmům Maďarska,“ uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a dodal, že dohoda pro svět představuje „hrozbu“. Jungwirth však upozorňuje na to, že je globální pakt vděčným tématem pro všechny populistické politiky.

„Pakt je dlouhodobě předmětem politických her. V kontextu s rozhodnutím Maďarska nebo Spojených států se stal terčem, na který se mohlo snadno zamířit ze strany vládnoucích elit, které se potřebují za účelem posílení vlastní popularity vůči migraci nadále vymezovat, i když imigrace do Evropy zásadně poklesla,“ tvrdí odborník na migraci.

„Vnímám to jako zástěrku a hledání fackovacího panáka, aby se mohli proti tomuto tématu nadále vymezovat.  Pokud se podíváte do textu toho dokumentu, jasně se zde hovoří o suverenitě národních států nastavovat si národní migrační politiky podle vlastní vůle. Pokud tvrdí maďarští představitelé opak, nemá to podle mě žádnou oporu v realitě,“ dodává Jungwirth s tím, že tak Spojené státy a Maďarsko chtějí jen ukázat svaly vůči mezinárodnímu společenství. Podle odborníka však státy ze svého odmítavého postoje těžit nebudou, spíše naopak.

720p 360p
PROČ: Migrace z Afriky. Problém, který jen tak neskončí

„Takový postoj je podle mě z dlouhodobého hlediska škodlivý, protože na problematice řízení mezinárodní migrace je naprosto zásadní, aby mezi sebou státy dokázaly spolupracovat. A představa uzavřených hranic a národních států jako zcela oddělených jednotek je přežitá a v globálním kontextu naprosto nepoužitelná. Pokud se tedy státy rozhodnou z této iniciativy vystupovat a nepřipojovat se k ní, jednají podle mě proti svým zájmům, protože například možnost spolupráce se zeměmi původu migrantů, kam by se mohli tito lidé vracet, je naprosto klíčová. A nedovedu si představit, jak by státy jako Maďarsko mohly řídit migraci pouze na své národní úrovni,“ vysvětluje pro INFO.CZ.

Co (ne)má globální pakt o migraci přinést?

Tématu globálního paktu o migraci se okamžitě chopily dezinformační servery, pro které je šíření paniky kolem migrace jejich hlavní doménou. „Globální pakt OSN o migraci: Nacismus 2.0. Šílený plán na přeměnu našeho světa. Probudí se evropská veřejnost? Eugenika 21. století se právě aplikuje. Smlouva s ďáblem je předběžně schválená,“ popisuje schválení globálního paktu o migraci, ke kterému došlo v polovině července, Ladislav Jakl pro server Protiproud.

V textu, který je doprovázen fotomontáží obrázku Karlova mostu s člunem plným migrantů, se dále píše, že v globálním paktu o migraci „elity natvrdo přiznávají, že hodlají otevřeně samy provádět, řídit a podporovat dálkové přesuny ilegálních přistěhovalců a jejich příchod pak zlegalizovat“. Taková tvrzení šířící se kolem globální dohody ale odborník na migraci popírá.  

„V médiích se objevuje zpráva, že kompakt o migraci má vést k tomu, aby legalizoval migraci v jakékoliv její podobě, ale tohle text vůbec neobsahuje. Naopak má za cíl omezovat a předcházet neregulérní migraci, kdy osobám chybí příslušná povolení, a má vést k tomu, aby takováto forma migrace byla omezována a aby co možno největší část probíhala legálním způsobem a lidé měli potřebná oprávnění. Cílem je, aby migrace probíhala tak, aby státy, kterých se to týká – ať už to jsou státy původu, nebo tranzitní nebo cílové země – spolupracovaly a aby migrace probíhala kontrolovaně,“ říká pro INFO.CZ.

Jungwirth dále poukazuje na další dezinformaci, podle které globální pakt definuje migraci jako základní lidské právo. „Rozhodně není pravdou to, co se poměrně intenzivně objevuje v médiích, že by kompakt zakotvil lidské právo na migraci do kterékoliv země. Nic takového se nakonec ani v samotném textu neobjevuje,“ říká Jungwirth.

INFOGRAFIKA DNE: Migrace do EU v prvním pololetí roku 2018INFOGRAFIKA DNE: Migrace do EU v prvním pololetí roku 2018autor: INFO.CZ

Text totiž pouze odkazuje na to, že se mají lidská práva migrantů dodržovat, obzvlášť je pak kladen důraz na bezpečnost dětských migrantů. Podle dokumentu mají mít migranti také přístup k základním službám a zavírání lidí do detenčních center má být podle dokumentu až poslední možnost. Kromě toho však pakt klade důraz také na navracení lidí do země původu.

„Kompakt stanovuje poměrně konkrétně formulované závazky v boji proti organizovanému převaděčství lidí a zakotvuje také povinnost států původu, aby v případě, že jejich občané nedostanou migrační pobytový status, přijaly lidi zpátky na své území. Není to pevný závazek, ale nějaká indikace toho, že by státy měly být připravené přijímat své občany zpět. Tohle všechno jsou aspekty, které by pro státy včetně České republiky, měly jasně indikovat, že je pro ně výhodné a dlouhodobě i zásadní takový dokument přijmout,“ vysvětluje odborník AMO.

Proč by Česko mělo globální pakt o migraci přijmout?

Přestože Česko zatím neohlásilo snahu odstoupit od jednání podobně, jako to udělalo Maďarsko, i postoj české vlády je spíš rezervovaný. „ČR opakovaně vyjádřila, že je zásadní, aby tento text dostatečně řešil nelegální migraci, tj. zejména otázky návratu uprchlíků do země původu, boje proti pašerákům a problémy, které k nelegální migraci vedou. Vláda ČR nemůže a nebude dávat žádný souhlas s nelegální migrací,“ napsalo v prohlášení ministerstvo zahraničí poté, co byl dokument 192 státy včetně Česka schválen, a dodalo, že o tom, zda se k němu Česko připojí, se bude ještě jednat.

Prohlášení vydané jen chvíli poté, co Česko dokument odkývalo, je podle Jungwirtha překvapivé – po celou dobu jednání totiž s ostatními zeměmi bez problémů spolupracovalo. „V průběhu dvouletého jednání byla Česká republika poměrně konstruktivním partnerem. Měla své priority, které se týkaly návratů, omezování neregulérní migrace a podobně. Řada těchto priorit byla sdílena s dalšími unijními státy. Proto je pro mě trochu zarážející, že poté, co se podařilo dojednat finální text kompaktu, se objevilo vyjádření ministerstva zahraničních věcí, které celý ten dvouletý proces vlastně zpochybňuje,“ říká expert.

„Současné pozici České republiky nerozumím, protože tak vůli k přistoupení k dokumentu do určité míry relativizuje, nicméně předpokládám, že nakonec se odpovědní političtí představitelé přikloní k tomu, že je v dlouhodobém zájmu České republiky, aby takovýto dokument existoval a Česko bylo jeho stranou,“ dodává s tím, že dohoda obsahuje řadu věcí, které jsou pro Česko prioritní – jako je otázka návratů, omezování neregulérní migrace nebo potírání pašeráků.

„Jsem přesvědčen, že kvůli dílčím politickým neshodám a nedorozumění, by bylo velkou chybou hodit přes palubu výsledek tohoto dvouletého snažení. A je podle mě hlavně klíčové to, aby politici veřejnosti vysvětlili důvody, proč tento dokument pro Českou republiku dává smysl,“ míní Jungwirth.

Je podoba textu globálního paktu o migraci finální?

Přestože jednání o globálním paktu trvalo necelé dva roky a stálo to jednotlivé země celou řadu kompromisů, je možné, že se jeho obsah ještě změní – i když by si to hlavní moderátoři komplikované diskuse v čele s Mexikem a Švýcarskem zřejmě nepřáli.

„Jestli text zůstane v současné podobě zakonzervován, to odhadnout nedokážu. Myslím ale, že ze strany některých států je snaha text dohody ještě otevřít a pozměnit. Samozřejmě si lze také představit i to, že se text přijme s výhradami, což naznačují i signály českých úřadů – to znamená, že by se Česká republika stala jeho stranou, ale k některým konkrétním bodům by uvedla své výhrady,“ uzavírá Jungwirth.

 

 

 

Volby 2018

Senátní volby 2018

Termín senátních voleb Kandidáti do Senátu Voličský průkaz

Komunální volby 2018

Termín komunálních voleb Jak volit do zastupitelstva

Praha Brno Ostrava

V rámci voleb do Senátu není třeba volební lístek nijak upravovat, stačí lístek s vybraným kandidátem vložit do příslušné obálky a vhodit do volební urny. Volby do zastupitelstev fungují jinak, je možné udílet preferenční hlasy. Všechny kandidující subjekty jsou na jednom velkém hlasovacím lístku.

Základní shrnutí informací pro VOLBY 2018 -  Senátní i komunální >>>

Může vyklíčit nová totalita. Lidé milují Babiše, protože podvádějí stejně jako on, tvrdí Kroupa

Vyslechl už stovky příběhů politických vězňů, ale i donašečů StB. Většinu z nich si mohou zájemci prohlédnout v nejrozsáhlejší pamětnické databázi v Evropě – Paměti národa. Ředitel a zakladatel Post Bellum Mikuláš Kroupa už hleděl do očí lidem, kteří trpěli za nacismu i komunismu, ale i těm, kteří za jejich útrapy mohli. Je možné, že se podobní lidé brzy opět dostanou k moci. „Současná společenská atmosféra tvoří podhoubí, ze kterého nová totalita v nějaké nové podobě klidně vyklíčí. Tvoříme tu pekelný guláš ze strachu z uprchlíků, nenávisti k Evropské unii a NATO, přesně to zadělává na pěkný malér. Naštvaní, vystrašení lidé zmanipulovaní fake news, které se dnes šíří doslova virovou rychlostí, mají prostě sklon hledat jednoduchá řešení. Není divu, že lidé nacházejí útěchu u populistů,” vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ Mikuláš Kroupa.

Kolik příběhů Paměť národa zhruba uchovává?

V databázi jsme zpřístupnili příběhy kolem čtyř tisíc lidí. Ve skutečnosti jich máme ale kolem sedmi tisíc. Řadu z nich ještě zpracováváme a nechceme publikovat nedokončenou práci. Další část vzpomínek, které ještě nejsou veřejné, pořídili žáci a studenti v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Pak máme nahrávky, které nejsou přístupné veřejnosti, protože pamětník si to nepřál, těch je jen několik desítek. 28. října, přesně po deseti letech od vzniku webu Paměti národa, chceme spustit novou podobu této jedinečné databáze s novým designem a novým způsobem, jak příběhy zveřejňovat. Uvažujeme o tom, že zpřístupníme i ty nahrávky, které anonymizujeme. Hlavně Paměť národa proměníme v komfortní publicistický web pro širokou veřejnost, ale zároveň ji ponecháme jako rozsáhlý archiv zpřístupňující celé neupravované mnohahodinové nahrávky určené pro studenty, učitele, spisovatele, scénáristy, a pro ty, kteří ke své práci prostě potřebují celý záznam a písemnou a fotografickou dokumentaci.

Link

Proč se někteří pamětníci rozhodli své vzpomínky poskytnout, ale zakázali je publikovat?

Pro nás je velice důležité, aby každá vzpomínka měla svého jmenného vypravěče, ale jsou lidé, kteří se bojí k vlastnímu příběhu přihlásit. Tak například: když jsme natáčeli lidi, kteří prošli sovětskými gulagy, někteří se nám svěřili, že i dnes mají strach z tajných služeb Ruské federace. Pak jsou tady i pamětníci, kteří se za svůj příběh prachobyčejně stydí. Vypráví s velkými detaily, ale s podmínkou, že neprozradíme jejich jméno. Mají obavy, jak by veřejnost jejich vysvětlení přijala, někteří souhlasili, že je můžeme jmenovitě publikovat až po jejich smrti. Jsou to ale jen výjimečné případy a velmi to zvažujeme. Jde například o některé udavače Státní bezpečnosti.

Jaké to je mluvit s člověkem, který Vám líčí, jak ubližoval jiným lidem? Je těžké v té chvíli zachovat novinářský odstup?

Paměť národa dává prostor lidem, aby vyprávěli svůj příběh tak, jak uznají za vhodné. Nechodíme lynčovat. Jsem vděčný, že tito lidé vypráví. Je výjimečné rozpovídat člověka, který se dopouštěl zločinů třeba v 50. letech. Někteří současnou dobu berou jako dočasnou a mají pocit, že se režim brzo překlopí a oni se opět chopí kormidla. Chápou to tak, že byli dočasně poraženi, ale blíží se doba, kdy nám to natřou. S tím jsem se taky už několikrát setkal. Svůj příběh nám ale svěřují i lidé, které jen trápí svědomí. Krátce před svojí smrtí mi popisovali, za jakých okolností se k udávání dostali, že vnímali svojí situaci bezvýchodně a chtěli využít nabízené cesty, jak si zařídit pohodlnější život. Nejeden z nich mi řekl, že je mu to líto a že si tím zkazil život. Bohužel ale převažuje u bývalých fízlů a donašečů názor, že taková holt byla doba. Osobní charakterové selhání vylučují.

A dostanou se podle Vás komunisté opět k moci? Platí výrok, že historie se opakuje?

Komunisté či jiní darebáci. Dříve nebo později ano. A ten výrok platí i neplatí. To, co se děje, je vždycky jiné, ale přitom můžeme vidět historické paralely. Přítomnost neexistuje bez minulosti a bez znalosti minulosti nemůžeme předvídat. Tvrdím, že ten okřídlený výrok „kdo nezná svou minulost, je nucen ji opakovat“ dává smysl jakožto morální apel. Takže by měl podle mě znít „chovejme se tak, jako kdyby se historie mohla opakovat“. Určité tendence a podobnosti s dobou před rokem 1989 nelze nevidět. Přehnaná loajalita k těm, kdo jsou zrovna u moci, nedostatek odvahy ve veřejném životě, bezzásadovost, nenávist k náboženským či etnickým menšinám stejně jako rozšířená česká xenofobie mají určitě kořeny i v době komunistického experimentu.

3677646:article:true:true:true

Dnešní politická atmosféra těmto odpudivým vlastnostem spíš nahrává. Někteří podnikatelé nám třeba řeknou, že by Paměť národa rádi podpořili. Jenže mají obavu, když rýpeme do Babiše, že by mohli mít problémy. Ale také jich naštěstí moc není. V lidech také přetrvává shovívavost k totalitnímu komunistickému režimu, zvlášť k době normalizace. Jezdili do Jugošky, měli zajištěnou rekreaci, na Vánoce kolekci, na ulicích nebyli bezdomovci a nebyl problém s uprchlíky. Děsivý omyl. Lidé zapomínají nesvobodu té doby a na zločiny, které komunisté páchali.

Ale o KSČM teď nejde. U ní aspoň víme, s kým máme tu čest. Horší jsou údery z jiných a nečekaných stran. Třeba mě mrzí, jak se zachovala ČSSD. Současná společenská atmosféra tvoří podhoubí, ze kterého nová totalita v nějaké nové podobě klidně vyklíčí. Tvoříme tu pekelný guláš ze strachu z uprchlíků, nenávisti k Evropské unii a NATO, přesně to zadělává na pěkný malér. Naštvaní, vystrašení lidé zmanipulovaní fake news, které se dnes šíří doslova virovou rychlostí, mají prostě sklon hledat jednoduchá řešení. Není divu, že lidé nacházejí útěchu u populistů. Stačí jim říci, že tohle všechno vyřeším, když mi do toho ostatní nebudou kecat, Parlament je žvanírna a zdržuje mě od makání. Omezíte veřejnoprávní média, ty nejčtenější si koupíte, šlápnete na krk občanskému sektoru – neziskovkám, zkomplikujete spolkaření, podnikání začnete masivně kontrolovat a zčásti i ovládat. Přesně tak se rodí diktátoři a totalitní režim.

Když se zeptáte lidí, co pro ně znamená svoboda, tak většina řekne, že „dělat si co chce“, a k tomu potřebujete peníze. Pro diktátora je tak nejsnazší lidem naslibovat bohatství a bezpečnost, ve skutečnosti pak všechny ožebračí a ohrozí. Podívejte se třeba na Venezuelu. Jedna z nejbohatších zemí na ropu a jak tam vypadá onen slibovaný ráj na zemi – socialismus? To bohatství pro každého? Lidé tam umírají hlady. Milion lidí ze země prchnul jen za posledních pár let, denně se snaží utéct pět tisíc zoufalých lidí. Jak tento diktátorský režim reaguje? Uzavírá hranice a pronásleduje oponenty.

Link

I když se Vám už podařilo nasbírat tisíce vzpomínek, je přesto osobnost, kterou jste zaznamenat nestihli, a mrzí Vás to?

Těch je obrovské množství. A mrzí mě to moc. Škoda, že jsme s Pamětí národa začali tak pozdě, až v roce 2001. Jeden z úplně prvních pamětníků, za kterým jsem se vydal, byl nesmírně zajímavý válečný veterán z východní fronty druhé světové války, vězeň gulagů a politický vězeň. Žil v Karlových Varech a já jsem se na ten rozhovor hrozně těšil. Když jsem za ním přijel, tam řekl mi, že si to rozmyslel, že nechce, ať se obrátím na tiskového mluvčí obce legionářské. Dodnes mě mrzí, že jsem mu nedokázal vysvětlit, o co nám jde. Nestihli jsme například Rudolfa Pernického, legendárního parašutistu z války a bývalého politického vězně, nebo osudy třeba pátera Josefa Zvěřiny nebo Jiřího Dienstbiera staršího. S Václavem Havlem jsme natočili jen asi hodinu, ale pak už mu nebylo dobře a k dalším setkáním nedošlo. Máme tak zdokumentované jen jeho vzpomínky na dětství a mládí. Ale i dnes takřka denně někdo vzácný a důležitý pro Paměť národa zemře a my ho třeba sice máme mezi těmi, které chceme oslovit, ale už je pozdě, nestihli jsme ho. Je nás málo a nemáme dost peněz, abychom se rozšířili. Skládáme rozpočet na Paměť národa především ze soukromých darů.

Zaznamenáváte pouze vzpomínky přímých účastníků událostí, nebo třeba v případě jejich úmrtí zpovídáte i potomky a příbuzné?

Řada příběhů na Paměti národa přináší svědectví o někom jiném, se kterým vypravěč trávil část života a vzpomínky na něj může předat. Třeba s generálem Heliodorem Píkou jsme mluvit pochopitelně nemohli, ale s jeho synem Milanem ano. Dáváme prostor i příbuzným, ale vždy pečlivě zvažujeme, protože zaznamenat a zpracovat něčí paměti stojí několik tisíc korun. Je důležité si ale uvědomit, že i děti politických vězňů nesou samy velice silné svědectví o životě, který byl tím utrpením maminky nebo tatínka zásadně poznamenaný.

V poslední době se často mluví o tom, že společnost je rozdělená. Co nebo kdo ji rozděluje?

Žijeme v době, kdy dostávájí opět nemalý prostor různé ideologie založené na násilí. Na jedné straně v globálním měřítku to je jistě islamismus, politický islám. Na druhé straně hlásají násilí ti, kteří volají po boji proti islámu a uprchlíkům. A ještě navíc se zaštitují křesťanstvím. Právě ti stejně jako islamisté ničí demokracii nebo ji chtějí takzvaně „řídit“. Někteří politici promyšleně šíří nenávist a manipulují, ti ostatní často přizvukují. Dost to připomíná dobu, kdy se rodila masová podpora komunismu. Co jiného než násilí proti nějaké menšině hlásá marxistická nebo nacistická ideologie. Principy jsou podobné. Vždy jsou založené na nenávisti k nějaké skupině třeba majetných lidí, sudeťáků, židů, cikánů, věřících, homosexuálů… Politici si vědomě a účelově s nenávistí zahrávají, přiživují je – nenávist vůči uprchlíkům, náboženským menšinám, takzvaným. „pravdoláskařům“, „pražské kavárně“. To vytváří strašně nebezpečné klima nenávisti. Stačí dost málo, abyste paušálními polopravdami skupinu pomluvili a už máte své voliče, kteří vás v boji proti nim následují.

Diktátor si v tu chvíli obléká uniformu, opentlí se krvavými symboly. Ano, symboly je dost prozrazují. Všimněte si třeba, jaké klikyháky, odkapávající písmo používají třeba neonacisté, kapely jako Ortel, šibenice na náměstích, placky s přeškrtnutou mešitou... A také jak mluví. Používají arogantní útočné fráze nadřazenosti a pohrdlivost, odmítají chodit do diskuzí. To přeci známe z minulosti. Třeba: „Nevyšším přáním je vůle lidu!“, „Kolik ti je, aby ses do toho pletl?“ a „Politické neziskovky rozkrádají stát.“ Jen mimochodem, jedinými politickými neziskovkami jsou samy politické strany. To, že někdo z neziskových organizací kritizuje vládnoucí garnituru, je přece zcela v pořádku, je to přirozený demokratický a sebevědomý občanský postoj, který ovšem strašně vadí arogantním politikům opilým mocí.

Link

Myslíte, že Češi se nedokázali vyrovnat s minulostí?

Důležité je osobní vyrovnání. V rodinách se minulost mnohdy raději ani neotvírá, zůstává tabu. Pokud se člověk s tím, co se dělo, nevyrovná, nesrovná se a nevyjasní si, co bylo špatně, může i příště zaváhat. Jiný druh vyrovnávání se s minulostí, která s tím osobním a společenským souvisí, je soudní vyrovnání, spravedlnost. To se nepodařilo a napravit se to už nedá. Generace bývalých politických vězňů odchází a spravedlnosti se dočkali jen ve výjimečných případech. Je to hrozná tragédie. Bohužel je to i tím, že se tady režim držel tak dlouho, takže zajistit důkazy po několika desítkách let je prostě těžké nebo takřka nemožné. Problém je také v tom, že soudci často měli v rodině nějakého komunistu, byli vychovávaní v komunismu, nebo sami měli stranickou knížku. Jak mohou nezaujatě soudit? Dneska platí, že kde není žalobce a obžalovaný, není ani soudce. A tak o zločinech a bolesti, kterou nacisté a komunisté způsobili, lze už jen vyprávět. A to je taky hodně důležité, abychom nezapomněli.

Je tedy podle Vás český národ národem bez paměti?

Zdá se mi, že český národ je spíše hlavně národem pragmatiků, kteří se snadno vzdávají principů, protože nám to přinese určité výhody, komfort a klid. Podle mého i to je důvod, proč vítězí ANO, dřív klausovská ODS. A také tím pádem není problém vládnout s komunisty, i když voličům slibovali, že to nikdy neudělají. Voliči jsou holt také pragmatici. Pod heslem „stabilní vláda“ nebo „lepší komouši než okamurovci“, se ovšem skrývá touha po moci doprovozená působivým politickým marketingem. Lidé se rádi nechávají nakrmit heslem „bude líp“, a bodrým vystupováním. Tisíce lidí pana Babiše nekriticky miluje. Zeptejte se jich proč? Odpovědi vás dost překvapí. Třeba: „Je už dost bohatý, takže nemusí krást.“ nebo „Myslí to s námi dobře. Rozumí nám.“ „Zatočí s politickými zločinci, co nás tu osmadvacet let okrádají.“ Jsou jim jedno jeho podvody třeba s Čapím hnízdem, koncentrace moci, estébácká minulost. Proč to tolerují? Proč ho volí? Protože to dělají taky. Přemýšlí, jak obejít finanční úřad, získat peníze na úkor někoho jiného a ještě mít škodolibou radost, že se to tak povedlo. Čtyřicet let se tady kradlo. Říkalo se, že kdo nekrade, okrádá rodinu. Lidem to poničilo charakter. Demokracie je slabá, když nemá dost politiků a dost voličů charakterních, chytrých a vzdělaných, kterým jde o princip.

Link

Nedávno jste publikovali výzkum, podle kterého polovina mladých lidí netuší, co se stalo v roce 1938. Máte nápad, jak by se ta situace dala zlepšit?

Máme třeba projekt Příběhy našich sousedů. Ten spočívá v tom, že žáky a studenty učíme, jak hledat a zpracovávat zajímavé osudy. Ukazujeme jim, jaké dobrodružství mohou při hledání příběhů zažít a jak úžasné je mluvit se starými lidmi a objevovat jejich životy. Na závěr půlročního projektu pak studenti vystoupí před publikem, kterému převypráví pamětníkův příběh a řeknou, co při tom objevili zajímavého. Zjistí tak nejen něco o historii. Projekt Příběhy našich sousedů sbližuje generace – tu mladší a nejstarší. Dědečkové a babičky se setkávají s mladými lidmi a obě dvě generace si na sebe udělají čas. Starý člověk vypráví svůj příběh a i děti – tedy žáci a studenti – jim říkají o svém pohledu na svět. Nejednou jsme se setkali s tím, že vznikla velká přátelství, děti chodí k pamětníkům pravidelně, pomáhají jim, a třeba je učí jak zacházet s mobilem nebo počítačem. Pamětníci mají radost, když vidí, že jejich příběh nebude zapomenutý a posloužil něčemu dobrému. A studenti zase vidí, že staří lidé jsou úžasní, a mají životní zkušenosti. Nevím přesně, jak změnit výuku systémově, ale tvrdím, že do výuky patří příběhy. Byli jsme přizvaní, abychom diskutovali nad takzvaným Rámcovým vzdělávacím programem, ale myslím, že to je jen základ, doporučení ministerstva. Zásadně záleží na učitelích a jejich snaze a ta, jak se zdá, roste.

Nyní chystáte velkou výstavu ke stému výročí založení republiky. Umístit ji chcete na Letnou do podzemních prostor pod bývalým Stalinovým pomníkem. Proč zrovna tam?

Stalin je úžasné místo. Je tam podzemní sloupová síň s neuvěřitelnými možnostmi vystavování. Něco podobného v Praze nenajdete. V podzemí budeme vyprávět příběhy z války a komunismu a v další části se návštěvník stane dokonce svědkem bitvy o Anglii z kokpitu pilota RAF, přenesme ho prostřednictvím animovaných triků do dobytčího vagonu, na samotku 50. let, do ulic 21. srpna 1968 a na Národní třídu 17. listopadu 1989. Stalin je místo úžasné i svým horizontem nad Prahou. Postavíme na něm padesát metrů dlouhou a pět metrů vysokou zeď symbolizující rozdělenou společnost, jakoby berlínskou zeď, symbol totalitních režimů.

3744652:article:true:true:true

Stalin je uprostřed krásného parku. Když se zajedete podívat do zahraničních muzeí o totalitních režimech, bývají obklopeny zelení. Člověk se ztiší a je připravenější nechat se vést příběhy do minulosti. Mimochodem v Polsku za posledních tuším pět let vznikly nejméně čtyři muzea reflektující totalitní režimy, jedno se zabývá Solidaritou, druhé druhou světovou válkou, třetí historií polských židů a tak dále. Každé z nich je v obrovských a nesmírně architektonicky zajímavých a oceňovaných stavbách, hlavní moderní expozice jsou v podzemí. A každé stálo přes miliardu. U nás takové muzeum chybí, vynechám-li památník Vítkov s výstavou plnou vitrín. Chtěli bychom zde vytvořit Institut Paměti národa. Nyní ale chystáme na onom místě, kde by podle mě mohlo takové expoziční místo a zdaleka ne tak drahé vzniknout, velkou výstavu ke stému výročí republiky. Chceme používat nové technologie, videomapping, působivé instalace vyprávějící příběhy a přinášející svědectví o 20. století. Chceme ukázat, že to umíme a že by to stálo za dlouhodobou expozici.

Link

Jak dlouho výstava na místě bude?

Výstava potrvá do té doby, dokud nám to úřady povolí. Zatím máme svolení od 1. října do poloviny prosince. Co bude dál, o tom rozhodne nová politická reprezentace Prahy.

Jak se vám daří výstavu financovat?

Skučíme. A všechno se snažíme umenšit, zlevnit. Máme spoustu nápadů, ale nemáme dost peněz. Například je potřeba desítky velmi výkonných projektorů, abychom mohli pracovat s celým prostorem. Musíme vestavět do podzemí tunely. Na realizaci projektu sbíráme peníze na našich webových stránkách www.nastalina.cz. Zájem přispěvatelů je zatím největší od vzniku Post Bellum a Paměti národa. Lidé už nám poslali více než tři miliony korun. Přispěli i větší donátoři. Další tři miliony nám poskytl magistrát a v tuto chvíli nám chybí asi dva miliony do ideálního stavu. Každá koruna je pro nás teď vzácná. Dary nejsou jen úžasnou pomocí, ale obrovskou vzpruhou, že o co se snažíme, má smysl a veřejnost o to stojí. Za to moc děkuji.

 35718