Články odjinud

Prorok Mohamed nesmí být nazýván pedofilem. Podle soudu to ohrožuje náboženský smír

Prorok Mohamed nesmí být nazýván pedofilem. Podle  soudu to ohrožuje náboženský smír

Soudci Evropského soudu potvrdili rozhodnutí rakouské justice, která v roce 2013 odsoudila Rakušanku za srovnání proroka Mohameda s pedofilem k pokutě 480 EUR (v přepočtu 12 000 korun), nebo dvou měsícům vězení. Podle soudců ESLP mohl výrok odsouzené ženy „podnítit předsudky“ a „ohrozit náboženský smír“. Píše o tom rakouský deník Kurier.

Žena pořádala ve Vídni dva semináře s názvem „Základy islámu“, na kterých mimo jiné mluvila i o proroku Mohamedovi a manželství, které jako zralý muž uzavřel se šestiletou dívkou Ajšou. „Padesátišestiletý a šestiletá? (…) Jak jinak to máme nazývat než pedofílií?,“ uvedla podle Kurieru žena. Mimo jiné také řekla, že „Mohammed měl rád něco s dětmi“.

V roce 2009 byla žena za tyto výroky v Rakousku odsouzena, protože se podle soudu dopustila „hanobení náboženské nauky“. Rozhodnutí nižších soudů pak o tři roky později potvrdil v konečné instanci i rakouský Nejvyšší soud. Odsouzená lektorka semináře se ale nevzdala a podala na rakouskou justici stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten se však bezezbytku ztotožnil s rakouskými soudci.

Podle soudců ESLP „rakouské soudy posoudily výroky stěžovatele podrobně v jejich kontextu, stejně jako právo na svobodu projevu vůči právu druhého na ochranu jeho náboženského cítění“. Zároveň soud sledoval legitimní cíl, čímž bylo „zajištění náboženského smíru v Rakousku“.

Podle ESLP rakouské soudy dobře zdůvodnily své rozhodnutí, zvlášť také proto, že „rozpoznaly překročení hranic objektivní diskuse a jeho zneužití k útokům na proroka islámu“. Takové útoky mohou podle ESLP podnítit předsudky a ohrozit náboženský smír.

720p 360p
Co je Islám? Animace vysvětluje spor mezi sunnity a šíity