Zdechovský: Teroristé ve Francii získávají peníze přes ilegálně pašované cigarety

Tomáš Zdechovský

Francie má problém, který se v konečném důsledku týká i celé EU a bohužel se o něm málo ví. Podle studie Royal United Services Institute je Francie zemí nejvíce postiženou ilegálním pašováním cigaret, co do celkového počtu pašovaných cigaret na území daného státu. Kolem 30 % pašovaných cigaret má původ v jediné zemi – Alžírsku. Podle zprávy, množství ilegálně vyrobených cigaret v Alžírsku a pašovaných do Francie vzrostl během let 2012-16 až o 300 %. Zcela na místě jsou proto obavy Bruselu o miliardy ztracených eur z francouzského a evropského rozpočtu. 

Pašerácký byznys pomáhá al-Káidě

Přestože je pašeráctví problém vyžadující spolupráci více zemí, dosavadní francouzské vlády bohužel vždy odmítaly pomoc od EU, aniž by se zaručily, že se zaměří na řešení této otázky. Boj s nelegálním obchodem je samozřejmě věcí francouzských autorit. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) by ale mohl hodně pomoci, protože má bohatou zkušenost se složitými přeshraničními případy. Pašeráctví je přeshraniční záležitost, která se vždy přímo týká více států najednou a OLAF je jedinečný v tom, že může pomoci v boji proti pašování tabáku v rámci celé EU. Ve velmi složitých přeshraničních případech může tato instituce významně pomoci tím, že pomůže koordinovat protipašerácké operace napříč Evropou. OLAF pomáhá při odhalování pašovaného zboží, rozprášení kriminální sítě pašeráků a předání pachatelů spravedlnosti.

Příběh radikalizace (I.): Dětství prožili v Praze a v sekulární rodině, pak se „obrátili“ k islámu

sinfin.digital