Zdechovský: Teroristé ve Francii získávají peníze přes ilegálně pašované cigarety

Tomáš Zdechovský

21. 01. 2019 • 15:47

Francie má problém, který se v konečném důsledku týká i celé EU a bohužel se o něm málo ví. Podle studie Royal United Services Institute je Francie zemí nejvíce postiženou ilegálním pašováním cigaret, co do celkového počtu pašovaných cigaret na území daného státu. Kolem 30 % pašovaných cigaret má původ v jediné zemi – Alžírsku. Podle zprávy, množství ilegálně vyrobených cigaret v Alžírsku a pašovaných do Francie vzrostl během let 2012-16 až o 300 %. Zcela na místě jsou proto obavy Bruselu o miliardy ztracených eur z francouzského a evropského rozpočtu. 

Pašerácký byznys pomáhá al-Káidě

Přestože je pašeráctví problém vyžadující spolupráci více zemí, dosavadní francouzské vlády bohužel vždy odmítaly pomoc od EU, aniž by se zaručily, že se zaměří na řešení této otázky. Boj s nelegálním obchodem je samozřejmě věcí francouzských autorit. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) by ale mohl hodně pomoci, protože má bohatou zkušenost se složitými přeshraničními případy. Pašeráctví je přeshraniční záležitost, která se vždy přímo týká více států najednou a OLAF je jedinečný v tom, že může pomoci v boji proti pašování tabáku v rámci celé EU. Ve velmi složitých přeshraničních případech může tato instituce významně pomoci tím, že pomůže koordinovat protipašerácké operace napříč Evropou. OLAF pomáhá při odhalování pašovaného zboží, rozprášení kriminální sítě pašeráků a předání pachatelů spravedlnosti.

Francouzské odmítnutí pomoci od EU a stálý růst proudícího zboží z Alžírska mají přímé důsledky pro sousední země, zvláště Itálii a Španělsko. Ty totiž slouží jako sekundární trasy pro pašování cigaret vyrobených v Alžírsku do Francie. Pašeráctví má také mnohem větší dopad tím, že zásobuje teroristické a kriminální sítě, které operují v Maghrebu, odkud jsou cigarety pašovány.

Už bylo velmi dobře zdokumentováno, že al-Káida v Maghrebu, pod vedením alžírského džihádisty Mochtára Belmochtára (známého též jako „Pan Marlboro“), užívá ilegální pašování cigaret k financování teroristických operací. Tyto skupiny nejenže destabilizují vlády v regionu, ale také přímo ohrožují bezpečnost milionů Evropanů. Je proto nejvyšší čas, aby Francie a další státy EU začaly jednat společně. Bojovat s pašeráctvím znamená v tomto případě i bojovat s terorismem.

Francouzi nemohou problém vyřešit sami

Pokud se opravdu chceme vypořádat s ilegálním obchodem s cigaretami, potřebujeme k zastavení těchto kriminálníků operujících po celé Evropě efektivnější postup v rámci EU. To samozřejmě předpokládá jednak užší spolupráci mezi členskými státy, ale také větší zapojení OLAFu, Europolu a Eurojustu. V posledních letech členské státy EU zabavily ročně 3,1 až 3,8 miliardy pašovaných cigaret. OLAF se za poslední tři roky podílel na zabavení více než 1,5 miliardy cigaret. Není to ale dost, pokud vezmeme v úvahu velikost následků tohoto ilegálního obchodu.

Prezident Macron se profiluje jako velký obhájce evropské integrace, ale pouhá slova opravdu nestačí. Francie by konečně měla přistoupit ke konkrétním činům a sladit evropské ambice prezidenta Macrona se spoluprací v rámci EU. Jedna z oblastí, kde může být spolupráce v rámci EU užitečná, je výměna informací a koordinace operací za účelem vypořádání se s přeshraničními kriminalitou, mezi níž patří i pašeráctví. Společný celoevropský postup fungoval v oblasti bezpečnosti potravin, podvodů s DPH a vnitroevropskou leteckou dopravou a není pochyb, že bude fungovat v boji proti ilegálnímu obchodu s cigaretami.

Autor je český europoslanec a člen poradního sboru Meziparlamentní rady pro boj s terorismem ve Washingtonu (Advisory Board of the Inter-Parliamentary Council to Combat Terrorism). Upravený článek vyšel ve francouzském deníku Le Monde.

4942925:article:true:true:true

 

SDÍLET