Lipovská a její válka o Lidice. Kde začíná a končí střet zájmů televizní radní?

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Radní ČT Hana Lipovská pojala na přelomu srpna a září plán, který spočíval v rozboru nákladů na výrobu čtyř publicistických pořadů veřejnoprávní televize. Jde o tři díly Fokusu Václava Moravce a jedny Reportéry ČT, konkrétně o reportáž Historie na přání, která se věnovala tzv. lidické kauze a jejíž klíčovou aktérkou je blízká spolupracovnice Lipovské Jana Bobošíková. Toto úsilí Lipovské i s odstupem týdnů zasluhuje pozornost, nabízí se totiž zásadní otázky ohledně situace jí samotné.

Nejprve fakta: 28. srpna Lipovská odesílá e-mail několika kolegům z Rady ČT, jde o výčet bodů, které chce postoupit dozorčí komisi. Mezi nimi i ten, kde žádá detailní náklady na úrovni faktur vybraných pořadů České televize. Po dozorčí komisi chce scénář, rozpočet, úplný natáčecí plán, smlouvy o dílo s autory pořadu, seznam interních a externích objednávek, kopie daňových dokladů při nákupu za hotové, honorářové vyúčtování, došlé faktury, dohodu o výrobě a další doklady o technickém a právním zajištění výroby pořadu.

Konkrétně šlo o tyto pořady:

  • Fokus Václava Moravce ze dne 23. 6. 2020 „Bez jídla“
  • Fokus Václava Moravce ze dne 31. 3. 2020 „Nebát se“
  • Fokus Václava Moravce ze dne 15. 10. 2019 „Kolaps civilizace“
  • Reportéři ČT „Historie na přání“ ze dne 27. 1. 2020

Pozoruhodná je v tomto výčtu především čtvrtá položka, a to proto, že zmíněný díl Reportérů pojednával o tzv. lidické kauze. Nejen, že v ní je zaangažovaná spolupracovnice Lipovské z Institutu svobody a demokracie Jana Bobošíková, která byla až do letošního července předsedkyní spolku ČSBS Lidice, o kterém reportáž mimo jiné pojednávala, ale i samotná Lipovská. Je totiž členkou spolku Lidice Memory, který vznikl 2. srpna 2020, tedy bezprostředně poté, co Jana Bobošíková pozastavila své členství v ČSBS Lidice.

V zákoně o ČT se přitom píše:

„Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů.“

Mělo by zajímat (a nejen nás, ale také poslance), zda Lipovská svým plánem zaúkolovat dozorčí komisi nevystupovala ve prospěch konkrétní zájmové skupiny, a tudíž zda neporušila výše citovaný paragraf zákona o ČT. Musíme se ptát, zda se Lipovská svou iniciativou nepohybuje na hraně toho, čemu se v civilizovaných zemích s vyspělou politickou kulturou říká střet zájmů. Anebo za ní. 

Právě proto jsme na začátku minulého týdne oslovili všechny členy sněmovního volebního výboru, který má média veřejné služby a jejich rady v gesci. O vysvětlení jsme požádali i samotnou Lipovskou, ale nereagovala a mnoho odpovědí nezaznělo ani od výboru. Jednou z výjimek je jeho místopředseda a poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka, který situaci komentoval v rozhovoru pro INFO.CZ minulý pátek.

Vařit pro tisíc lidí je vlastně málo. Přeučit se na hospodského kuchaře bylo krušné, říká Pípal

sinfin.digital