Podílové fondy jsou stále oblíbenější. Investuje do nich každý sedmý Čech | info.cz

Podílové fondy jsou stále oblíbenější. Investuje do nich každý sedmý Čech

Podílové fondy jsou stále oblíbenější. Investuje do nich každý sedmý Čech
 

Češi jsou ve svých investicích stále spíše konzervativní a většinu svých peněz nechávají na běžných účtech napospas inflaci. I přesto se však trend začíná pomalu měnit. Statistiky ukazují, že dnes má své peníze v podílových fondech už každý sedmý Čech.

Podílové fondy objevujeme trochu z donucení. Nízká úroková sazba centrální banky totiž v posledních letech srazila zhodnocení peněz na běžných a spořících účtech na minimum, lidé tak začali hledat pro své peníze zajímavější zhodnocení. To nabízejí právě třeba podílové fondy.

Fondy fungují na prostém principu. Klient si vybere vhodný fond na základě svého investičního profilu a doby po kterou chce své prostředky investovat. Existují fondy dluhopisové, akciové nebo například smíšené. Na základě své investice obdrží od fondu takzvané podílové listy, když se fondu daří a jeho cena roste, vydělává i podílník.

Část veřejnosti má však stále z tohoto druhu investic obavy. „U mnohých lidí stále přetrvává nedůvěra k fondovému investování, protože mají špatné zkušenosti z „divokých“ devadesátých let,“ vysvětluje pro INFO.CZ. Štěpán Křeček, hlavní ekonom společnosti BHS. Tato nedůvěra ovšem v dnešní době už nemá reálný základ. „Dnes je míra regulace finančního sektoru na podstatně vyšší úrovni. Lidé by se proto měli více vzdělávat v oblasti financí a zajímat se o různé možnosti investování, aby jejich peníze vydělávaly další peníze,“ dodává ekonom.

Češi si to postupně uvědomují. Objem prostředků v podílových fondech dostupných v Česku rostl v posledních šesti letech bez ustání a nyní je oproti roku 2008, kdy začala finanční krize, přibližně dvojnásobný. Fondy nyní spravují asi 500 miliard korun, největší zájem mají Češi o smíšené fondy, které investují do různých tříd aktiv. Oblíbené jsou ale i fondy dluhopisové či akciové. „Lidé s většími úsporami pak objevují krásu fondů kvalifikovaných investorů, které jsou schopny generovat dvouciferná zhodnocení za rok,“ dodává Křeček.

Podílové fondy

Mezi hlavní výhody podílových fondů patří potenciál vyššího zhodnocení, než jaká je na spořících účtech, a vysoká míra likvidity. Otevřené podílové fondy totiž podle zákona musejí odkoupit podílové listy ve chvíli, kdy o to podílník požádá. Výhodou je i to, že u většiny bank lze začít investovat už od několika málo stokorun měsíčně.

Pozitiva podílových fondů jsou do jisté míry vyvážena vyšším rizikem, než jakému čelí finanční prostředky uložené například na spořících účtech. Pokud se totiž cenově propadnou podkladová aktiva fondu – v případě akciového podílového fondu nakoupené akcie – sníží se i cena podílového listu. U podílových fondů proto nikdy není předem zřejmé, jakého zhodnocení ve skutečnosti dosáhne, a jako vodítko je brána především výkonnost fondu v předchozích letech. U podílových fondů je rovněž třeba počítat s poplatky, které se většinou účtují za koupi a správu fondu.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie