Už lovci mamutů ovlivňovali ekosystém. Lidstvo je od počátku přirozenou součástí přírody, říká Pokorný

Hostem nové epizody podcastu Historie očima Martina Kováře byl přední český paleoekolog Petr Pokorný, který vysvětlil, jak člověk ovlivňuje přírodu kolem sebe a ekosystém jako takový a co znamená pojem antropocén. „Už lovci mamutů přispěli k vymření nejen těch mamutů, ale vlastně všech velkých zvířat na eurasijském kontinentu i v severní Americe, a podíleli se tak na totální proměně ekosystému. Hlavní poučení, které bychom si z antropocénu měli vzít, je to, že svět je strašně složitý, vše je v něm provázané a my jsme toho součástí. Nicméně ani tomu pořádně nerozumíme, natož abychom to měli nějak v rukou. Příroda je obrovská nadosobní síla a lidstvo je jen její přirozenou součástí,“ říká Pokorný.

Pokorný popisuje i to, jak významně ekosystém ovlivnili lidé již v době bronzové, tedy v letech 2000 až 1000 před naším letopočtem. „Hlavně ve Středomoří vznikají městské státy, probíhá intenzivní odlesnění a rozvoj pastvy a zemědělství, což proměnilo charakter celých území. Dnes když jedeme třeba do Řecka nebo Chorvatska, tak nám charakter tamní krajiny přijde normální, ale ve skutečnosti je to výsledek až skoro ekologické katastrofy z doby bronzové. Dnes je ta krajina vyprahlá, ale dříve tam byly hluboké a vlhké, často dubové lesy,“ vysvětluje Pokorý.

Na našem území podobně zásadní zvrat nastal až zhruba na přelomu 12. a 13. století. U dnes nejčastěji probíraného projevu vlivu člověka na ekosystém v podobě globálního oteplování Pokorný vybízí k optimismu. „Mnohem horší než globální oteplování, které může mít i nějaké pozitivní dopady, by bylo globální ochlazení. Principiálně tu může být celá řada faktorů, o kterých dnes nemáme ani tušení, protože věda neskončila. Poznání pořád pokračuje, a pořád toho víc nevíme, než víme,“ uzavírá Pokorný.

Jak hluboko do historie sahá pohled na svět současného environmentálního hnutí? A existuje dnes ještě panenská divočina? Poslechněte si celou epizodu.

Podcast je pouze pro předplatitele
Dozvíte se:
  • Hostem nové epizody podcastu Historie očima Martina Kováře byl přední český paleoekolog Petr Pokorný, který vysvětlil, jak člověk ovlivňuje přírodu kolem sebe a ekosystém jako takový a co znamená pojem antropocén.
  • Jak hluboko do historie sahá pohled na svět současného environmentálního hnutí?
  • A existuje dnes ještě panenská divočina?
sinfin.digital