Nejnovější podcasty

PODCASTY

Všechny originální pořady INFO.CZ ve vašich sluchátkách

PARTNERSKÉ PODCASTY

Stavební řízení se táhnou nepřijatelně dlouho, musíme je zkrátit, říká ve třetím podcastu PRK Partners Roman Pečenka

PRK Partners

29. 09. 2020 • 06:00
Domácí Právnická firma roku 2019 PRK Partners nabízí ve spolupráci s INFO.CZ sérii odborných právních podcastů nazvanou Právo k Ranní Kávě. Třetí příspěvek je věnovaný stavebnímu zákonu a spolupráci obcí a developerů, povolovacímu řízení a délce souvisejících procesů. Pravidla vám představí advokát a partner PRK Partners Roman Pečenka, který je zároveň místostarostou obce Podolanka, a tak ve své osobě spojuje zkušenosti z obou stran. 

Roman Pečenka ve svém příspěvku odpovídá na dotazy týkající se vztahů obcí a developerů v souvislosti s přípravou a realizací developerských projektů. Díky svým bohatým, nejen právním, ale i praktickým zkušenostem a dlouholeté praxi poukazuje na právní postavení obce a z něj se odvozující možnosti a limity vyjednávání s developery, popisuje druhy smluv, které se obvykle uzavírají a uvádí různé příklady z praxe. Osvětluje problematiku poskytování kompenzací obcím a upozorňuje na další úskalí.

Mgr. Roman Pečenka, advokát a partner PRK Partners, se ve své advokátní praxi dlouhodobě zaměřuje zejména na problematiku práv k nemovitostem, smluvních vztahů a stavebního práva. Roman získal v roce 2001 magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, právo rovněž studoval na univerzitě v Toulouse ve Francii. Od roku 2005 je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Současně je místostarostou v obci, kde žije.

Na vaše připomínky a náměty se těšíme na adrese podcast@prkpartners.com, nebo nás kontaktujte na webové stránce PRK Partners.

Materiály jsou publikovány v rámci partnerské spolupráce.

Mgr. Roman Pečenka, PRK Partners