Majetková přiznání soudců a žalobců nikdo nestíhá důkladně kontrolovat, instituce se spoléhají na „udání“

Česká justice

Petr Dimun

Soudci a státní zástupci musí od konce roku 2017 podávat oznámení o svých majetkových poměrech podle zákona o střetu zájmů. V případě soudců je eviduje Nejvyšší soud (NS), přiznání státních zástupců přijímá Ministerstvo spravedlnosti (MSp). Jak ovšem zjistila Česká justice, oba úřady se při kontrole omezují na formální správnost oznámení. Na hlubší systematickou kontrolu nemá ani jeden z úřadů odpovídající kapacitu.

Oddělení střetu zájmů NS má dvě zaměstnankyně, které musí každý rok zaevidovat přes 3000 oznámení, u nichž provádí kontrolu jejich úplnosti. Jak popsal pro Českou justici mluví NS Petr Tomíček, zvláště v průběhu května a června slouží toto oddělení spíše jako poradna.

„Už od počátku, když oddělení střetu zájmů vzniklo, bylo zřejmé, že přidělená dvě tabulková místa budou sice dostatečná pro příjem oznámení, kontrolu jejich úplnosti, co se vyplnění všech povinných polí daného formuláře týče, avšak kontrola správnosti veškerých údajů obsažených v těchto oznámeních bude namátková, nelze takto stihnout překontrolovat ve všech rejstřících všechno,“ napsal České justici Tomíček.

Oddělení střetu zájmů NS tak ročně provádí podle Tomíčka namátkově řádově desítky hlubších kontrol, a také mimořádné kontroly „na základě konkrétního podnětu“. Při těchto kontrolách se sleduje správnost údajů všech povinně vyplňovaných polí formuláře s údaji z katastru nemovitostí, z registru vozidel, prochází se živnostenský rejstřík a detailně se také zkoumá forma, na jejímž základě soudce vykonává například lektorskou činnost.

sinfin.digital