Rychetského praxe, kdy veřejně sděluje informace z průběhu plenárních rozprav, je nepřijatelná, říká ústavní soudce Suchánek

Česká justice

Petr Dimun

ČESKÁ JUSTICE | Ústavní soudce Radovan Suchánek je podepsán spolu s dalšími třemi soudci pod disentním stanoviskem k „volebnímu nálezu“ ÚS. V rozhovoru pro portál Česká justice popisuje okolnosti a důvody jeho vzniku. Vyjadřuje se ale i ke způsobu prezentace předsedy ÚS Pavla Rychetského. „Za zcela nepřijatelnou považuji praxi, když předseda Ústavního soudu ještě před přijetím nálezu komukoli, natož veřejně v médiích, sděluje informace z průběhu plenárních rozprav,“ říká soudce Suchánek.

Jak vznikalo disentní stanovisko čtyř soudců Ústavního soudu k tzv. volebnímu nálezu?

Narychlo. Aby mohli disentující soudci využít svého práva připojit odlišné stanovisko k nálezu, který byl přijat v úterý odpoledne a vyhlášen ve středu ráno, nezbylo jim, než je sepsat za několik málo hodin. Je přitom zcela obvyklé, že mezi přijetím nálezu a jeho vyhlášením je zpravidla doba nejméně jednoho týdne, v níž mají soudci uplatňující odlišná stanoviska možnost je napsat. Základním předpokladem je, že po přijetí nálezu je k dispozici jeho konečné znění, vůči němuž se mohou soudci vymezit. V této věci však definitivní znění nálezu nebylo všem soudcům rozesláno, ačkoli jsem se toho již na plénu dožadoval. V úterý večer mi profesor Filip pouze sdělil, že jen přečísloval body v odůvodnění. Konečný text nálezu mi byl zaslán až cca hodinu před jeho vyhlášením, bez jakékoli informace, zda byly v textu, s nímž pracovalo plénum, prováděny změny. K mému překvapení jsem však zjistil, že například na konci bodu 136 odůvodnění soudce zpravodaj nahradil poslední větu Popravdě k vyhovění návrhu by stačil tento argument,“ s níž koncept odlišného stanoviska polemizoval, větou zcela jiného obsahu, takže text disentu jsme museli ještě těsně před odevzdáním upravovat. Nebyl pochopitelně již čas kontrolovat, zda podobných změn, učiněných oproti plénem posuzované druhé ucelené verzi textu nálezu, jež byla soudcům rozeslána v pátek večer 29. 1. s dodatky ze dne 2. 2., či učiněných případně až po přijetí nálezu plénem, bylo více. Dodatečně jsem zjistil, že tomu tak skutečně bylo. Texty konceptů rozhodnutí se samozřejmě pod vlivem písemných či na plénu vznášených připomínek soudců mnohdy upravují, což se však dá všem soudcům patřičně na vědomí. Postup v této věci však nelze označit za seriózní a bylo namístě se proti němu ohradit.

Ústavní soudce Radovan Suchánek
sinfin.digital