Prestižní soudcovský post láká těžké váhy. Zájem potvrdila Šimáčková, mluví se i o Zemanovi

Petr Dimun

Už jen dva týdny zbývají do uzávěrky pro podání přihlášek do výběrového řízení na tři kandidáty, z nichž se bude vybírat soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) za Českou republiku. Minimálně dvě jména, která v této souvislosti zaznívají v justičních kuloárech, patří k silným vahám české právnické obce. Jejich kandidatura by spustila proces změn s nemalým dopadem na budoucnost tuzemské justice.

Prvním možným uchazečem, který je často zmiňován, je ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Advokátka, která se stala v roce 2009 soudkyní Nejvyššího správního soudu (NSS) a od roku 2013 je soudkyní Ústavního soudu (ÚS), by zcela jistě byla favoritkou volby. Nejen proto, že patří mezi nejviditelnější členy ÚS, ale také s ohledem na její dosavadní působení coby advokátky či soudkyně. V neposlední řadě její důraz na genderovou rovnost může být významným plus při případném posuzování v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, které má konečné slovo. V současné době je totiž ze 47 členů soudcovského sboru pouze 15 soudkyň, což je všeobecně považováno za nevyhovující. Samo sebou, Šimáčková je také adekvátně jazykově vybavena.

 „Mám pocit, že díky svým více než třicetiletým právnickým zkušenostem bych tam mohla být užitečná,“ potvrdila dnes Šimáčková svůj zájem o funkci Lidovým novinám

sinfin.digital