Prestižní soudcovský post láká těžké váhy. Zájem potvrdila Šimáčková, mluví se i o Zemanovi

Už jen dva týdny zbývají do uzávěrky pro podání přihlášek do výběrového řízení na tři kandidáty, z nichž se bude vybírat soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) za Českou republiku. Minimálně dvě jména, která v této souvislosti zaznívají v justičních kuloárech, patří k silným vahám české právnické obce. Jejich kandidatura by spustila proces změn s nemalým dopadem na budoucnost tuzemské justice.

Prvním možným uchazečem, který je často zmiňován, je ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková. Advokátka, která se stala v roce 2009 soudkyní Nejvyššího správního soudu (NSS) a od roku 2013 je soudkyní Ústavního soudu (ÚS), by zcela jistě byla favoritkou volby. Nejen proto, že patří mezi nejviditelnější členy ÚS, ale také s ohledem na její dosavadní působení coby advokátky či soudkyně. V neposlední řadě její důraz na genderovou rovnost může být významným plus při případném posuzování v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, které má konečné slovo. V současné době je totiž ze 47 členů soudcovského sboru pouze 15 soudkyň, což je všeobecně považováno za nevyhovující. Samo sebou, Šimáčková je také adekvátně jazykově vybavena.

 „Mám pocit, že díky svým více než třicetiletým právnickým zkušenostem bych tam mohla být užitečná,“ potvrdila dnes Šimáčková svůj zájem o funkci Lidovým novinám

Havel & Partners hlásí posily z velké advokacie a justice. Víme, o koho jde

Druhé jméno, které často zaznívá v debatách právních profesionálů, ale i mezi těmi, kteří budou o kandidátech za Českou republiku rozhodovat, je jméno nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Zeman podle informací České justice o kandidaturu opravdu stojí a již sonduje možnou podporu. Nedávno v rozhovoru pro média připustil, že bude muset s blížícím se výročím deseti let ve funkci uvažovat, zda není v jeho životě čas na kariérní změnu. Prestižní post soudce ESLP by byl pro Zemana osobně velký úspěch, který by bylo možné prezentovat i dovnitř soustavy státního zastupitelství. Sám Zeman se v mezinárodních justičních kruzích pohybovat umí, před příchodem do Brna působil jako český zástupce v Eurojustu.

Výběr tří kandidátů za Českou republiku bude nově méně „politický“: zasedat v komisi budou vedle ministrů spravedlnosti a zahraničí předsedové Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu, veřejný ochránce práv, vládní zmocněnec pro zastupování před ESLP a po jednom členovi za Českou advokátní komoru a právnické fakulty. Je logické, že kandidatura obou zmíněných uchazečů také vyvolává otázky, kdo by je případně nahradil, což do výběru chtě nechtě zcela jistě zasáhne.

Výběrové řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku vyhlašuje ministerstvo spravedlnosti. Lhůta pro předložení kandidatury je 30. září 2020 do půlnoci. Tři kandidáty na kandidátní listinu poté vybere komise. Soudce z listiny volí Parlamentní shromáždění Rady Evropy, to tedy bude mít poslední slovo. Předpokládaný nástup do funkce je 1. listopadu 2021, což je dlouhá doba, která může mít vliv i při rozhodování u některých kandidátů.

 Text vyšel původně na webu Česká justice. Publikujeme ho se souhlasem redakce.

SDÍLET
sinfin.digital