„V Praze bych si uměla představit místo deseti jen čtyři soudy“, říká budoucí šéfka Městského soudu v Praze

Petr Dimun, Eva Paseková

12. 08. 2020 • 09:47
ČESKÁ JUSTICE | Pořádek a systém musí u soudu fungovat, říká budoucí šéfka Městského soudu v Praze Jaroslava Pokorná. Působí v justici nepřetržitě od roku 1985 a je zkušenou funkcionářkou. Postupně pracovala u Obvodního soudu pro Prahu 9, 10, 1 a 4. Posledních pět let je předsedkyní Obvodního soudu pro Prahu 10. Po současném předsedovi Liboru Vávrovi převezme žezlo na konci září.

Jaké změny plánujete učinit z pozice nové předsedkyně Městského soudu v Praze? Plánujete spíše navazovat na svého předchůdce Libora Vávru, nebo soud čekají nějaké převratné novinky?
Žádné revoluční změny nechystám. Myslím, že nejsou potřeba. Chci navázat na doktora Vávru v tom, co dobře funguje a co už třeba bylo zavedeno i za jeho předchůdce, doktora Sváčka.  Ale každý funkcionář je zvyklý dělat práci jiným způsobem. Jsem si vědomá toho, že bolavým místem městského soudu – alespoň pohledem zvenku – jsou agendy, které jsou umístěny na pracovišti ve Slezské. Tedy správní úsek, insolvenční úsek a úsek obchodní. Vždy je problém s každým detašovaným pracovištěm, kde přímo nesedí předseda, že si začne žít svým vlastním životem. A to není dobře. Ani pro vedení soudu, ani pro detašované pracoviště. Už jsem oznámila soudcovské radě, že hodlám mít zřízenou kancelář i ve Slezské a začít tam pracovat. Doposud každý předseda seděl v budově ve Spálené. To nechci rušit, ale budu mít dvě pracovní místa. Nevidím jiný způsob, jak získat informace o fungování detašovaného pracoviště a časem třeba sjednat nápravu věcí, které nefungují.

Které věci nefungují?
Nedostatečně funguje správní úsek. To je problém skoro každého krajského soudu, ale Praha je v tom výjimečná z důvodu složitosti agend. Doktor Vávra už začal s cíleným posilováním počtu soudců. Z hlediska systemizace na úsek připadá 35 soudcovských míst, ale to je třeba brát trochu s rezervou. Po dvou posledních jmenováních je tam o 6 soudců navíc, další je připraven ke stáži. Přesto pořád drhne plynulé vyřizování věcí a jsou tam průtahy.

S vedením úseku místopředsedou Alešem Sabolem jste spokojena? Počítáte s ním do budoucna?
Ještě jsem s ním neměla možnost mluvit, čekala jsem na okamžik jmenování. Vím, že dělal řadu kontrol a prověrek. Toho bych chtěla využít a nemám k němu sebemenší výhradu. Počítám s ním i nadále, pokud on bude chtít spolupracovat se mnou. Je to zkušený manažer, bývalý předseda Obvodního soudu pro Prahu 2. Pracovně se dobře známe a spoléhám na něj.

A co další místopředsedové, nechystáte personální změny?
K 30. 11. 2020 se uvolní dvě místopředsednická místa. Končí velmi důležitý a zkušený náměstek Viktor Sedlák na občansko-právním úseku a také končí Jan Kadlec. To je také důležitá osoba, protože dozoruje prvostupňovou část trestního úseku. Co se týká civilního úseku, tak tam už mám vybraného kandidáta. Je to místopředsedkyně zdejšího soudu Lenka Marynková. Je to zkušená civilní soudkyně s velmi dobrým hodnocením ze strany odvolacího soudu a pracovně velmi výkonná. S její osobou jsem již seznámila i soudcovskou radu Městského soudu, kdy jsem na jednání byla pozvána jako host.

A kdo bude mít na starosti trestní úsek?
To je zatím v jednání. Tím, že jsem civilistka, tak je mi trestní úsek přeci jen poněkud vzdálen. Proto ve výběru musím být opatrnější, hodně se radit se zkušenými kolegy.

S paní místopředsedkyní Simonou Bradáčovou počítáte?
Jí mandát v dohledné době nekončí. S náměstky, kterým mandát nekončí, jsem, s výjimkou magistra Sedláka, zatím neměla možnost mluvit, protože jsou na dovolených. S každým se sejdu, představím jim své plány, a pokud se dohodneme na další spolupráci, tak s nimi určitě budu nadále počítat. Jsem už léta soudní funkcionářkou, tak se samozřejmě dobře známe. Příští rok v říjnu bude končit mandát Michalu Výtiskovi, který vede obchodní rejstřík a část obchodního úseku. I za něj budu hledat náhradu.

Ředitel správy soudu ve funkci zůstane?
Ředitele správy dělá letitý zkušený manažer Michael Mrzkoš. Tam žádné změny neplánuji.

Plánujete nějaké audity fungování soudu nebo další kontroly?
Mám jeden velký plán, ale zatím jsem s ním seznámila pouze výběrovou komisi, soudcovskou radu a současného předsedu. Chci udělat soudcovský audit zatíženosti jak všech obvodních soudů, tak městského soudu. Už někdy předloni s tím začal doktor Vávra ve vztahu k obvodům.  Chtěla bych zjistit, kolik skutečně potřebuji soudců. Doposud se ty propočty vždy dělaly ze systemizace. Ta je letitá nevím, na kolik se v případě propočtů v minulosti počítalo s asistenty, kteří už dnes, alespoň na obvodech jsou početně dobře zastoupeni. Dnes už je nová systemizační komise a připravuje se nová systemizace.

Můžete vysvětlit, o co přesně půjde?
Na obvodech se vezmou například civilní věci a středně těžká věc dostane koeficient 1. Všechny lehké věci, jako přirážky k jízdnému, plyn, elektřina nebo dluhy na pojistném a typově podobné, dostanou nižší koeficient. Spočítá se to podle nápadu i podle výkonnosti soudců a zjistí se, kolik soudců je na soudu opravdu potřeba. Protože některé soudy mají obrovský nápad, ale převažují jednoduché věci, které vyřídíte jednoduchým způsobem. Pak jsou zase soudy, které mají agendu převážně velmi obtížnou. Třeba typicky Obvodní soud pro Prahu 2, který má spory o náhradu škody. Bude to velmi náročné. Když jsme to zpracovávali pro Městský soud ve vztahu k obvodům, a to jen některé agendy, dalo to hodně práce. Ale když se do toho dáme, tak se podle mě dostaneme k pravdivým výsledkům. Totéž bych chtěla udělat ve vztahu k jednotlivým úsekům u Městského soudu, soudcovská rada mi v tomto slíbila podporu. Zde bude potřeba komunikovat nejenom s náměstky, s dozorčími, ale hlavně se soudci. Aby třeba v odvolací agendě pomohli specifikovat, co má být koeficient jedna, co je méně složité atd. Totéž bych chtěla udělat i u správního soudnictví. Chtěla bych už zastavit velké přidělování dalších soudců na tento úsek, než se doberu nějakých čísel. Třeba zjistíme, že na některých úsecích není tolik soudců potřeba a budeme mít volné ruce k nějakému přesunu.

V kuloárech se o vás mluví jako o velmi důsledné a přísné funkcionářce. Někteří používají příměr „sekernice“. Podle našich informací z vás má obavy třeba administrativní personál. Čím si to vysvětlujete?
Já jsem se s touto přezdívkou nesetkala. Po výběrovém řízení jsem se setkala s různým hodnocením své osoby, a to zejména od lidí, kteří se mnou nikdy nepracovali a zasvěceně o mně mluví. U každého soudu, kde jsem pracovala jako funkcionář (Obvodní soudy pro Prahu 1, 4 a 10 pozn. red.) jsem se vždy snažila, aby byl soud v pořádku a beze zbytku se tam plnily pracovní povinnosti. To se týká soudců i administrativního aparátu. Nemyslím si, že mám nastavena kritéria, která by nebyla na místě. Pokud jde o administrativní personál, tak velmi důsledně dodržuji subordinaci, takže málokdy zasahuji přímo ale převážně prostřednictvím ředitelky správy a dozorčích. Takže mi je skutečně s podivem, kde vzniklo to, že je u nesoudcovského personálu nějaké pnutí.  Co se týká soudců, tak chci, aby chodili do práce, aby měli včas napsaná rozhodnutí, a pokud žádají o prodloužení lhůty, tak aby to bylo odůvodněno. Konečně, aby soudci pracovali se spisy v přiměřených lhůtách. K tomu mám za ta léta vypracovaný takový kontrolní systém. Soudce, který pracuje a chce pracovat, tak se mnou nikdy neměl sebemenší problém.


Rozhovor přinesl server Česká justice, pokračování čtěte zde >>>

SDÍLET