„Důležitější než peníze.“ Jak Home Credit nastavil svou ESG politiku

Ještě před dvaceti lety ve světě byznysu platila jednoduchá rovnice. Základním měřítkem úspěchu snad jakéhokoliv akcionáře byl zisk – a nic než zisk. Mantra maximálního výdělku byla všudypřítomná a nezřídka vedla, eufemisticky řečeno, k etickým kompromisům. Nastupující a stále aktuálnější společenské výzvy – klimatické změny, sociální inkluze či rozšiřující se polarizace společnosti – ale ukazují, že takový přístup je slepou uličkou; že stále více firem opouští kategorický imperativ zisku a stává se součástí řešení těchto naléhavých problémů.

Společenská odpovědnost firem v podstatě není nic složitého. Jde v jádru o pár základních vzorců jednání, které nám už jako dětem vštěpovali rodiče. Neodhazuj v lese odpadky. Chovej se hezky k ostatním. Dávej pozor na mladší sestru. Jistě, v korporátním prostředí je třeba k těmto univerzálním poučkám přidat pár dalších, které jsme v dětství tolik nepotřebovali. Třeba že nezáleží na barvě pleti, náboženském vyznání ani na pohlaví. Že je důležité budovat vazby hlavně s těmi, kdo nepodvádí a kteří neskončí ve vězení. Nebo že je třeba dbát i na hlasy minority.

V několika posledních letech se soubor těchto pravidel pro korporátní prostředí postupně kodifikoval v takzvané ESG politiky – zkratka pochází z anglických výrazů Environmental, Social a Governance, které reflektují tři hlavní pilíře firemní odpovědnosti, environmentální, sociální a složku řízení firmy, k nimž se hlásí stále více korporací i menších podniků. Často za tím nejsou ani vznešené ideály záchrany planety (čest výjimkám jako je třeba Patagonia) ani Kantův kategorický imperativ, ale jen bezpodmínečný pragmatismus. Firmy vědí, že se jim odpovědný přístup více vyplatí, navíc mají možnost při něm vracet společnosti. Počítá se však výsledek – ne motivace.

Možná trochu překvapivě přijímají ESG směrnice a politiky nejen malé lokální firmy, jež vyrostly z místních komunit, ale i ty největší globální společnosti, které by „na první dobrou“ jakožto vzor odpovědnosti tipoval jen málokdo. Pro ilustraci: v evropském indexu největších ESG společností Euro Stoxx 50 ESG jsou firmy jako ropný Total, chemický BASF, automobilka Ferrari nebo banka ING. Dost možná je to tím, že přijímání ESG politiky nemá být impulzem pro firemní PR oddělení k ofenzivě tiskových zpráv, kterak firma zachraňuje planetu. Jinými slovy, jde o fundament, ne o pozlátko či veřejné předsudky. Mezi společensky nejodpovědnější firmy světa se tak ve výběru agentury Bloomberg 50 Sustainability & Climate leaders 2019 dostaly – možná trochu neintuitivně – i těžařská firma Rio Tinto či tabáková jednička Philip Morris.

Příběh Home Creditu

Většina těchto globálních firem vytváří a nastavuje své ESG politiky v centrálách v metropolích západní Evropy nebo severní Ameriky – i proto je unikátní, že tuzemský Home Credit v posledních měsících připravoval, schválil a během příštích měsíců bude implementovat svou novou ESG politiku právě z Prahy. „Myslím si, že v tomto ohledu jsme poměrně unikátní – nebo alespoň nevím o žádné jiné globální společnosti, která by svou světovou ESG politiku připravovala právě v české metropoli,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ ředitel vnějších vztahů skupiny Home Credit Jan Růžička, do jehož agendy vytvoření a implementace ESG pravidel spadá.

Důvod, „proč“ se Home Credit rozhodl vytvořit a přijmout nová ESG pravidla, je podle Růžičky komplexní. Hlavním motorem změny je, že se jedná o poměrně zřejmý globální trend, k němuž bude v dalších letech přistupovat stále více firem. Objem aktiv, které jsou spravovány podle zásad ESG politiky, se za poslední čtyři roky zdvojnásobil na 40 bilionu dolarů – a podle odhadů bude nadále růst. „Za dvacet let fungování na trhu jsme prokázali, že Home Credit má už nyní poměrně robustní systém dílčích pravidel k podpoře udržitelnosti podnikání. Abychom jim dodali jednotný a mezinárodně respektovaný standard, rozhodli jsme se nyní vytvořit komplexní ESG politiku,“ vysvětluje Růžička, podle něhož je přijetí takové politiky neformální „licencí“ společenské odpovědnosti.

Sjednocení stávajících politik udržitelnosti – a přidání některých nových – ale není jediným důvodem. Home Creditu – stejně jako většině firem, které své ESG politiky implementují – se takové opatření v dlouhodobém horizontu vyplatí. Existuje již poměrně velké množství tvrdých dat, podle kterých se firmám implementace ESG praktik vrací například ve větším zájmu zákazníků – především těch mladších –, kteří si zase vypěstují vřelejší vztah ke značce. „Vidíme, že pravidla udržitelnosti a společenská odpovědnost je důležitá pro naše zákazníky i pro naše obchodní partnery. Nám jako firmě ta pravidla pomáhají sdílet naše firemní hodnoty s veřejností: odpovědnost za důsledky toho, co děláme – jak se chováme k lidem, jaké jim dáváme možnosti uplatnění a růstu, jak hospodaříme s energií, s odpady anebo vůbec férovost v byznysu – je pro nás prostě stejně důležitá jako finanční výsledovka,“ vysvětluje Růžička.

Logicky. Všichni „stakeholdeři“, zaměstnanci, klienti i partneři mají záruky, že nebudou diskriminováni na základě věku, pohlaví, náboženského vyznání či sociálního postavení – a řady dalších věcí. Zatímco v Evropě jde většinou o standard, na mnoha – nejen – asijských trzích je inkluze různých skupin obyvatel ještě nedostatečná.

Jedním z posledních důvodů, který Home Credit motivoval k vytvoření a implementaci ESG politiky, je pak vývoj regulatorních politik na světových trzích. Řada velkých burz, stejně jako globální hráči, kteří financují rozvoj mezinárodních korporací půjčkami, vyžadují kromě finančního reportingu i formalizované zprávy o jejich nefinanční výkonnosti – tedy o tom, jak se jim daří plnit různé ESG parametry – odebírat zelenou energii, budovat vztah se zaměstnanci či respektovat zákony a regulace. Podobné zprávy budou muset už brzy povinně připravovat i velké společnosti v Evropské unii – a z pohledu Home Creditu je tak rychlá adaptace na nová pravidla smysluplná. 

Finanční gramotnost a inkluze

Od rozhodnutí k vytvoření a schválení nové ESG politiky Home Creditu vedla poměrně krátká cesta. Jan Růžička ji popisuje takto: „Od začátku jsme jako tým cítili velkou podporu od celého managementu v čele s naším CEO. Takže pro nás to bylo především o hledání vhodných příkladů, kde ESG již funguje. Hodně jsme spolupracovali například s McKinsey, bankou UBS nebo s britskou pojišťovnou Aviva. To nám pomohlo vytvořit systém, který má opravdu mezinárodní přesah.“

Firma se při vytváření manuálu inspirovala světovými standardy ESG politik GRI a SASB, inspiraci hledala právě i u nadnárodních společností, kde jsou tyto praktiky zavedené a osvědčeně fungují – kromě zmíněných také u finančních společností J.P Morgan, Generali či Hang Seng Bank.

Kromě finanční inkluze a snahy o zvyšování finanční gramotnosti se pak nová ESG politika Home Creditu dále věnuje oblastem diverzity, ochrany přírody, práv zaměstnanců, preferencí udržitelných dodavatelů či CSR a rozvoje místních komunit.

Jednou z podstatných částí ESG politiky je také transparentní reporting – tedy ověřování, že daná firma skutečně plní principy, ke kterým se v ESG politice přihlásila. Home Credit se zavazuje každoročně vydávat zprávu, kde bude své odpovědné působení v environmentální i sociální oblasti představovat. „Tyto výroční ESG zprávy představují důležitý signál pro naše externí partnery. Zaměstnancům i dalším stakeholderům ukazuje, jak plníme naše nefinanční závazky,“ říká Jan Růžička.

Vzhledem k tomu, že nové ESG směrnice odsouhlasilo představenstvo Home Creditu na konci minulého roku a vstoupit v platnost by měly na začátku dubna, první výroční ESG zpráva o tom, jak Home Credit mění svou politiku z pohledu udržitelnosti, by měla vyjít v létě letošního roku.

Celý seriál INFO.CZ o ESG investování najdete tady

SDÍLET
sinfin.digital