„Energetická krize je náš nejnaléhavější problém,“ říká šéf Asociace obchodních center Kubíček. Varuje před fatálními dopady

Podle výkonného předsedy Asociace nákupních center ČR Jana Kubíčka je energetická krize nejnaléhavější problém, se kterým se aktuálně nákupní centra potýkají. „Ne všechna centra mají nakoupené a zafixované ceny a nárůsty posledních dnů a týdnů jsou opravdu enormní,“ vysvětluje Kubíček. „Po dlouhých letech stabilně nízkých energetických nákladů jsou velkým šokem pro řadu nejen energeticky náročných odvětví. Stávající situace je z dlouhodobého hlediska neudržitelná a na nákupní centra by měla fatální dopad,“ dodává.

Pandemie koronaviru a s tím spojená vládní opatření zasadila kamennému prodeji velký úder. Jak složité bylo toto období pro obchodní centra – a jak se jim daří z tohoto šoku zotavit?

Bylo to nesmírně náročné období, kdy jsme byli donuceni přizpůsobovat se nové realitě, a to jak v byznysovém, tak osobním životě. To, že byly obchody a nákupní centra zavřené po řadu měsíců a celý společenský život byl paralyzován a přenesen do obývacích pokojů, bylo něco úplně nového. 

Řešili jsme situaci krok po kroku, v souladu s vládou i zástupci dalších odvětví, reagovali na požadavky nájemníků a snažili jsme se jim vycházet maximálně vstříc. Na konci dne jsme vyšli z covidové pandemie vysíleni a poškozeni, ale se ctí a můžeme říct, že jsme toto období zvládli. Za celé dva roky trvání pandemie došlo k odchodu jen cca 5 procent nájemníků.

Češi masivně skupují investiční byty, ty jsou přitom v realitách „otloukánkem“. Vyšší výnos nabízejí kanceláře, sklady i obchodní centra

Dosahují z pohledu návštěvnosti obchodní centra na stejná čísla jako před vypuknutím pandemie?

S postupným rušením pandemických omezení se začali lidé do nákupních center velmi rychle vracet. Po řadě měsíců, kdy měli omezený přístup prakticky kamkoliv, byli hladoví po uspokojování svých tradičních zvyklostí, navíc měli naspořeno a měli za co utrácet. Návštěvnost začala rapidně stoupat.

Dnes sice nejsme úplně na předcovidových číslech, nicméně odchylka je v řádech jednotek procent. Na druhou stranu ale evidujeme změny v chování našich zákazníků. Když už do nákupního centra vyrazí, nechají tam více peněz. Nižší návštěvnost tak dorovnávají vyšší tržby, letošní jarní měsíce, v květnu, v červnu byly tržby rekordní, a to i po zohlednění indexace a inflace.

Obchodní centra stojí na pevných základech a opakovaně prokázala svůj význam i schopnost pracovat s externími vlivy. Češi jsou verbálně pesimističtější, než je jejich reálné chování. Jsme konzervativní a zvyky těžko měníme, a to i ty nákupní.

Podle studie Trend Report hodnotilo vliv koronaviru a vládních opatření na maloobchodní prostory více než 90 procent dotázaných odborníků jako negativní. Dokázal byste s odstupem času naopak najít některá pozitiva, jež tato krize přinesla?

Pandemie a bezprecedentní stav, do kterého celou společnost uvrhla, podnítil v lidech nebývalou vlnu solidarity. Lidé se naučili fungovat za nových podmínek, firmy, i z těch nejvíce postižených oblastí jako byla například gastronomie, přicházely s novými modely fungování, i u nás v asociaci byla vidět výrazná vůle po nacházení rychlých a efektivních řešení.

Lidé se dokázali sjednotit, podporovat se, fungovat společně jako sektor. To samozřejmě s postupem času odeznívalo s tím, jak ve společnosti rostla únava a nevole s dlouhotrvajícími omezeními, ale celkově toto náročné období ukázalo, že dokážeme spolupracovat a vyšli jsme z něj silnější, připravenější čelit dalším podobným situacím.

Pro nás, jako nákupní centra, znamenala pandemie potvrzení našeho významu a robustnosti. To, že jsme toto období ustáli a dokázali se velmi rychle odrazit ode dna, pro nás bylo v začátcích pandemie nepředstavitelné.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč rostoucí segment e-commerce obchodní centra neberou jako konkurenci?
  • Proč lidé nechávají v obchodních centrech i po započtení inflace více peněz než před pandemií?
  • A jak chtějí obchodní centra do budoucna zvyšovat návštěvnost?
sinfin.digital