Odvolaná dozorčí komise Rady ČT se odvolala. A hrozí soudem

31. 12. 2020 • 07:00
Už dříve jsme avizovali, že se odvolání dozorčí komise Rady ČT možná odehrálo bez opory v zákoně. Právě proto se minulý týden čtyři z pěti odvolaných členů odvolalo s tím, že pokud nedojde po uplynutí termínu k eventuální nápravě, obrátí se na správní soud. Z textu odvolání, které má redakce INFO.CZ k dispozici, plyne, že odvolaní členové dozorčí komise považují odvolání za nezákonné především z důvodu nedostatku zákonné pravomoci Rady ČT odvolat svou dozorčí komisi jako celek, a navíc bez odůvodnění. Což podle nich mimo jiné znamená, že ho nelze přezkoumat.

Dozorčí komise Rady ČT byla odvolána 11. listopadu, jak jsme tehdy napsali, stalo se tak kvapně na návrh radní Hany Lipovské, bez jakéhokoli veřejně artikulovaného zdůvodnění a navíc bez diskuse, tedy aniž by se mohl kdokoli z jejích členů hájit. Kromě toho se o manévru někteří radní, včetně tehdejšího předsedy, dozvěděli až těsně před samotným jednáním. Ale především: deset radních, kteří pro návrh hlasovali, odvolali dozorčí komisi jako celek, s čímž zákon podle všeho nepočítá.

Což jsou také přesně ty momenty, na které odvolaní členové dozorčí komise upozorňují v odvolání, jež minulý týden adresovali Radě ČT a Poslanecké sněmovně. Svých práv se domáhají čtyři z pěti odvolaných členů: bývalý předseda dozorčí komise Jiří Staněk, dále pak Simona Holubová, Stanislava Hronová a Jiří Stránský. „Pro zánik funkce člena dozorčí komise Rady České televize platí přiměřeně vybraná ustanovení zákona o ČT, týkající se zániku funkce člena Rady České televize,“ píše se v odvolání s tím, že jde o ta ustanovení zákona, jež stanoví podmínky, za nichž je možné radního ČT z funkce odvolat.

Jde o situaci, kdy přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce, narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady ČT, respektive člena její dozorčí komise, anebo pokud se dopustil takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost či nestrannost.

„Zákon o České televizi tak taxativně vymezuje důvody, pro které je možné jednotlivé členy Rady České televize, resp. dozorčí komise Rady České televize, odvolat. Rada ČT však v napadeném rozhodnutí neuvedla, na základě kterého ze zákonných důvodů pro odvolání toho kterého člena dozorčí komise Rady České televize napadené rozhodnutí vydala, ani neuvedla rozhodné skutečnosti, které by bylo možné pod některé z taxativně stanovených zákonných předpokladů pro odvolání konkrétních členů dozorčí komise Rady ČT podřadit,“ píše se dále v dokumentu.

Kromě toho odvolaní členové dozorčí komise sněmovnu upozorňují, že 25. listopadu 2020, tedy na následném jednání Rady ČT, byla zvolena nová dozorčí komise. Ta mimochodem doporučila radním ke schválení rozpočet ČT na rok 2021 a bylo by moc zajímavé sledovat, co by to znamenalo, pokud by odvolaná dozorčí komise dokázala, že byla odvolána nezákonně. Avšak nepředbíhejme, opět cituji: „k volbě nových členů dozorčí komise Rady ČT přitom došlo předtím, než napadené rozhodnutí Rady ČT o odvolání dozorčí komise Rady ČT nabylo právní moci“.

V neposlední řadě se v dokumentu píše, že odvolání členů dozorčí komise proti napadenému rozhodnutí má podle správního řádu bez dalšího odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky napadeného rozhodnutí. Jinak řečeno: Odvolatelé jsou dosud členy dozorčí komise Rady ČT. Což by fakticky znamenalo, že Rada ČT nyní disponuje dvěma dozorčími komisemi.

Byť si na konečný verdikt budeme muset počkat, reakce poslanců, minimálně těch z volebního výboru, kteří mají veřejnoprávní média v gesci, budeme zjišťovat hned na začátku příštího roku. S ohledem na rozložení sil, které v něm panuje (pohodlnou většinu zde mají poslanci hnutí ANO, SPD, KSČM), je pravděpodobné, že odvolaní členové dozorčí komise v dolní komoře nepochodí. Nezbude jim tedy nic jiného, než se obrátit na správní soud. Jak ostatně již avizovali.