Odvolaná dozorčí komise Rady ČT se odvolala. A hrozí soudem

Už dříve jsme avizovali, že se odvolání dozorčí komise Rady ČT možná odehrálo bez opory v zákoně. Právě proto se minulý týden čtyři z pěti odvolaných členů odvolalo s tím, že pokud nedojde po uplynutí termínu k eventuální nápravě, obrátí se na správní soud. Z textu odvolání, které má redakce INFO.CZ k dispozici, plyne, že odvolaní členové dozorčí komise považují odvolání za nezákonné především z důvodu nedostatku zákonné pravomoci Rady ČT odvolat svou dozorčí komisi jako celek, a navíc bez odůvodnění. Což podle nich mimo jiné znamená, že ho nelze přezkoumat.

Dozorčí komise Rady ČT byla odvolána 11. listopadu, jak jsme tehdy napsali, stalo se tak kvapně na návrh radní Hany Lipovské, bez jakéhokoli veřejně artikulovaného zdůvodnění a navíc bez diskuse, tedy aniž by se mohl kdokoli z jejích členů hájit. Kromě toho se o manévru někteří radní, včetně tehdejšího předsedy, dozvěděli až těsně před samotným jednáním. Ale především: deset radních, kteří pro návrh hlasovali, odvolali dozorčí komisi jako celek, s čímž zákon podle všeho nepočítá.

Což jsou také přesně ty momenty, na které odvolaní členové dozorčí komise upozorňují v odvolání, jež minulý týden adresovali Radě ČT a Poslanecké sněmovně. Svých práv se domáhají čtyři z pěti odvolaných členů: bývalý předseda dozorčí komise Jiří Staněk, dále pak Simona Holubová, Stanislava Hronová a Jiří Stránský. „Pro zánik funkce člena dozorčí komise Rady České televize platí přiměřeně vybraná ustanovení zákona o ČT, týkající se zániku funkce člena Rady České televize,“ píše se v odvolání s tím, že jde o ta ustanovení zákona, jež stanoví podmínky, za nichž je možné radního ČT z funkce odvolat.

Jde o situaci, kdy přestal splňovat předpoklady pro výkon funkce, narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady ČT, respektive člena její dozorčí komise, anebo pokud se dopustil takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost či nestrannost.

Je vyloučené, aby současná Rada ČT fungovala, jak má. Sledujeme obrovské manažerské selhání a hrozí politická krize, říká Blažek

sinfin.digital