Hledá se nový majitel pro Mladou frontu. Strnadův zájem ochladl, do dění promlouvá i Savov

Vojtěch Kristen

15. 05. 2020 • 08:00

V pátek se poprvé sejdou věřitelé mediálního domu Mladá fronta a budou jednat o jeho dalším osudu, případně i o novém majiteli. Movitých zájemců se v posledních týdnech sešlo hned několik: namátkou Radovan Vítek, Ivan Zach nebo Jaromír Soukup. I přesto ale situace dlouhodobě ztrátové Mladé fronty není jednoduchá. Z jedné strany ji komplikuje pandemie koronaviru a s ní související pokles příjmů, ze strany druhé zase její současný majitel František Savov. Ten se podle informací INFO.CZ snaží prodej svého vydavatelství ztížit.

Podle insolvenční správkyně je správný jen jediný scénář – konkurz, během kterého si vydavatelství najde nového majitele. Dopad pandemie na mediální byznys vydavatelství, na příjmy z reklamy, byl velmi silný. Oproti dalším mediálním domům o to větší, že Mladá fronta má poměrně mohutnou knižní divizi a expozici v segmentu tištěných časopisů. 

„Podnik dlužníka pravděpodobně není schopen ustát krizovou situaci vyvolanou pandemií COVID-19 a jediným možným způsobem řešení úpadku dlužníka je proto konkurz. S ohledem na zájem insolvenčního správce, prozatímního věřitelského výboru i dlužníka na zachování podniku a snahu o jeho další restrukturalizaci a rozvoj přichází v úvahu prodej obchodního závodu dlužníka,“ píše insolvenční správkyně Petra Hýsková. Dnes se tak de facto hraje o to, kdo z českých či zahraničních boháčů si vydavatelství slavící 75 let své existence koupí.

Hledá se majitel

Na scéně se objevilo hned několik jmen, která o mediální dům v poslední době projevila zájem. Jde o zbrojaře Michala Strnada (CSG), developera Radovana Vítka (CPI), mediální magnáty Jaromíra Soukupa (Empresa Media) a Ivana Zacha (GES, televize Prima), případně finanční skupinu Crane Constancy Investments, která odkoupila největší zajištěnou pohledávku Mladé fronty a dala najevo zájem o další spolupráci.

Druhý, důslednější pohled ovšem ukazuje, že počet skutečných zájemců tak velký nebude. Důvodem jsou jednak otazníky ohledně ekonomického smyslu takové investice, ale i mediálně ventilovaný růst počtu zájemců, který může vyhnat cenu mediálního domu vzhůru. Zájem o vydavatelství podle informací INFO.cz již přehodnotil majitel skupiny Czechoslovak Group Michal Strnad, který dříve některé Savovovy podniky převzal. „Skupina CSG situaci vydavatelství Mladá fronta sleduje, ale s investorským vstupem v současnosti nepočítáme,“ říká pro INFO.CZ mluvčí skupiny Andrej Čírtek.

Podobně, byť zatím ne tak razantně, mírní svůj entuziasmus ohledně vstupu do vydavatelství i druhý nejbohatší Čech Radovan Vítek. Ten ještě na začátku března tvrdil, že plánuje Mladou frontu převzít, dnes už mluví opatrněji. „Je pravdou, že jsme se v minulosti vyjádřili tak, že kromě poskytnutí úvěrového financování máme také zájem ucházet se o investici do podnikání Mladé fronty,“ říká nyní pro INFO.cz mluvčí skupiny CPI Jakub Velen. „Tento zájem přispět k vyřešení úpadku společnosti ze strany CPIPG v principu trvá i nadále, nicméně vše závisí na tom, jakým způsobem bude nakonec řešen úpadek dlužníka – tedy zda půjde o řešení úpadku formou konkurzu, nebo formou reorganizace a jaké budou konkrétní parametry takového řešení.“

Konkurz, nebo reorganizace

Zatímco insolvenční správkyně vidí jako jediné řešení úpadku Mladé fronty konkurz, majitel vydavatelství František Savov podle informací INFO.CZ situaci komplikuje – mimo jiné návrhy na reorganizaci podávanými skrze spřízněné osoby. Návrh na reorganizaci původně podala i sama Mladá fronta, později jej však stáhla: „Dlužník má za to, že za dané situace a s ohledem na obvyklou délku reorganizačního procesu je v zájmu vyššího uspokojení věřitelů rozhodnout bezodkladně o prohlášení konkurzu, zachovat provoz závodu Dlužníka i po prohlášení konkurzu a zorganizovat prodej závodu Dlužníka v transparentním výběrovém řízení,“ uvedla Mladá fronta

Podle nejmenovaného zdroje spojeného s insolvenčním řízením je přitom konkurz jediná logická cesta vpřed. „Jediné racionální řešení situace je konkurz a rychlý prodej Mladé fronty někomu, kdo ji bude živit. To se ale František Savov s pomocí svého bílého koně Petrušky snaží rozložit podáváním účelových návrhů na reorganizaci. Je to pomsta managementu Mladé fronty, který ho v jeho představách zradil a opustil,“ vysvětluje nejmenovaný zdroj. 

Návrhy na reorganizaci – i přesto, že Mladá fronta ten svůj vzala zpět – podala společnost MF Media Group, kterou vede bývalá partnerka Františka Savova a předsedkyně představenstva Mladé fronty Markéta Nováková, k ní se připojil prostřednictvím své společnosti A.A.S.I. holding i již zmíněný exposlanec – a Savovův kamarád a spolužák – Daniel Petruška. Reorganizaci podniku navrhuje ještě třetí účastník řízení – Jaromír Soukup, který pohledávku vůči vydavatelství odkoupil prostřednictvím společnosti Jaromír Soukup Consulting právě od MF Media Group.

„Společnost Jaromír Soukup Consulting hodlá za podpory skupiny Empresa Media podporovat a prosadit reorganizaci skupiny úpadce,“ píše Soukup ve své nabídce. Počítá přitom s tím, že v rámci reorganizačního plánu by došlo k „restrukturalizaci pohledávek, snížení základního kapitálu na nulu, vydání nových akcií a poskytnutí vypořádávacího úvěru Úpadci.“ Tento úvěr v objemu přes 162 milionů korun by měl pokrýt nároky zajištěných i nezajištěných věřitelů, uhrazení stávající úvěrové linky od CPI a dvacet milionů na provozní financování. 

Spor o domény

Ať již soudce přistoupí k jakékoliv variantě řešení úpadku firmy, pro Mladou frontu je žádoucí, aby se situace stabilizovala co nejrychleji. Pravidelné zprávy insolvenční správkyně totiž svědčí o tom, že stav ve vydavatelství není úplně transparentní. Hýsková ve své nedávné zprávě hovoří například o možném vyvádění majetku z mediálního domu, má se jednat například o doménu LetenkyLevně.cz, kterou Mladá fronta koupila v roce 2012. „Doména letenkylevne.cz byla dne 28. 2. 2020 převedena nejprve na kancelář UniLegal a následně jinam. Snaha byla takovým převodům zabránit, nicméně jako administrátor zde vystupuje pan Novák, bratr předsedkyně představenstva dlužníka, a vše je proto velmi komplikované,“ uvedla insolvenční správkyně. 

Právě předsedkyně představenstva Nováková podle insolvenční správkyně komplikuje její práci. Dělo se tak třeba ve chvíli, kdy Nováková zablokovala komunikaci managementu Mladé fronty s insolvenční správkyní. „Příslovečnou ‚poslední kapkou‘ ze strany předsedkyně představenstva dlužníka paní Markéty Novákové došlo dne 29. 4. 2020 k vypovězení veškerých plných mocí a pověření panu Tomáši Černému, druhému členovi představenstva, panu Janu Maškovi, generálnímu řediteli, panu Zbyňku Hlavínovi, finančnímu řediteli, a paní Magdě Novákové, advokátce,“ vysvětluje insolvenční správkyně. Ta přitom byla podle svých slov se všemi těmito manažery – na rozdíl od Novákové – v denním kontaktu a řešila s nimi provozní otázky ohledně chodu vydavatelství.

„Tyto osoby v rámci svých možností doposud IS poskytovaly nezbytně nutnou součinnost – vypovězení plných mocí je tedy zásahem do výkonu funkce IS značně negativním. Tento svůj postup paní Nováková odůvodňuje potřebou udržení si 100% přehledu o jednání dlužníka vůči třetím osobám. Pravý účel je však dle mého názoru jiný,“ uzavírá insolvenční správkyně. 

SDÍLET