Věřitelé zatím drží se Soukupem, hraje se ale o klíčovou pohledávku

V insolvenčním řízení s mediální agenturou Médea Jaromíra Soukupa je pověstný klid před bouří. Žádný z věřitelů se s novou pohledávkou do řízení formálně nepřihlásil, a Médea naopak pohledávky, s nimiž proti ní vyrazila do útoku společnost Lipian Trade, obratem uhradila. Minimálně jedna nesplacená pohledávka ale ve hře zůstává. A je za desítky milionů, takže může Soukupovi a jeho agentuře pořádně zkomplikovat situaci.

Jak jsme vás na INFO.CZ jako jedni z prvních informovali, insolvenční řízení s agenturou Médea začalo minulý týden na návrh společnosti Lipian Trade. Ta argumentovala odkoupenou a údajně nesplacenou pohledávku za 16 tisíc korun, kterou získala od firmy Muzikus, ale i některými dalšími závazky po splatnosti vůči Soukupově firmě - například čtyřtisícovou pohledávkou od společnosti Smart Events či pohledávkou za 23 tisíc korun od společnosti Artur Collina. Vzhledem k velikosti agentury Médea, která má stabilní obrat v řádu jednotek miliard korun, se jednalo o „drobné“, a trh tak čekal, jestli proti Soukupovi vystoupí i některý z velkých hráčů. 

Uplynul téměř týden a v insolvenčním rejstříku se další pohledávky vůči Médee dodnes neobjevily, věřitelé agentury tak alespoň prozatím drží se Soukupem. Podle včerejšího a dnešním podání naopak Médea pohledávky, na které se Lipian Trade odvolával, uhradila. 

Jaromír Soukup přitom mluví o „nepoctivém a účelovém jednání“ a tvrdí, že Médeu o postoupení zmíněných pohledávek nikdo nevyrozuměl. Ekonomické problémy společnosti odmítá. „Dlužník se ve stadiu úpadku nebo předlužení nenachází, což vyplývá i z jeho posledního přiznání k dani z příjmů za období roku 2019, ... z něhož vyplývá výše vlastního kapitálu dlužníka ve výši 1,028 miliardy korun,“ uvádí Médea. 

Přesto ale existuje nejméně jedna pohledávka, která by prozatím poklidný průběh insolvenčního řízení mohla rozvířit. Jde o pohledávku po splatnosti České televize za desítky milionů korun, kterou argumentovala i společnost Lipian Trade ve svém původním návrhu. „Navrhovatel se dozvěděl o skutečnostech, že ČT má za dlužníkem významné pohledávky v řádu milionů korun (více než 20 milionů korun), které jsou po lhůtě splatnosti déle než tři měsíce, přičemž dlužník není schopen tyto pohledávky hradit,“ uvedla Lipian Trade. 

Médea ve své poslední odpovědi existenci této pohledávky nevyvrátila, vyjadřuje se k ní v obecné rovině. „Je naprosto logické, že dlužníkovi v souvislosti s provozováním jeho podnikatelské činnosti vznikají nemalé finanční závazky; takováto skutečnost však sama o sobě bez dalšího ještě nemůže osvědčovat úpadek nebo předlužení dlužníka,“ uvedla agentura Jaromíra Soukupa.

INFO.CZ oslovilo Českou televizi s otázkou, o jak velkou pohledávku je jedná, jak dlouho je po splatnosti a zda televize plánuje přihlásit ji do insolvenčního řízení. Pokud by se tak stalo, mohlo by to motivovat další věřitele, aby se se svými pohledávkami rovněž přihlásili. Mluvčí televize Karolina Blinková to ale komentovat nechtěla: „O situaci víme, řešíme ji, ale nyní to nemůžeme více komentovat.“ Příhlášení klíčové pohledávky do insolvenčního řízení však apriori nevyvrátila. 

sinfin.digital