Evropská komise neuvěřila Orbánovi, navrhuje tvrdý trest pro Maďarsko. Věc nyní budou řešit Češi

Evropská komise navrhla zmrazit 7,5 miliardy eur z rozpočtu EU pro Maďarsko, tedy ho připravit o asi 65 procent všech grantů, jež mu náleží z titulu kohezní politiky EU na léta 2021-27. Bruselští eurokraté neuvěřili slibům premiéra Viktora Orbána, že Maďarsko provedlo 17 zásadních reforem, které měly odblokování těchto peněz umožnit. Dospěli naopak k závěru, že tyto reformy zatím zůstaly pouze na papíře, tedy že nebyly uvedeny do života k datu 19. listopadu, kdy měly prokazatelně fungovat.

Komise se tak nenechala zastrašit manévry maďarské vlády, která se v posledních týdnech uchýlila až k vydírání, když blokovala některá důležitá rozhodnutí EU, například poskytnutí úvěru ve výši 18 miliard ukrajinské vládě na fungování státu v roce 2023. Po dlouhém váhání a kličkování dospěla k poměrně nečekanému závěru, že ochrana principu vlády práva uvnitř EU je v tuto chvíli důležitější, než formální jednota členských států tváří v tvář počínání Ruska na Ukrajině. Osud návrhu je nyní na členských státech; diskusi bude řídit a kompromis dojednávat české předsednictví.

Je-li zmrazení strukturálních fondů EU pro Maďarsko pomyslným „bičem“, pak se jako související „cukr“ jeví druhé včerejší rozhodnutí Komise, a to navrhnout vládám členských zemí, aby schválily maďarský „národní plán obnovy“, který obnáší 5,8 miliardy eur. Maďarsko je poslední zemí EU, která ještě nečerpá z „fondu obnovy“ EU zřízeného na restart ekonomik po kovidovém útlumu. Komise se ke schválení jeho elaborátu dosud neměla, a to ze stejných důvodů jako u kohezních peněz – nedostatky ve fungování právního státu podle ní negarantují, že peníze budou vynaloženy řádně.

Nyní sice otočila a navrhla plán schválit, ale za drakonických podmínek. Podmínila jakékoli reálné finanční převody splněním 27 „supermilníků“, které Budapešť sama navrhla, přičemž na prvním místě mezi nimi je oněch výše zmíněných 17 zásadních reforem. A aby toho nebylo málo, vzkazuje maďarské vládě, že jako v případě všech ostatních musí být vynaložení naprosté většiny těchto peněz smluvně zajištěno do konce letošního roku. Pokud by tedy členské státy „plán obnovy“ schválily během prosince, budou maďarské orgány mít na smluvní zajištění příslušných závazků v podstatě jen několik dní. Lze předpokládat, že to vědí a dávno na tom pracují, ale přece…

sinfin.digital