„Tabákoví regulátoři si myslí, že kuřákům pomáhají, ale dělají pravý opak. Nikotinové alternativy by měli podporovat, ne tvrdě regulovat,“ říká expert na veřejné zdraví Farsalinos

Tabákové alternativy, jako jsou nikotinové sáčky nebo zahřívaný tabák, jsou zbytečně démonizovány, říká v exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ jeden z předních světových expertů na ochranu veřejného zdraví Konstantinos Farsalinos. Vědec, který napsal o nikotinu desítky odborných recenzovaných prací, argumentuje, že tyto alternativy představují výrazně menší zátěž pro zdraví kuřáků než klasické cigarety. „Jenže regulátoři to často nechtějí vidět, panuje u nich přesvědčení, že tyto výrobky musejí být pro kuřáky co nejhorší. Přitom takový přístup je pitomost – pokud tak budeme pokračovat, lidé budou dál kouřit cigarety a škodit svému zdraví mnohem víc.“

Jak se ve společnosti mění pohled na alternativní tabákové produkty?

Zlepšuje se, ale mohlo by to být lepší. Hlavní problém je s kvalitou informací, které má veřejnost k dispozici. Aby měly nikotinové sáčky nebo třeba zahřívaný tabák šanci na úspěch, je zásadní, aby si lidé uměli správně vyhodnotit míru rizika, která je s nimi spojená. Jenže to se nyní neděje – a to především kvůli komunitě, která se snaží kontrolovat dostupnost tabáku a jeho výrobků (TCC) a která chce vytvořit takové společenské vnímání těchto produktů, které zapadá do jejich agendy.

Co máte na mysli?

Popíšu vám to na konkrétním příkladu. Pravidelně pořádáme průzkumy k tomu, jak lidé vnímají alternativní výrobky. Před několika lety jsme v Řecku udělali velké dotazníkové šetření, které mělo zjistit, co si lidé myslí o elektronických cigaretách. V jedné z otázek jsme po respondentech chtěli, aby porovnali škodlivost a rizika kouření elektronických cigaret a těch běžných. Výsledky byly tristní.

Pouze pět procent respondentů totiž odpovědělo správně, tedy že rizika kouření e-cigaret jsou významně nižší – což je dnes platný vědecký konsenzus – než u běžných cigaret. Možná ještě více zarážející bylo, že podíl správných odpovědí u kuřáků byl stejný, jako u celé populace, tedy také asi pět procent. U této skupiny přitom pokřivené vnímání znamená menší motivaci k tomu, aby si tyto produkty vyzkoušeli, což by ve finále mělo pozitivní dopad na jejich zdraví.

To, že kouření elektronických cigaret je stejně škodlivé jako kouření cigaret běžných, si myslelo 40 procent kuřáků.

Čím to je, že se lidé dívají na tyto produkty ne zcela objektivně?

Je to dané tím, že čerpají informace z médií, která je zase přebírají především od TCC komunity, která se snaží bránit tomu, aby lidé tabák a tabákové produkty užívali. A tato komunita před alternativními produkty varuje a šíří při tom misinformace, které mají dopad na veřejné zdraví. Výsledkem je, že si pouze menšina kuřáků uvědomuje, že alternativní produkty jsou pro jejich zdraví několikanásobně méně škodlivé než běžné cigarety. Přitom nižší škodlivost je pro kuřáky tím hlavním důvodem, proč na alternativní produkty přecházejí. Takže pokud mají špatné informace, ani se nezamyslí nad tím, že by mohli vyměnit nebo doplnit cigarety za tyto produkty a omezit negativní dopad na své zdraví.

Znamená současný stav výzvu pro tabákový průmysl, aby toto téma lépe komunikoval?

Upřímně, mě tabákový průmysl vůbec nezajímá. Jistě, nejspíš by to mohl komunikovat lépe, nicméně si s sebou nese stigma z minulosti, kdy byl démonizován za to, že vyráběl a prodával cigarety, které se ukázaly, že jsou pro kuřáky smrtící. Takže rozumím tomu, že směrem k tabákovému průmyslu nepanuje od veřejnosti příliš velká důvěra.

Podstatné je to, že společnost má právo na přístup k pravdivým informacím a že nedává smysl, abychom nadále démonizovali produkty, které nijak démonické nejsou. A to jenom proto, že TCC komunita nechce, aby je lidé užívali. Nikdy jsem si nemyslel, že když zdravotnické autority budou lhát populaci, tak že to bude mít vliv na veřejné zdraví, nicméně dostali jsme se do velmi riskantní situace, která může mít potenciálně vážné důsledky. Ty vidíme už dnes v tom, jak jsou kuřáci demotivováni, aby alternativní produkty vyzkoušeli.

Mám příklad z první ruky – jeden rodinný příslušník vyměnil kouření za vapování. Jenže když po několika měsících zapnul televizi, slyšel tam nějakého profesora mluvit o tom, že nikotin obsažený v liquidu (náplň elektronické cigarety) je mnohem více škodlivý než nikotin, který je v cigaretách. A co asi tak udělal? Pochopitelně: běžel si koupit běžné cigarety. A i když si pak uvědomil, že je to hloupost, trvalo mu devět měsíců, než cigarety znovu dokázal přestat kouřit.

Přitom ten profesor se choval tak, jako by neměl žádnou odpovědnost za zničené zdraví lidí. Jen přišel do televize, řekl co měl na srdci, a k tomu si připsal morální bonus za to, že mluvil v údajném zájmu ochrany veřejného zdraví. Přitom jen říkal hlouposti, které ani nezařadil do kontextu, protože porovnávat oba produkty jen optikou nikotinu je naprostý nesmysl. A právě takové případy jsou zdrojem misinformací. Aby se situace zlepšila, je třeba identifikovat zdroje těchto problémů – a bohužel, v tomto případě je jimi vědecká komunita, která se snaží o omezení a kontrolu tabákových výrobků a která k tomu využívá média.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Proč regulace neúměrně míří na alternativní produkty a proč je to špatně?
  • Jak by regulace měla vypadat?
sinfin.digital