Česko jako zadlužovací šampion musí najít bezpečnou léčbu nebezpečné inflace

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | Česko je čím dál nemilosrdněji sužováno inflací a začíná se hovořit o chudnutí obyvatel většinou jako o nevyhnutelném důsledku neblahého ekonomického vývoje, jenž nastartovala pandemie a umocnila válka na Ukrajině, respektive její komplexně negativní a smutné důsledky. Podle ČNB by inflace letos mohla dosáhnout až 14 procent. Není nutno připomínat, že inflace znamená zdražování a snižování reálné hodnoty úspor obyvatel.

Těžko nalézt hmatatelnější důkaz platnosti „zákona politické relativity“ než nejnovější veřejné sdělení expremiéra Babiše o tom, že tu máme „inflaci, kterou pan Fiala a jeho vláda nechali záměrně vyšponovat na třetí nejvyšší úroveň v EU, aby stát mohl kvůli všeobecné drahotě víc vybírat na DPH.“ Byla to přitom právě předchozí vláda vedená šéfem ANO – a to je mj. názor Národní rozpočtové rady, nikoliv politická střelba od boku – kdo „zadělal“ a má největší „zásluhu“ na dnešní vysoké inflaci (která se blíží 13 procentům) a to svou přerozdělovací politikou, když pod praporem boje s pandemií a v údajné snaze eliminovat její dopady lila v excesivní míře do ekonomiky, potažmo obyvatelstvu, peníze, jež si vypůjčila z budoucnosti (tedy, které fakticky neměla, jelikož je ekonomika nevyprodukovala). Dnešní inflační průšvih je dědictvím babišovské minulosti, nikoliv tajnosnubný záměr nové garnitury, která se chopila vládního kormidla na konci loňského roku.

Statistika hovoří jasnou řečí. Česko loni (tedy, pod vládou premiéra Babiše) bylo lídrem v prudkosti veřejného zadlužování; sekalo dluhy rychlejším tempem než jinde. Vládní dluh zemí EU se v roce 2021 snížil v průměru na cca 88 procent HDP, když proti roku předchozímu klesl téměř o 2 procentní body. Vládní dluh ČR sice byl šestý nejnižší: dosahoval zhruba 42 % k HDP. Jenže, proti roku 2020 narostl o víc než 4 procentní body a Eurostat výslovně potvrzuje, že zadlužení Česka loni rostlo nejrychlejším tempem v celé EU. A Česko je na tom v rámci EU bledě i v inflaci. Meziroční míra inflace v EU se v březnu zvýšila na rekordních téměř 8 %, přičemž Česko bylo v rámci unie třetí nejhorší (Eurostat uvádí v ČR inflaci 11,7 %). Opět, nelze nevidět souvislost s trendem nejprudšího tempa zadlužování v ČR. Podle ČNB bude u nás inflace letos kulminovat prý v květnu a v červnu, kdy by mohly měsíční hodnoty dosáhnout 13 či 14 procent. Nade vše jasné jsou tedy přinejmenším tři věci. Inflace ještě poroste.

sinfin.digital