Maňák: Koronavirus ještě zesílí negativní důsledky vládní politiky proti podnikatelům

HalfPageAd-1

Martin Maňák

17. 03. 2020 • 21:30

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | Podnikatelé jsou v souvislosti s koronavirovou pandemií v situaci, kdy jde o samotné přežití jejich byznysu. Přitom tvrdým regulacím a restrikcím čelili i v dobách před mimořádným momentem, který zažíváme. Stát zatím namísto s vizí skutečné pomoci přichází jen s dílčími kroky.

Mobile-rectangle-3

Opatření vlády v praxi znamenají, že část podnikatelů nemůže nakládat se svým soukromým majetkem pro účely podnikání. Zejména pro menší z nich jsou koronavirová omezení v podstatě likvidační. Z logiky věci vyplývá, že by to mělo po skončení mimořádné situace být kompenzováno univerzální spravedlivou podporou, která by všem podnikatelům bez rozdílu dala šanci vstát z popela.

Nemělo by se ovšem zapomínat, že vláda v Česku bojuje s tuzemskými podnikateli už zhruba šest let. Drobní podnikatelé a živnostníci se stali regulatorními otloukánky. Stát na podnikatele postupně nakládal nespočet povinností, včetně kontrolního hlášení k DPH, aby vše korunoval uvalením EET, tedy opatřením z kategorie pověstného Velkého Bratra.

S nástupem Andreje Babiše vláda z každého podnikatele udělala potenciálního zločince či alespoň důvodně podezřelého. O to tíživější koronavirová opatření jsou. Bezprecedentní ničivé protipodnikatelské restrikce vyvolané pandemií by si proto zasloužily následnou bezprecedentní záchrannou akci. Jenže vláda zatím přichází jen s kouřovou clonou.

Přitom je jasné, že taková opatření mohou využít hlavně administrativně silné firmy, jež na to mají lidi (a tudíž jejich situace není tak špatná). Copak má kadeřnice fungující na živnosťák kapacitu žádat o úvěr (a je vůbec zodpovědné brát si úvěr na vlastní mzdu?) nebo o eurodotace z operačního programu, jehož názvu a smyslu rozumí jen dotační úředníci? Dotace nejsou férový ani univerzální nástroj: jsou jen selektivním dárečkem těm administrativně nejschopnějším. Ekonomika by však potřebovala, aby žily a kvetly firmy a živnosti, které jsou šikovné nikoliv vůči státu a jeho přerozdělovačům, nýbrž takové, kterém jsou šikovné vůči spotřebitelům, tedy vůči uspokojování potřeb trhu...

Jistě, veřejnost je a bude bombardována opatřeními na podporu podnikání, jako je program úvěrů či „přealokované“ miliardy. Jenže spíše než peníze potřebují podnikatelé od státu „mír“, či alespoň dlouhodobé příměří. Objevily se první náznaky drobných ústupků. Ministerstvo financí oznámilo zrušení Účtenkovky, jejímž cílem bylo podněcovat „lidovou kontrolu“ vydávání účtenek v rámci EET. Jenže tady nejde o změkčení podmínek pro podnikatele, ale úsporu 65 milionů, které ministryně financí hodlala využít na zoufale chybějící roušky.

Vláda následně předhodila davům tzv. „liberační balíček“, jehož podstatou je tříměsíční odložení pokut za pozdní podání daňového přiznání či kontrolního hlášení. Nádavkem k tomu dala příslib měkčího přístupu ke kontrolám dodržování 3. a 4. vlny EET, jež se formálně rozběhnou co nevidět. Jenže úvaha, že by odložení trestů či dočasné změkčení kontrol a sankcí vůči podnikatelům mohly pomoci v podnikání, se vymyká přirozenosti. Odložení trestu není výhoda. Je to jen přesun restrikcí na pozdější dobu, což asi žádného podnikatele nebude motivovat do další činnosti. Situaci každý chápe jasně: oficiálně nevyhlášená válka babišovských vlád vůči podnikatelům pokračuje navzdory klatbě, do které soukromníky uvrhla vyšší moc, tedy koronavirová epidemie.

Stát by přitom mohl a měl této nečekané živelné pohromy využít k restartu podmínek pro podnikání, tedy k totální změně přístupu vůči podnikatelům, z nichž (s výjimkou těch největších) v posledních letech systematicky dělal třídní nepřítele. Namísto toho by měl začít podnikatele považovat za skutečný pilíř prosperity tuzemské ekonomiky.

Jediné logické řešení by bylo, kdyby vláda slíbila uvést po skončení koronavirových opatření v život univerzální podporu podnikání ve formě odstranění restrikcí, eliminace administrativních zátěží a regulací, včetně odstranění nespravedlivých dotací. Kabinet by měl představit reálně motivující daňové úlevy, jež může využít každý podnikatel, nikoliv jen ten, kdo je schopen si platit týmy dotačních administrátorů. Pochopitelně, navždy odpískány by měly být 3. a 4. vlna EET, jež nedávaly smysl ani v harmonických dobách před koronavirovou epidemií. Představa, jak doktoři v ordinacích – vedle shánění nedostatkových ochranných pomůcek – rozbíhají elektronické pokladny a další aplikace pro státní kontrolu, je bizarně krutá.

Živnostníci a podnikatelé by se z lovné zvěře měli – z pohledu přístupu vládní moci – stát ohroženým druhem. Vláda by neměla aktivně finančně pomáhat. Měla by přestat házet podnikatelům a podnikání v zemi klacky pod nohy. To vše by mělo být doprovázeno restrikcí vlády vůči sobě: začít by měla snížením počtu státních zaměstnanců, zejména úředníků, redukcí svých rozsáhlých pravomocí a především pak ukončením populistického rozhazování peněz vybraným voličským skupinám.

Bylo by krajně překvapivé, kdyby realita nebyla diametrálně odlišná. Dá se předpokládat, že i o po skončení virového ohrožení zůstanou restrikce a regulace zachovány v plné „parádě“. Podnikatelé budou nadále „biti“ a vláda si bude v očích nevědomé veřejnosti zlepšovat image propagací miliard korun dotačních podpor těch či oněch. Problémy s narůstajícím rozpočtovým schodkem, způsobeným mimo jiné i masivními problémy podnikatelů poškozeným koronavirem, vláda velmi snadno „vyřeší“ tím, že je přenese na bedra příštích generací formou prohloubení deficitu a celkového dluhu. Tak dlouho stát expandoval, že se již neumí uskromnit. Ani v oblasti příjmů, ani v oblasti restrikcí vůči těm, kdo podnikají a generují reálné hodnoty. Vláda žije a nadále bude žít v dojmu, že nejlepší cestou k vysokým příjmům je restrikce podnikání kamuflovaná navenek sypáním miliard korun do kapes účelově vybraných příjemců. Negativní důsledky takového přístupu vznikají i bez pohrom a bez zásahu vyšší moci. Koronavirus je ovšem ještě zesílí.

 

SDÍLET

Billboard-bottom-1