Maňák: Z peněženek kuřáků bude záchranný kruh rozpočtu

Martin Maňák

09. 04. 2019 • 15:32

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | Státní pokladně začíná být úzko tak, že její správci vyrukovali s plánem na radikální zvýšení spotřebitelských daní. Ministerstvo financí navrhlo přitvrdit daň na kuřivo o 10 procent a na lihoviny dokonce o 13 procent. Zvýšení těchto „zlozvykových“ a „neřestných“ daní by v příštím roce mělo vládě vynést dodatečných 10 miliard korun.

Důsledek zvyšování uvedených daní je zjevný: zboží by mělo podražit, neboť lze jen těžko předpokládat, že by výrobci či prodejci hradili zvýšenou daň ze svých zisků. Kuřáci si tak od příštího roku připlatí nějakých 10 až 12 korun za krabičku. A v podobných relacích se bude pohybovat zdražení půllitru „běžného“ tvrdého alkoholu.

Zvyšování spotřební daně na alkohol a tabák v sobě skrývá nemalou dávku politického pokrytectví. Předkladatelé takovýchto „berních“ návrhů vždy zarputile argumentují tím, že zvýšení kuřáckých a pijáckých daní má výchovné účinky s cílem odrazovat kuřáky od tabáku a konzumenty alkoholu od pití lihovin (pivo a víno zůstaly tentokrát „posvátné“: pivařům ani vinařům se v nejnovější „berní vlně“ daň zvyšovat nebude).

Ministerstvo tak i nyní tvrdí, že účelem zvýšení daní (a tedy zdražení kuřiva a alkoholu) je jednak zvýšení příjmů státního rozpočtu, ale současně i „zohlednění negativních zdravotních a sociálních důsledků konzumace alkoholu a tabákových komodit“.

INFOGRAFIKA DNE: Protikuřácký zákon a následky kouření

Je nabíledni, že oba cíle – tedy zvýšit příjmy státního rozpočtu a současně odradit kuřáky od kouření (potažmo od nakupování kuřiva) a konzumenty od pití tvrdého alkoholu – nelze současně splnit. Pokud by se to povedlo, šlo by zřejmě o daňové perpetuum mobile.

Jistě, v reálu je možné, že nepatrnou část kuřáků či pijáků odradí zvýšení daně od vyšší spotřeby. Najdou se jedinci, kteří se v důsledku zdražení cigaret pokusí s kouřením přestat. Někdo snad dokonce začne uvažovat o snížení spotřeby lihovin. Možné jsou však i varianty s podstatně horšími důsledky: kuřáci a konzumenti alkoholu (jistě se netýká těch ze skupiny „horních deseti tisíc“) začnou vyhledávat alternativní „komodity“ a to třeba i na černém trhu.

Vynucováním prudkého zdražování kuřiva a lihovin stát fakticky vytváří podhoubí pro pašování tabákových výrobků a pro „černošedou“ produkci (případně distribuci) lihovin. Pašeráci cigaret či alkoholu a pokoutní palírníci se tak mohou těšit na ještě lepší „podnikatelské“ příležitosti. To vše s logickým důsledkem snahy státu o posilování boje s pašováním a podobnými jevy, což s sebou nese požadavky na vyšší výdaje. Začarovaný kruh samoúčelných opatření a bobtnajících státních výdajů se tím podivně rozšiřuje a uzavírá.

Celkový výsledek je jasný: lidé kouřit ani pít nepřestanou a opětovně sáhnou ještě hlouběji do kapsy, aby uspokojili svoji kuřáckou či lihovou potřebu a tím státu ještě více pomohli saturovat státní rozpočet.

Pozoruhodným aspektem zvyšování daní je role Evropské unie. Jedním z proklamovaných pilířů členství v EU (navzdory pokusům tento pilíř zcela zbourat) je daňová autonomie členských zemí, respektive ponechání daňové kompetence v gesci členských zemí. Tolik vznešená teorie. V praxi jsme však svědky opaku. I když Evropská komise nemá přímou pravomoc stanovovat jednotné daňové sazby na celém území EU, členské státy se v otázce daní rády (a bohužel důvodně) odvolávají na Evropskou unii.

Spotřební daně jsou, do značné míry – a bruselským newspeakem řečeno – „harmonizovány“ Evropskou unií. Státy musí na daních vybírat Bruselem předepsané minimum. Ukazuje se tak v přímém přenosu krutá realita, tedy, že EK ve skutečnosti v daňové oblasti hraje podstatnou roli, i když exekutivně nestanovuje sazby či výši daňového odvodu. Bizarní je, že státy, jako je Česko, se ztráty daňové autonomie bojí a proklamativně se takovým trendům brání. Jenže. Když se to hodí, tedy jakmile vláda zacítí potřebu dalších příjmů ve formě zvýšení té či oné daně, vinu za to okamžitě svaluje na EU a s nevinným výrazem na tváři ráda plní harmonizační daňové záměry. Jako v případě nejnovějšího návrhu na zvyšování tabákové a lihovinové daně.

Nejnovější návrh na zvýšení tabákové daně je radikální. Daň na kuřivo by se zvýšila trojnásobně proti minulým rokům. Má z toho snad plynout, že se státní pokladna ocitá v třikrát vážnějších problémech než v letech minulých? To jistě ne. Naopak, státním financím se kvůli solidní ekonomice daří přímo královsky. Příjmy státní kasy rostly nevídaně. Jenže, stejně nevídaně rostou i výdaje: v loňském roce poskočily o 120 miliard a v roce letošním mají nabobtnat o 104 miliard korun (plán ve srovnání se skutečnými výdaji roku 2018).

Logicky proto rostou požadavky na další sociální výdaje, což je neodvratitelný důsledek politických mechanismů v příjmově tučných letech státu. Pod vlivem rýsujícího se zpomalení ekonomiky však ministryně financí už od začátku roku bije na poplach a slídí, kde by se dalo uspořit. Každý mimořádný příjem se proto jistě hodí do rozpočtového krámu.

Vzhledem k tomu, že vládnoucí koalice postrádá sebemenší instinkt k úsporám či k rozpočtové střídmosti, chytá se prvního a nejbližšího záchranného kruhu, který má po ruce. Tedy ke zvýšení „zlozvykových“ spotřebních daní. Doplatí na to ti, jejichž veřejná image je nejhorší ze všech možných skupin daňových poplatníků a kde tudíž vláda neriskuje vážnější újmu politických bodů, tedy kuřáci a milovníci lihovin. Svými „neřestmi“ pomohou státu financovat jeho vlastní rozmach a rostoucí úroveň sociálního rozdávání i v ekonomicky obtížnějším období.

SDÍLET