Vládní daň z nečekaného zisku je špatná. Přesto jde o lepší ze všech možných řešení

KOMENTÁŘ MARTINA MAŇÁKA | V posledních dnech se začala objevovat kritika záměru vlády na zavedení nové firemní daně, o níž se mluví jako o sektorové v oblasti energetiky či bank, i když ji vláda – po britském vzoru zvaném „windfall tax“ – vysvětluje jako daň z nečekaně či nepřiměřeně vysokého zisku. Kritika tohoto záměru je jistě namístě. Útěchou může být jen to, že z ryze pragmatického hlediska a v aktuální ekonomicko-politické situaci je možné řadit novou firemní daň ještě k těm lepším ze všech špatných řešení.

Stále poměrně nová Fialova vláda se ocitla v nezáviděníhodné ekonomické, respektive finanční situaci, jejíž okolnosti a faktory jsou notoricky známé. To ale nemůže zastínit nové chyby či problémy. Prvotním negativem nové daně je nově vytvářená nejistota. Není jasné, zda nová firemní daň bude konstruovaná jako sektorová, tedy omezená na vybrané odvětví, nebo půjde důsledně o „windfall tax“, tedy o daň z neočekávaně vysokých zisků firem bez ohledu na sektor podnikání. Aniž by se tím chtělo uznat, že je dobré takovou daň zavádět, bylo by jistě přínosné co nejrychleji situaci vyjasnit. Kroužení kolem nové firemní daně vytváří nejistotu v celé ekonomice; nemluvě o propadu akcií firem, jako je ČEZ. Nastává typicky bizarní situace, kdy vláda svým působením snižuje hodnotu vlastního majetku (stát v této firmě drží 70% podíl).

Předpokládejme, že půjde o jakousi sektorovou daň z „nepřiměřeně“ vysokého zisku. Mimochodem, premiér Fiala ještě koncem června tvrdil, že sektorovou daň nechce, zatímco Marian Jurečka zamýšlenou daň nazýval sektorovou neboli „válečnou“ daní. Těžko hledat typičtější důkaz škodlivosti válek. Válka plodí krize, limituje tvorbu bohatství a generuje čím dál divnější ekonomické nápady států a vlád. Tak či onak se zdá, že snaha státu si dodatečně odloupnout větší díl z firemních zisků evidentně směřuje vůči bankám a energetickým firmám. Případ bank by zasluhoval dlouhou historizující analýzu, do které není prostor se pouštět. Banky proti dodatečnému zdanění argumentují tím, že jsou to ony, kdo financuje rozvoj tuzemské ekonomiky. Což je jistě pravda, ale do značné míry relativní.

sinfin.digital