Kvóty na potraviny jsou bezostyšností agrobaronů. Jde jim jen o miliardy z dotací, upozorňuje Prouza

Tento podcast je pro předplatitele
sinfin.digital