Evropské ekonomiky stagnují pod přemírou regulace. Pokud si chce Evropa udržet výsadní postavení, musí změnit kurz

Vojtěch Kristen, Martin Slaný

Audioverze

Růst největších ekonomik Evropy – s výjimkou Německa – se v posledních patnácti letech de facto zastavil. Francie, Španělsko, Itálie či Řecko jakoby přešlapovaly na místě a čekaly, až jejich ekonomiky někdo pokropí živou vodou. Čím je to způsobené? „Západ sice dokázal během posledních staletí vybudovat kvalitní instituce, které zaručují, že máme soukromé vlastnictví a ochranu vlastnických práv a tedy i vhodné podnikatelské prostředí, ve kterém můžeme s radostí investovat do fyzického i lidského kapitálu a pohánět hospodářský růst. Na druhé straně ale v těchto zemích západní Evropy vidíme trend přicházejících regulací, nejrůznějších omezení, které zhoršují kvalitu těchto těžce vybudovaných institucí a které poskytují horší podmínky pro ten dlouhodobý hospodářský růst,“ vysvětluje v novém dílu pořadu Sůl nad zlato Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG. „Obecně z té přemíry regulace, která v Evropě nyní je, mám velmi negativní očekávání – a pokud si evropská ekonomika chce udržet své postavení ve světě, měla by změnit kurz a vydat se opačným směrem.“ Nový díl pořadu Sůl nad zlato je o všem, co jste chtěli vědět o HDP, ale báli jste se zeptat: Počítají se do hospodářského růstu příjmy z prostituce a prodeje drog? Jak se měřilo HDP ve středověku? A proč je vlastně HDP mantrou všech ekonomů a statistiků? 

Co v pořadu také zaznělo?

  • „Pokud řekneme, že dluh České ekonomiky je tolik a tolik tisíc miliard korun, tak nám to neřekne nic. Ale když to vztáhneme k produkční schopnosti ekonomiky, k HDP, tak už najednou ty jednotlivé země můžeme porovnávat.“
  • „Jsme extrémně závislí na tom, co se děje v zahraničí. My máme podíl exportu na HDP jeden z nejvyšších na světě. Máme také velký podíl importu, čili abychom toho hodně vyvezli, hodně toho potřebujeme dovézt. To je ukázka toho, že pokud se něco děje ve světové ekonomice, tak se to velmi rychle přenáší také do naší ekonomiky, ať už v tom pozitivním, nebo negativním slova smyslu.“
  • „Když potřebuju vymalovat byt, tak si můžu vymalovat sám, nebo si zavolám firmu. Pokud si zavolám firmu, tak mi poskytla službu a to je příspěvek do HDP. Když si vymaluji sám, není to nikde zaevidováno, ve výsledku se mi zvětšil blahobyt, mám vymalovaný byt možná stejně dobře jako od toho malíře, ale v tom HDP nám rozdíl nezahrnuje volný čas, některé negativní externality a také šedou ekonomiku, což je něco, co třeba i projde trhem, ale špatně se to eviduje.“
  • „Šedá ekonomika...patří sem i barterová směna. Když se domluvíme, že poskytnu rozhovor do INFO.CZ a vy mi za to přijdete vymalovat ten byt, tak jsme si poskytli barterovou směnu, asi nás kvůli tomu nikdo nezavře. To všechno tam je, i prodej drog, prostituce atd.“

Vývoj HDP stagnujících ekonomik (data World Bank):

sinfin.digital