Ministerstvo spravedlnosti plánuje od příštího roku snižovat počet soudců

Petr Dimun

26. 11. 2020 • 13:28
ČESKÁ JUSTICE | Zatímco se vláda chystá příští rok navýšit počty úředníků o tisíce, justici čeká naopak na její poměry výrazné snížení počtu soudců. Podle zjištění České justice bylo předsedům soudů resortem Marie Benešové (za ANO) oznámeno, že podle nového výpočtu bude příští rok potřeba o 192 soudců méně.

Včerejší porada tzv. systemizační komise, která, jednoduše řečeno, má každoročně vyhodnocovat potřeby soudů s ohledem na novou legislativu, stav elektronizace či systémové změny agend, byla neobvyklá hned v několika ohledech.

Oproti obvyklému složení na úrovni úředníků a ředitelů správ soudů se jí totiž zúčastnila jak ministryně spravedlnosti Marie Benešová a její náměstkyně Klára Cetlová, tak předsedové krajských soudů a zástupci vyšších soudů.

Jejímu svolání předcházel vývoj, který Česká justice v průběhu roku sledovala a který směřoval ke včera oznámenému rozhodnutí ministerstva, totiž ke snížení plánovaného počtu soudců na příští rok o celkem 192.

Poprvé se o tomto záměru ministerstva předsedové soudů oficiálně dozvěděli na konci srpna, avšak zástupci ministerstva měli ještě přislíbit další jednání. Na začátku listopadu pak bylo slíbeno svolání systemizační komise, na které se však včera zástupci justice již dozvěděli resumé, totiž že primárně s ohledem na setrvale se snižující nápad vycházejí v tzv. zásadách výpočtu potřeb soudců a administrativního personálu pro příští rok potřeby soudců o 192 níže, než je plánovaný stav pro rok letošní.

Prakticky to bude znamenat pro příští rok stop stav pro příchod nových soudců do justice. Předsedové soudů budou podle plánů ministerstva moci pouze žádat ministerstvo o každý jednotlivý návrh pro případ, že u některého ze soudů dojde například k mimořádné personální situaci.


Zprávu přinesl portál Česká justice

SDÍLET