Nový předseda plzeňského soudu Krysl podal kárnou žalobu na celý rebelující senát

Petr Dimun

ČESKÁ JUSTICE | Nové koště dobře mete, říká přísloví, které lze vztáhnout na situaci po nástupu nového předsedy Krajského soudu v Plzni Alexandra Krysla. Ten totiž krátce po svém nástupu do funkce podal kárnou žalobu na celý senát Krajského soudu v Plzni (KS), kterému předsedá zkušený soudce Eduard Wipplinger. O rozhodnutí předsedy Krysla podat kárnou žalobu informoval deník Právo, Česká justice zjistila podrobnosti.

S podnětem ke zvážení kárné žaloby se obrátila na Kryslova předchůdce Miloslava Sedláčka v srpnu předsedkyně senátu Nejvyššího soudu (NS) Milada Šámalová. Její senát zprostil obvinění řidiče sanitky, která způsobila dopravní nehodu, při níž zahynula cyklistka, přičemž se tak stalo poté, co ve věci již jednou NS rozhodoval a nižší soudy, konkrétně Okresní soud v Chebu a odvolací KS v Plzni, neměly respektovat jeho závazný právní názor.

„Vzhledem k tomu, že nižší soudy nerespektovaly v daném trestním řízení právní názor Nejvyššího soudu vyjádřený jeho původním rozhodnutím vydaným dne 14. března 2018, sp. zn. 8 Tdo 63/2018, a protože v případě Krajského soudu v Plzni a konkrétně jeho soudce JUDr. Eduarda Wipplingera takové jednání zaznamenal Nejvyšší soud opakovaně, zaslala předsedkyně senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Milada Šámalová současně také přípis předsedovi Krajského soudu v Plzni s žádostí o zjednání nápravy (přičemž není vyloučena ani možnost podání kárného návrhu) u jmenovaného soudce. Předseda krajského soudu byl Nejvyšším soudem upozorněn i na další tři konkrétní dovolací řízení, ve kterých předseda senátu odvolacího soudu JUDr. Eduard Wipplinger nerespektoval právní názor Nejvyššího soudu a dostatečně neodůvodnil, proč takto postupoval v rozporu s § 265s odst. 1 trestního řádu, obdobně tak, jako tomu bylo i v tomto případě,“ stojí v tiskové zprávě NS z 26. srpna.

Podnětem Šámalové se zabýval ještě Kryslův předchůdce Miloslav Sedláček, který k tomu tehdy České justici sdělil, že požádal o zpracování stanoviska svého místopředsedu pro trestní úsek. Vzhledem k tomu, že Sedláčkovi skončilo funkční období na konci září, věci se ujal již jeho nástupce Krysl. A ten se rozhodl podat kárnou žalobu na všechny tři členy jednoho senátu: Eduarda Wipplingera, Libuši Chudíkovou a Danielu Jeřábkovou.

Rozpor v právní jistotě

„Kárně obvinění měli společným jednáním postupovat v rozporu s principem právní jistoty, vážně zasáhnout do práva na spravedlivý proces garantovaného článkem 36 Listiny základních práv a svobod a způsobit nedůvodné prodloužení trestního řízení, když při rozhodování o opravném prostředku v trestní věci vedené u Okresního soudu v Chebu sp. zn. 2 T 120/2013 v rozporu s ustanovením § 265s odst. 1 trestního řádu úmyslně opakovaně nerespektovali závazný právní názor publikovaný v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2018 č. j. 8 Tdo 63/2018-37, a při rozhodování o opravném prostředku v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město sp. zn. 10 T 3/2015 v rozporu s ustanovením § 265s odst. 1 trestního řádu úmyslně opakovaně nerespektovali závazný právní názor publikovaný v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 1. 2019 č. j. 7 Tdo 1477/2018-39, tedy měli opakovaně zaviněně porušit povinnosti soudce, čímž měli ohrozit důvěru v odborné a spravedlivé rozhodování soudů,“ sdělila České justici mluvčí KS v Plzni Jana Durnová. Jako kárné opatření je všem třem navrženo snížení platu o 10% na 3 měsíce.

Rittig kazí statistiky. Leda vynechat soud a taky použít beranidlo, glosuje Václav Vlk

sinfin.digital