Hranice EU je pod hybridním útokem běloruského režimu, který do Evropy posílá tisíce migrantů. Jak se evropské společenství postaví ke krizi, která ho staví před nové výzvy? Dramatickou situaci mapujeme v tematickém seriálu.

Migrační krize na hranici EU

Hranice EU je pod hybridním útokem běloruského režimu, který do Evropy posílá tisíce migrantů. Jak se evropské společenství postaví ke krizi, která ho staví před nové výzvy? Dramatickou situaci mapujeme v tematickém seriálu.

sinfin.digital