Odvážná studie: většina planety začne vymírat, náš blahobyt zachrání migranti z Afriky a Blízkého východu

Časopis Lancet, jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů, zveřejnil studii, která od základu mění dosavadní předpovědi o vývoji světové populace. Počet lidí na planetě začne od poloviny století místo růstu naopak poměrně prudce klesat, což vytvoří enormní tlak na ekonomické i politické systémy. Druhé sdělení studie je, že pokud si budou chtít lidé zejména v dnešních bohatých zemích udržet civilizační výdobytky, bude se muset do těchto států přesunout velká část obyvatel arabského světa, potažmo Afriky. Jinými slovy: migrace z jihu už nebude formou „pomoci chudým“, ale naopak ryzí nutností k „přežití bohatých“.

Studie vyvolala mezi vědci velkou pozornost, podpořenou tím, že ji zveřejnil právě Lancet, známý v odborných kruzích svou důvěryhodností. Autoři z Institutu pro zdravotnické metriky a hodnocení (IHME) na Lékařské fakultě Washingtonské univerzity zásadně zpochybnily dřívější odborné odhady růstu světové populace.

Zatímco široce citovaná zpráva OSN z loňského roku varovala, že do konce století stoupne počet obyvatel na zeměkouli ze současných zhruba 7,7 miliardy na 10,88 miliardy, což může vyvolat problém nedostatku potravin, text v Lancetu pracuje s úplně jiným odhadem.

Podle něj sice počet lidí skutečně poroste ovšem „jen“ v následujících desetiletích (na zhruba 9,7 miliardy v roce 2065), pak demografická křivka začne poměrně prudce klesat. A to tak, že na konci století „spadne“ početní stav lidské populace na 8,8 miliardy. A právě tento rychlý „skok“ v podobě dvoumiliardového úbytku během 40 let může údajně na zeměkouli vyvolat dosud nevídané sociální otřesy a politické změny. Tedy za předpokladu, že se na ně lidstvo včas nepřipraví.

„Pokračující růst globální populace v průběhu století již není nejpravděpodobnější trajektorií světové populace,“ uvedl ředitel IHME Christopher Murray, který výzkum vedl. Nová studie podle něj poskytuje vládám všech zemí příležitost začít přehodnocovat své politiky v oblasti migrace, pracovních sil a hospodářského rozvoje, aby bylo možné řešit problémy, které přináší demografická změna.

Japonsko přijde o polovinu obyvatel

Otázkou pochopitelně zůstává, jak na takový scénář autoři studie přišli a jak pravděpodobné je jeho skutečné naplnění. Velkých demografických prognóz se objevilo v minulosti mnoho a prakticky žádná se zatím nenaplnila beze zbytku. Vědci stojící za současnou studií tvrdí, že použili nejnovější dostupné modely předpokládané úmrtnosti a porodnosti. Zejména však zohlednili zkušenosti s vývojem různých populací na základě vlivu ekonomiky, bohatství a změny chování obyvatelstva. Mimo jiné totiž porodnost ovlivňují i takové věci jako přístup žen ke vzdělání, možnosti antikoncepce nebo změna životní úrovně rodin.

Mikromanažer Babiš řeší i chytrou karanténu. To už fakt nezbyl nikdo jiný?

sinfin.digital