Musíme zabránit ekonomickému šoku a neprofitovat z bezprecedentní zdravotní situace, burcují odbory | info.cz

Články odjinud

Musíme zabránit ekonomickému šoku a neprofitovat z bezprecedentní zdravotní situace, burcují odbory

Evropská odborová konfederace zveřejnila poměrně radikální prohlášení adresované finančním institucím. Podle odborářů by nikdo neměl být nucen volit mezi tím, že bude chránit sebe a své blízké a tím, že si zachová svoji práci a příjem a tím bude potenciálně ohrožovat sebe a své okolí. Odboráři mimo jiné požadují okamžité pozastavení obchodování na burzách nebo regulaci pohybu cen životně důležitých produktů a bydlení. „Jakékoliv zneužití v této nouzové situaci by mělo být jednoznačně odsouzeno,“ nepochybují.

Evropští odboráři navrhují soubor opatření, která adresovali finančním institucím. V danou chvíli jde o poměrně radikální opatření, podle odborářů je totiž situace natolik vážná, že je třeba jednat vskutku rázně. „Obáváme se, že nástroje a fondy, které dávají na stůl instituce Evropské unie a jednotlivé vlády nebudou dostatečné. Plné využití flexibility Paktu růstu a stability budou jako kapka v moři, pokud nebude doplněno o další opatření. Je nutné aktivovat klauzuli pro stav nouze fiskálního kompaktu,“ píše se v úvodu jejich prohlášení.

Odboráři proto všechny finanční instituce žádají, aby zabránily ekonomickému šoku a neprofitovaly z bezprecedentní zdravotní situace. Mimo jiné doporučují okamžitě pozastavit obchodování na burzách. „Po bezprecedentním poklesu na burzovních trzích v celém světě budou podniky i zaměstnanci nevyhnutelně trpět a budou bojovat o přístup k úvěrům,“ tvrdí. Podle odborů je třeba snížit zápůjční úrokovou sazbu Evropské centrální banky na nula procent či méně (v současnosti je na úrovni 0,25 %), snížit sazbu na hlavní refinanční operace pod současných nula procent a snižovat ještě dále do negativního pásma sazbu vkladové facility (v současnosti na úrovni 0,5 %), a umožnit a motivovat banky k udržování ekonomické aktivity.

Jak čelit ekonomické krizi? Návrh odborů.Jak čelit ekonomické krizi? Návrh odborů.autor: ČMKOS

Evropská centrální banka by dále podle odborářů měla mimo jiné zabránit tomu, aby finanční instituce půjčovaly na pozitivní úrok jak členským státům, tak malým a středním podnikům. „Malé a střední podniky si buď vytvoří zásoby, nebo zastaví a ukončí svoji činnost, pokud se jim nedostane další podpory. Žádáme, aby všem finančním institucím, nejen národním podpůrným bankám a Evropské investiční bance, ale i soukromým bankám bylo zabráněno úročit půjčky, aby se podniky mohly dostat z krize. Pokud toho není možné dosáhnout pobídkou, musí vlády jednat prostřednictvím nařízení a/nebo zajištěním garance na národní úrovni s podporou evropské úrovně.“

Evropský stabilizační mechanismus musí v tomto směru, tvrdí odboráři, sehrát svoji zásadní roli. „A my naléhavě žádáme vlády, aby zajistily získání peněz za nulový nebo negativní úrok a jejich půjčení členským státům s opatřeními, která jsou popsaná výše. Členské státy by navíc mohly využít preventivní úvěrové linky dostupné v rámci Evropského mechanismu stability, ovšem bez veškerých kondicionalit,“ píše se v prohlášení.

Dále je třeba podle odborářů seriózně zvážit možnost mechanismu „shazování peněz z vrtulníku“ od Evropské centrální banky k překlenutí přerušeného bankovního transmisního mechanismu. „A bude-li to nutné, jako způsobu vyrovnání se s poklesem ekonomické aktivity, na podporu příjmů zaměstnanců a k prevenci deflace. Je třeba přijmout také zvláštní opatření k regulaci pohybu cen životně důležitých produktů a bydlení, jakékoliv zneužití v této nouzové situaci by mělo být jednoznačně odsouzeno.“

Odboráři nepochybují, že je třeba zajistit, aby urgentní opatření, která by měla být zavedena nyní, byla následována strukturovanějšími a důkladnějšími opatřeními na podporu investic a udržitelného ekonomického rozvoje. „Musíme využít nynější revizi správy ekonomických záležitostí Evropské unie, kterou v nedávné době zahájila Evropská komise: je naprosto nutná celková revize evropského fiskálního rámce na zdravých ekonomických principech,“ píše se ve výzvě odborů.

Svůj soubor opatření odboráři mimo jiné obhajují jako demokratickou kontrolu finančního systému a nutná opatření k záchraně živobytí lidí. „Musíme jednat společně, pokud to vše nemá degenerovat do malicherného a rozdělujícího nacionalismu. Musíme jednat společně, protože čelíme stejné hrozbě a virus se na hranicích nezastaví. Jednejme solidárně, za svobodu lidí a našeho společného blaha,“ uzavírají odbory.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud