Jiří Pospíšil: Volně žijící zvířata v cirkusech nepatří do 21. století

Jiří Pospíšil

Na poslední štrasburské schůzi jsem se zapojil do rozpravy na téma zákazu používání volně žijících zvířat v cirkusech, který byla na programu ve čtvrtek. Dlouhodobě se zabývám ochranou zvířat, a tak mi není lhostejné ani utrpení zvířat spojené s jejich používáním v cirkusech. Nejde jen o drezúru, ale i o jejich transport a držení v nevyhovujících podmínkách.

Rozprava navazovala na interpelaci skupiny poslanců, včetně zástupců klubu Evropské lidové strany (EPP), kterého jsem členem, na Evropskou komisi, zda má v úmyslu navrhnout zákaz používání volně žijících zvířat v cirkusech. Dnešní situace je totiž taková, že používání volně žijících zvířat upravuje každá členská země po svém. Mezi země, kde byl už naštěstí zaveden alespoň omezený zákaz, patří i Česká republika. Náš zákaz ale zatím platí pouze pro některé druhy volně žijících zvířat. Zákaz pro všechny druhy volně žijících zvířat vstoupí v platnost sice už za několik dnů, od 1. ledna nadcházejícího roku 2022, ale ani ten nebude úplný. Česká úprava totiž počítá s tím, že se zákaz bude vztahovat pouze na zvířata narozená po 1. lednu 2022. To mimo jiné znamená, že například slony, kteří se často dožívají až sedmdesáti let, možná budeme vídat v našich cirkusech i v příštím století, což já osobně nepovažuji za přijatelné.

Již nyní sice existují evropské normy upravující dobré životní podmínky volně žijících zvířat, ale jsou nedostatečné a mělo by dojít k jejich zpřísnění a důslednější kontrole jejich uplatňování. Koneckonců kočovné cirkusy lze považovat za službu a jako takové podléhají unijní regulaci.

Celoevropský zákaz by vyřešil to, že některé státy EU používání volně žijících zvířat v cirkusech stále dovolují, a některé z těch, které je zakazují, tak činí jen částečně. Dalším problémem je, že řada zemí EU umožňuje převážet cirkusová zvířata přes své hranice, a ta se tak mohou snadno dostat do států, kde je jejich vystupování v cirkusech legální.

To vše si uvědomuje také řada Evropanů, kteří se dle průzkumů veřejného mínění většinově staví proti používání volně žijících zvířat v cirkusech, a milión z nich se podepsal pod občanskou iniciativu, která celoevropský zákaz používání volně žijících zvířat v cirkusech požaduje.

Je skutečností, že divoká zvířata v cirkusech trpí fyzickými i sociálními deprivacemi a jejich výcvik je často založen na trestech. Zvířata, která jsou nucena žít v nepřirozených a stresových podmínkách, pak mohou reagovat způsobem, který představuje riziko pro jejich krotitele, zaměstnance cirkusu i veřejnost.

Používání volně žijících zvířat v cirkusech zkrátka považuji za přežitek a formu týrání zvířat a jsem přesvědčen, že tato praxe do 21. století nepatří. Byl bych proto rád, aby Komise návrh na celounijní zákaz předložila a já ho jako poslanec Evropského parlamentu mohl podpořit.

sinfin.digital