TOP 5 momentů ocenění Právník roku, které by vám neměly uniknout

VÝBĚR JAROSLAVA KRAMERA | Brno hostilo sedmnáctý ročník celojustiční soutěž Právník roku. Během galavečera pořádaného Českou advokátní komorou a mediální a vzdělávací skupinou Epravo.cz převzalo skleněnou plastiku sv. Yva, patrona všech právnických profesí, celkem osm osobností.

Hvězdná Lucie Hrdá. Vítězkou kategorie pro bono, která slouží jako ocenění těm právničkám a právníkům, kteří dlouhodobě nezištně pomáhají potřebným, se stala advokátka Lucie Hrdá. Nositelka Ceny Františky Plamínkové a ceny Flamma projektu #PRVNÍCH100LET, spoluzakladatelka organizace BEZ TRESTU, se dlouhodobě specializuje na trestní a rodinné právo, konkrétně na oblast domácího a sexualizovaného násilí. Lucie v rámci galavečera, stejně jako její předchůdci v minulých letech, převzala z rukou donátora této kategorie, nestora české advokacie Gerhardta Bubníka, finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun.

Talenti roku jsou zejména z českých kanceláří. Jedna ze speciálních kategorií soutěže, Talent roku, je určena pro písemné odborné práce právniček a právníků do 33 let. „Tímto oceněním, dotovaným finanční odměnou ve výši 100, 50 a 25 tisíc korun, chceme mladé začínající právníky motivovat k dalšímu odbornému růstu,“ řekl předseda České advokátní komory Robert Němec s tím, že letos odborná porota vyhodnotila jako nejlepší práci advokáta Tomáše Munzara, který trvale spolupracujíce s kanceláří Bříza & Trubač, s názvem „Dezinformace jako výzva pro demokratický právní stát v České republice“. V rámci kategorie uspěla také Natálie Kuňáková, advokátka spolupracující s kanceláří Petráš Rezek a státní zástupce z Obvodního státní zastupitelství Praha 8 Jakub Sivák.

Síň slávy pro Martina Šolce. Novým „členem“ Právnické síně slávy se stal Martin Šolc, jeden ze zakladatelů advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která patří k dvaceti největším a dlouhodobě nejúspěšnějším právnickým firmám na trhu. Šolc se dlouhodobě angažuje také v komorovém dění, a to na mezinárodní úrovni. Jako první Čech se v roce 2017 stal prezidentem mezinárodní advokátní komory IBA. Specialista na právo obchodní a mezinárodní je současně držitel ocenění Právník roku v letech 2007 a 2011 v oblasti obchodního práva. Podle předsedy České advokátní komory Roberta Němce je uvedení do Síně slávy nejvyšší poctou, jakou může právnická veřejnost udělit výjimečné osobnosti za její celoživotní aktivity v oblasti práva. „Z osobností, které v uplynulých letech vstoupily do Právnické síně slávy, bych rád připomněl například prvního veřejného ochránce práv Otakara Motejla nebo bývalou ministryni spravedlnosti a dlouholetou advokátku Dagmar Burešovou,“ zmínil Němec.

Mezi vítězi je poctivý mix právnických profesí. Vítěze všech kategorií vybírá každoročně desetičlenná odborná porota, která je složena ze zástupců všech právnických profesí u nás. Není proto divu, že je nalezneme i mezi výherci odborných kategorií soutěže. V kategorii Občanské právo zvítězil Antonín Tripes, emeritní soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích. Právníkem roku za Trestní právo se stal Jan Jakovec, státní zástupce Okresního státního zastupitelství Litoměřice. Advokát Tomáš Machurek uspěl v kategorii Správní právo a Stanislav Balík, děkan plzeňských práv, emeritní soudce Ústavního soudu a bývalý předseda České advokátní komory se stal Právníkem roku v kategorii Občanská a lidská práva a právo ústavní. Poslední oceněnou byla podniková právnička a poradkyně generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR Jitka Hlaváčková, která si odnesla skleněnou plastiku sv. Yva za Pracovní právo.

Ani letos nechyběla charita. „Soutěž Právník roku je již od prvních ročníků spjata s dobročinností, a tak i v průběhu letošního galavečera byly předány charitativní šeky,“ říkají organizátoři projektu. Sama Česká advokátní komora nejprve darovala 100 tisíc korun Masarykově onkologickému ústavu v Brně. A to formou urovnání promlčeného sporu po advokátce Šárce Kahánkové z 90. let. Druhý šek věnovala už po třinácté advokátní kancelář Havel & Partners. „Suma ve výši 150 tisíc korun tentokrát zamířila do obecně prospěšné společnosti Dejme dětem šanci, která se snaží dětem a mladým lidem z dětských domovů ulehčit přípravu a vstup do samostatného života,“ komentovali organizátoři soutěže.

sinfin.digital