Sjezd lidovců: Potřebují charismatického lídra a musí vykročit z komfortní zóny za voliči

Vratislav Dostál

29. 03. 2019 • 07:00

Lidovci se dnes na sjezdu v Brně dozví, kdo a kam je povede. Politolog Daniel Kunštát je přesvědčený, že jejich hlavním úkolem je vygenerovat silnou a charismatickou vůdčí osobnost, člověka s politickým talentem a zároveň schopností navázat efektivní komunikaci se širokým publikem. „Takovou českou, či ještě lépe moravskou variaci Sebastiana Kurze. Jen mám obavu, že široko daleko někdo podobný na obzoru není,“ řekl politolog v rozhovoru pro INFO.CZ s odkazem na rakouského kancléře.

O post předsedy KDU-ČSL po odstupujícím Pavlu Bělobrádkovi usilují Marek Výborný, Marian Jurečka a Jan Bartošek. A výzvy, kterým bude nové vedení strany – ať už v jakémkoli složení – čelit, nemají jednoduchá řešení.

Kunštát v této souvislosti připomíná, že lidovci sice vždycky měli „své jisté“, ale zároveň se jim nikdy nepodařilo ve větší míře zaujmout voliče mimo své tradiční voličské jádro. „Typicky mladší, vzdělanější populaci, také obecně lidi z urbanizovaných oblastí, a jak v Čechách, tak třeba i na severní Moravě. A vzhledem k tomu, že svoji tradiční základnu nerozšíří – ta se navíc v důsledku demografické křivky i proměn životních stylů spíše zmenšuje – a vyloučíme-li možnost náhlé vlny nějaké moderní varianty christianizace českých zemí, musí se zkrátka poohlédnout jinde,“ říká politolog.

A právě tento manévr Kunštát označuje za trvalý domácí úkol celé strany i jejího nového vedení bez ohledu na to, kdo ji bude v příštích měsících a letech reprezentovat jako lídr. „Že půjde o úkol nesnadný a obtížně splnitelný, o tom není sporu. Jde o to udržet si hodnotový základ, bez kterého by lidovci nebyli lidovci (a především by v opačném případě ohrozili sympatie svého voličského jádra) a zároveň nalézt třeba i drobná profilující témata, která mohou být zajímavá i pro nezvyklý typ elektorátu.“

Kunštát to popisuje jako něco na způsob „tvrdého jádra a měkkého obalu“. Ale každý úkrok se podle něj může ukázat jako zbytečný, protože negarantuje sám o sobě návrat voličů. Kunštát se tak dotýká fenoménu nových populistických a protestních stran a hnutí, jež svoji expanzi založily výhradně na marketingovém pojetí politiky a efektivní a přímočaré komunikaci s potenciálními voliči. A je otázka, zda je realistické něco podobného od tradiční a katolicky ukotvené strany čekat.

Navíc rozšířit elektorát strany se pochopitelně pokoušel každý dosavadní předseda KDU-ČSL po roce 1989. I když fakticky bez úspěchu. Nabízí se tedy tolik diskutovaný manévr spočívající v integraci menších stran v politickém středu, jejichž programy se zčásti překrývají. „Ze střednědobé perspektivy, například už ve vztahu k příštím parlamentním volbám, budou lidovci muset přistoupit na nějakou formu 'středové' integrace. Chtě nechtě, neočekávají-li v relativně krátké době nějaký zázrak,“ uvažuje politolog.

Podle něj je docela dobře možné, že leccos v tomto směru naznačí i jejich sólo kandidatura v eurovolbách. „Což je krok, který za dané politické konstelace můžeme hodnotit přinejmenším jako odvážný, ne-li přímo riskantní,“ říká. Lidovci odmítli alianci s TOP 09 i Starosty, o hlasy voličů se budou v květnu ucházet s malými konzervativními formacemi. Zda jde o adekvátní reakci na dlouhodobý odklon voličů od zavedených a tradičních stran, který započal nejpozději v roce 2010, budeme tedy vědět relativně brzo.

Krize tradičních stran

Kunštát v této souvislosti upozorňuje na pozoruhodný rozdíl mezi lidovci a třeba občanskými a sociálními demokraty. „Stejně jako další strany, které se hned po listopadu 1989 etablovaly ve stranickém prostoru, i na lidovce přirozeně dopadla ztráta důvěryhodnosti mezi voliči. Ti z jakési únavy z rutinního politického provozu, provázeného mimo jiné klientelismem, korupcí, papalášstvím, ale i určitou strnulostí, začali ve stále větší míře upřednostňovat nejrůznější více či méně populistické projekty různého ideologického zabarvení.“

A v čem tedy spočívá rozdíl? „Je vhodné připomenout, že z tohoto procesu vylévání vaničky i s dítětem nakonec strana lidová nevyšla úplně nejhůř. Pokusme se zasadit vývoj její volební podpory do patřičných proporcí. Lidovci nikdy nebyli – a v sekularizované poušti českých zemí ani nemohli být – stranou s takzvaným většinovým posláním. Vždy oslovovali maximálně nějakých osm procent příznivců se specifickým profilem a zároveň vysokou mírou loajality ke straně i volební disciplínou,“ říká politolog.

5628777:article:false:false:false

To je podle něj přesně ten moment, který lidovcům pomohl čelit odklonu voličů od tradičních stran relativně lépe než politické konkurenci. „ČSSD, ODS, komunisté, ale třeba i TOP 09, všechny tyto partaje v určitém okamžiku ztratily dvě třetiny (v některých případech i více) svého původního elektorátu. Lidovci podobný ústup ze slávy ke svému štěstí nezažili. Pokud by totiž skutečně přišli o dvě třetiny voličů, patrně by se jejich pobyt mimo parlament, a tedy mimo vrcholnou politiku, prodloužil z jednoho volebního období na celou věčnost.“

Kunštát také připomíná, že se podpora lidové strany často dědí v rodinách z generace na generaci. Problém podle něj spočívá v tom, že rodin pevně usídlených v lidoveckém kulturně-politickém prostředí je čím dál méně. KDU-ČSL se proto nutně musí snažit oslovovat nové voličské skupiny mimo své tradiční hájemství. „Volební podporu dosud vždy čerpala prakticky výhradně ze segmentu starších, křesťansky, přesněji katolicky ukotvených voličů žijících na venkově, zejména na silně religiózní jihovýchodní Moravě a částečně i v některých periferních českých regionech,“ připomíná expert.

Historická hodnota

Úkol, před kterým nejen lidovci stojí, bude vyžadovat mnoho ústupků, trpělivosti i schopnost klíčových aktérů zapomenout na historické křivdy. V sázce je mnoho, ostatně KDU-ČSL, a hlavně TOP 09 a STAN v posledních sněmovních volbách překonaly pětiprocentní hranici jen těsně. „Případné vymizení centristických politických formací by v prostředí českého multipartismu každopádně představovalo zásadní systémovou vadu,“ nepochybuje Kunštát a zdůrazňuje, že lidovci jsou stranou se širokým koaličním potenciálem, která je schopná kooperovat s umírněnou levicí i s umírněnou pravicí.

KDU-ČSL tudíž podle jeho slov hraje důležitou roli jakési (nejen) symbolické kotvy stranické soutěže. „Kromě toho, konkrétně strana lidová je také nositelem určité institucionální historické paměti české politiky. Možná v dobrém i ve zlém, ale zcela jistě jde o hodnotu svého druhu – zejména v době, kdy se rozpadají letité vazby mezi voliči a zavedenými stranami a kdy dochází k zásadním proměnám politických stran i voličských vzorců. S výjimkou sociální demokracie vskutku není tradičnější strany.“

Za další pozitivum Kunštát označuje fakt, že si KDU-ČSL přinejmenším v uplynulých skoro třiceti letech udržela status čitelné a předvídatelné strany, ať už šlo o program, strategii nebo styl komunikace. „Ať už v jejím čele byli osobnosti jakkoliv rozdílné letory i politického stylu, namátkou Cyril Svoboda, Jiří Čunek nebo Miroslav Kalousek, a ať už strana volila jakékoliv taktické prostředky v aktuální mocenské hře, jako celek vždy zůstávala v pozitivním smyslu svá,“ říká. „Lidovci byli vždy stranou, která zůstala věrná zásadám křesťanského solidarismu v sociální a ekonomické oblasti, konzervativní v hodnotových a kulturních otázkách a obhajující principy liberální demokracie a prozápadní směřování ve sféře politické.“ A to není v době, kdy nejen politika čelí dezintegračním tendencím, zase tak málo.

SDÍLET